Genealogie
Dopen - Gereformeerde gemeente van Nootdorp - 1583 tot 1695

Samengesteld door L. van Asperen

Zoetermeer, juni 2000

Bron: Archief Kerkvoogdij Nederlands Hervormde Gemeente te Nootdorp

1583

23-10 Willemgen, dochter van Allaert Joorisz en Trintgen Huyghen
get: Dirick Boudewijn, Trintgen (Jans), Maertgen Huyghen
23-10 Jan, zoon van Ghijs Cornelisz en Agniete Pieters
get: Jacob Pieters, Baertgen Cornelis
23-10 Fredrick, zoon van Ruth Reyers en Maertgen Cornelisdr
get: Maerten Cornelis, Dirick Jansz
04-11 Maerten, zoon van Lauris Ariensz en Agniesgen Jansdr
get: Claes de vleyshouder, Pieter Robbrechs h.v.
09-09 Kind. van Cornelis Jan Diersz en Maertgen Douwen
09-09 Kind. Jacop Pieters en Applonia Cornelis
get: Engel Pieters


1584

12-02 Neeltgen, dochter van Thomaes Claesz
11-03 Kind. Lenaert Ariens Moyman
07-04 Applonia, dochter van Adriaen Jacobsz en Lijsbeth Baerensdr
07-04 Jutgen, dochter van Cornelis Joachimsz en Aechte Barenden tot Voorburch
29-04 …, Pieter Doez en Machtelt
get: Simon Lenaertsz tot Voorschoten de h.v. van Jan Philipsz tot Rotterdam
13-05 Abraham, zoon van Geleijn Jansz (Koeyen) en Trintgen Dirrix
get: Lauweris Dirricx, Jan Ariensz. Jopgen Dirrix
20-09 Cors, zoon van Maerten Cornelis en Ariaentgen Cornelis
get: Pieter Florisz. Aefgen Lenaers
13-05 Aechgen, dochter van Cornelis Cornelisz … en Anthonia Ottendr
get: Adriaen Cornelisz. Jeroen Pietersz h.v.
19-08 Maertgen, dochter van Claes Joosten en Tringen Claesdr
get: Jan Claesz. Gerrit Dirrixsz h.v. tot Voorburch
09-09 Pietergen, dochter van Cornelis Claesz Chijs en Tringen
get: Leendert Claesz Sommer
23-09 Dirrick, zoon van Adriaen Jansz en Annetgen Dirrixdr
get: Claes Dirricxz. Maertgen Dirrixdr
23-09 Maertgen, dochter van Ruth Danielsz en tot Delff en Tringen Cornelis
get: Jacob Jansz in de Vlaminckstraet, Immetgen Cornelis, Jacob Costers h.v.
07-10 Geertgen, dochter van Enghel Pietersz en Tringen Cornelis
get: Lauweris Pietersz tot Rijswijck, de h.v. van Joost Pietersz
21-10 Dirrick, zoon van Dirrick Aertsz en Trintgen Sijmons
get: Huych Goorisz. Maertgen Dirrickxdr
21-10 Jan , Dirrick Jans … en Maertgen Cornelis
get: Adriaen (Lauwersz), Maertgen Cornelis
04-11 Maertgen, dochter van Jan Dignaersz (Blanck) en Pleungen Jacobsz.
get: Cornelis Leendersz Chrijsman, Neeltgen Jans
06-12 Geertgen, dochter van Jan Cornelisz opt Scheyt
get: Pieter Jansz. Willem Hermansz wede
30-12 Boudewijn en Huych, zonen van Maerten Meynaersz en Alijdt Huyghendr
get: Huych Jansz en Jacob (Lievenz), Maertgen Anthonisdr


1585

10-02 Jacob, Ghijs Cornelisz en Angniet Pieters
get: Cornelis Jansz. Trintghen Enghel
19-05 Jan, zoon van Diert Jans en Maertgen Sijmons
get: Leendert Sijmonsz Backer
19-05 Dirrick, Jacob Hermansz en Barbara Dirrix
get: Maerten Dirrickxz. Maertgen Dirricxdr
27-07 Aelbrecht, zoon van Lauweres Ariensz Moyman en Agnietghen Jansdr
get: Aem Jansz. Willem Goorisz h.v.
04-08 Dirrick, zoon van Maerten Cornelisz en Maertgen Leendersdr
get: Cornelis Cornelisz.
20-10 Annetgen, dochter van Jan Jooris
get: Jacob Cornelisz. Annetgen Maertensdr
03-11 Claes, zoon van Crijn Cornelisz.
get: Cornelis Claesz. Vlaemingstraet, de h.v. van Adriaen Cornelis (Slap)
03-11 Gerrit, zoon van Pieter Claesz en Jannetgen Pieters
get: Jan Cornelisz. Anna Anthonisdr
31-11 Cornelis, zoon van Pieter Pietersz en Belijtgen
get: Claes Engelbrechtsz


