Nootdorpse Bijnamen
Op de braderie van 16 juni 2001 was er gelegenheid om Nootdorpse bijnamen op een lijst in te vullen. Dit was als grapje bedoeld, maar is achteraf zeer succesvol geweest. Vele Nootdorpers namen de moeite om leuke - en soms minder leuke - namen in te vullen. Hierdoor is een lijst ontstaan van het verleden tot het heden. Uit deze namen kun je stukjes geschiedenis van families (personen) op een andere manier in kaart brengen. Deze lijst is niet bedoeld om mensen te kwetsen (minder leuke namen), maar het is puur een stukje geschiedenis; bijnamen horen tenslotte bij het verleden. Hier volgt een greep uit het geheel:

Nootdorpse bijnamen
Naam Bijnaam
Piet van der Helm Piet Mol
Jaap de Bruijn Jaap de Rot
Juffrouw Peer en Braam Het Fruithuisje
Jan van der Helm Jan Glibber
Familie van Venrooy De Egels
Familie van Oudheusden De Spoken
Piet Mooyman Piet de Krent
Piet van der Meer Piet Punt
John van der Sman Kluuk Sman
Willem van Leeuwen Willem de Duvel
Nel Verbeek Nel voor de Wind
Joop Oudshoorn Joop Pils

We hebben inmiddels een bestand van bijna 300 namen en bijnamen. Een volgende stap is het beschrijven van het verhaal achter de naam. Waarom kreeg iemand die bijnaam?
We hopen dat we aan ons bestand van bijnamen nog namen kunnen toevoegen. U kunt deze namen doorgeven aan Peter Ripken, tel.: 015 310 7494 of per e-mail: pripken@hetnet.nl
Noitdorpsche HistoriŽn dankt alle Nootdorpers voor hun spontane medewerking!