Genealogie

Index op het Register van de dooden die beluyt ende begraven werden te Nootdorp (1624 - 1654)

Samengesteld door J. Heemskerk


Zoetermeer, 26 januari 2000

Bron: Archief Kerkvoogdij Nederlands Hervormde Gemeente te Nootdorp

Onbekenden

Familienamen

Patroniemen