1586

14-09 Remtgen, dochter van Cornelis Ariensz en Maertgen Claes
get: Hendrick (Boersz), Aechte Claes, Tringen Pauwels
26-10 Ariaen, zoon van Engel Pietersz en Trintgen Cornelis
get: Aergen Cornelis, Jan Aergensz. A… Claes
30-10 Pieter, zoon van Lou Moyman


1587

18-05 Aeriaentgen, dochter van Jan Adriaensz en Maertge Cornelis
get: Engel Pietersz. Baertgen Cornelis, Maertge Cornelis
04-10 Kindt, van Jan Jorisz en Maertgen Cornelis
get: Frans Cornelisz en Yeffgen Stoffels


1588

10-04 Jan, Adriaen Aertsz en Lijsbet Cornelis
get: Dirrick …, Maerten Cornelisz. Grietgen Claes
10-04 Sara, dochter van Geleyn Jansz en Tringen Dirrickx
get: Dirrick Claesz Broockeglas, Maertgen Damen, Martinghen Dirckxdr
18-04 Gheertruyt, dochter van Pieter Doesen en Machtelghen Gerritsdr
get: Adriaen Aersz. Maertgen Dirrix, Trintgen Maertens
15-05 Jan en Maertgen tweeling, zoon en dochter van Leendert Ariens Moyman en Aeriaentgen Leenderts
get: Pieter Leendersz. Claes Adriaensz. Louweris Jansz. Maertgen Dirrix, Pieterge Dirrix, Pluentgen Jans
20-05 Michiel, zoon van mr Dirrick Boudewijnsz en Maertgen Michielen
get: Jan Baerensz. predicant alhier, Maerten Dirrixz. Maertgen Gerrits
20-05 Pieter, zoon van Arie Pauwelsz en Neeltgen Pieters
get: Anthonis, Anthonia, Fransoys Michiels
05-06 Maertge, dochter van Creyn Arie Jacobs en Lijsbet Baerens
get: mr Arent schoolmr tot Delff, Aeriaengen van Sevenhuysen de h.v. van Cornelis Willemsz. Maertge Thonisdr
25-09 Trintgen, dochter van Cornelis Arents (Noorlander) en Maertge Claes
get: Pieter Pietersz Neeltgen Gerritsdr, Maertgen Jacobs


1589

29-01 Herman, zoon van Reyer Reyersz en Maertgen Pieters
get: Herman Willems, Engel Pietersz. Geertgen Corssen
26-02 Jan, zoon van Cornelis Isbrantsz en Aechtge Cornelis
get: Jan Huybrechtsz. Jan Jansz. Neeltge Jansdr
02-07 Cornelis, zoon van Cornelis Jacobsz Coster en Immetgen Cornelis
get: Willem Jansz van (Munster), Aellewijn Cornelisz van Benthusen, Neeltge F…
23-07 Gheertgen, dochter van Arijs Arrisz en Jannetgen (Jacobs)
get: Jan Claesz. Maertge Jacobs, Neeltgen Arrisdr
03-12 Maertge, dochter van mr. Dirrick Boudewijnsz en Maertgen Michielen
get: Berckhey schout van Nieuwe ende Hoogheveen
get: Adriana Dirrickx, Neeltgen Gerritsdr
10-09 Kint, van Cornelis Cornelisz en Thoongen Ootten
get: Aper Fransz. Huych den Drayer van Bleyswijck, Maertgen Michielen van (Borg herhout)
29-10 Willem, zoon van Heyndrick Pauwelsz en Anna Jansdr
get: Claes Pauwelsz. Agniesgen Jans
19-11 Bruyn, zoon van Aerie Joorisz en Trijn Jans
get: Jan Everden, Leendert Claesz. Maertge (Krijn) van Delf


1590

04-03 Annetgen, Maerten Cornelisz en Maertgen Leenders
get: Jacob Jorisz. Aeffgen Cornelis, Huygh Corssen
04-03 Jacob, zoon van Pluen Jacobs … en Yeffgen Stoffels
get: Cornelis Jacobsz. Jan Stoffels, Pietergen Jacobs in haer plaetst, Gerritgen Cornelis
22-04 Pieter, zoon van Jan Joorisz en Maertgen Cornelis
get: Cornelis Cornelisz. Sent Cornelisz. Leentgen Baerent, Pieters wijf
06-05 Adriana, Leendert Claesz Chijs en Trintgen Huyghen
get: Jasper, Neeltgen Huyghen, Annetgen) Huyghen
06-05 Maertgen, dochter van Cornelis Ariens en Maertgen Claes
get: Pieter Ariens, Aechte Claes, Adriana Cornelisdr
20-05 Janneken, dochter van Pieter Doessen en Machtelgen
get: Cornelis Eeuwoutsz. Janneken Cornelis Maertgen Thonis
03-06 Pluentgen, dochter van Arie Jacobsz.
get: Ermgen Cornelis, Jacob Cornelisz …, Neeltgen Reynen van …


1591

06-01 Maertgen, dochter van Cornelis Ariensz
get: Jan Dirrickxz. Annegen (Lauwen), Tringen Ariensdr
13-01 Janneken, dochter van Jacob Gerritsz
get: Arent Jansz. Lydewij) Pieters, Maertgen) Huyghen
03-02 Neeltgen en Pauwels, dochter en zoon van Arent Cornelisz en Barbergen Pauwels
get: Gerrit van …, mr Dirrick, Cornelis Jansz de h.v. van Gerrit van …, Maertgen Jacobs, Neeltgen Gerrits
03-02 Jannetgen dochter van Jan Cornelisz en Angiesgen Pieters
get: Willem Gillisz. Pleungen Jacobs, Jannetgen Jacobs
03-02 Jan, zoon van Lauweris Ariensz en Agniesgen Jans
get: Cornelis Adamsz. Heyndrick Pauwelsz. Pluentgen Jans
21-04 Huybrecht, zoon van Cornelis Ariensz en Ariaengen (Blasus)
get: Jorijne Dirckx
28-04 Grietgen, dochter van Arie Arentsz en Lisbet Cornelis
get: Arie Jansz. Maertgen Cornelis
12-05 Kind. bastaert de moeder Maertgen Jans
get: Cornelis Jacob Costers en zijn h.v., Cornelis Ariensz
14-07 Lauweris, zoon van Cors Stoffels en Janneken Lauwen
get: Pluen Jacob Coster, Anneken Lauwen
22-07 Elijsabeth, dochter van Willem Aelbrechts Berckhey, schout van Hoghe en Nieuweveen en Beatris Daniels
get: Jacob Jacobsz (Trapmoolen) mr. Jan Adriaensz. Lijsbeth Adriaensdr van Berckhey
27-08 Grietgen, dochter van Reyer Reyersz en Maertgen Pieters
get: Mees Dirrix, Maerten Cornelis, Maertgen Jansdr
29-09 Cornelis, zoon van Joannes … , predicant alhier en Jannetgen Jansdr
get: Jaques van de …, Cornelis Heyndricxsoon, Machtel Jans


1592

19-01 Lauwers, zoon van Aelbrecht Lauwersz en Aechtgen Cornelis
get: Pieter Lauwersz (Duyst), Jannegen Lauwen
19-01 Jannetgen, dochter van Pieter Claesz en Jorijne Jans
get: Sijmon Pieters, Anna … , Pluentgen Pieters
26-01 David, zoon van Jacob Cornelisz en Geerken Joosten
get: Claes Joosten, M… Joosten
12-01 Neeltgen, dochter van Wiggher Crijnsen en Maertgen Jacobs
get: Maerten Cornelisz. Maertgen Corssen, Grietgen Gerretdr
08-03 Ariaentgen, dochter van Trijn Jan wede van Arie Jooris
get: Allaert Joorisz. Haesgen Jooris, Ariaengen Cornelis
07-04 Lydewij, dochter van Huych Goorisz en Maertgen Cornelis
get: Pieter Claesz. Adriana Cornelis, Angnietgen Pieters
12-04 Cornelis, zoon van Jacob Gerritsz en Neeltgen (Joris)
get: Jan Gerritsz. Cornelis Cornelisz. Maertgen Ariens
20-04 Ghooris, zoon van Phop Ghorisz en Aechgen Ariens
get: Huych Cornelisz. Huygh Goorisz. Soetgen Goorisdr
10-05 Adriaen, zoon van Allaert Joorisz en Trijntgen Huyghen
get: Frans Jacobsz. Jasper Dirrickxz. Trintgen Jans
10-05 Pietertgen, dochter van Mr. Dirrick Boudewijnsz en Maertghen Michielen
get: Cornelis Jansz Kock, Jannetgen Cornelisdr, Neeltgen Ariens
30-05 Maertgen. dochter van Pluen Jacobs en Yefgen Stoffels
get: Huych Cornelisz. Diewertgen Gerrits, Betgen
01-06 Claesgen, dochter van Arie Arensz en Ariaentgen Pieters
get: Soetgen Stoffels, Arent Claesz. Jan Claesz
09-08 Huych, zoon van (Cornelis) Jansz en Neeltgen Gerrits
get: (Meijnen) Maertensz. Harm Jansz. Maertgen Michielen
30-08 Aelgen, dochter van Pieter (Doesen) en Machtel Gerrits
get: Jan D…s, Maertgen Gerrits bijde van Schiedam, Neeltgen Cornelis van Nootdorp
15-11 kind. van Hendrick Paulusz en Anna Jans
get: Leendert Ariensz Moyman, Luengen Ariens tot de Lier, Luengen Pauwelsdr …
13-12 Arie, zoon van Cornelis Ariensz en Lijsbeth Jacobs
get: Huych Jansz. Lauwers Ariensz van Soetermeer, Janneken Jacobsdr


1593

10-01 Stoffel, zoon van Cors Stoffelsz en Janneken Lauwen
get: Jan Stoffelsz. Cornelis Heyndrixz. Grietgen Ariens van Delft
31-01 Aechtgen, dochter van Pieter Claesz en Maertgen Thijsen
get: Stincken Thijsen, Maertgen Pieters
28-03 (Anneke), dochter van Engel Pieters
get: Corstiaen Lauweris, Anneken de h.v. van Dirrick Jansz …, Phillips Cornelis
01-04 Ariaentge, dochter van Jan Ghijsbrechtsz en Maertgen Huyghen
get: Jacob Ghijsbrechtsz. Trijn Huyghen, Annegen Jacobsdr
23-05 kind , van Leendert Moyman en Ariaentgen Lenaers
get: Arie Cornelisz. Jan Willemsz. Ariaengen Cornelisdr
23-05 Cornelis, zoon van Jacob … en Maertgen Lauwen
get: Willem Cornelisz. Dirrick Dirricxz. Maertgen Pietersdr
23-05 Maertgen, dochter van Michiel Jansz en Maertgen Jans
get: Jan Willemsz. Aefgen Wiggers, Ariaengen Cornelisdr
06-06 Kind. van Cornelis Arie, get (Maerten) Dirrick op Hoogheveen, Arent Cornelisz
11-06 Anneken, dochter van Jacob Cornelisz en Geertgen Joosten
get: Cornelis Fransz. Grietgen Cornelis, Maertgen Cornelis
17-08 Maertgen, dochter van Pluen Jacobs en Yefgen Stoffels
get: Arie Gerritsz van Pinacker, Janneken Lauwen, Gerritgen Cornelis
03-10 Anneken, dochter van Huych Jansz en Jaepken Ariens
get: Jan Jansz …, Stinken Jacobs van …, Dir … Cornelis
14-11 Leengen, dochter van Maerten Thonisz en Grietgen Alders
get: Arie Claessen, Maertgen Jans, Ariaengen Thonisdr


1594

01-01 Janneken, Jacob Gerritsz en Neeltgen Jans
get: Jacob Jansz. Maertgen Jans. Bu… Jansdr
30-01 Leendert, zoon van Jan Gerritsz en Ariaengen Dirrixdr
get: Phop Pietersz. Ariaengen Gerrits, Arie Leenders
30-01 Maertgen, dochter van Arie Claessen en Lijsbeth Willems
get: Gerrit Willemsz. Luengen Pieters, Ariaengen Jansdr
30-01 Maertgen, dochter van Aelbrecht Lauwersz en Aefgen Cornelis
get: Dirrick Dirricksz
06-02 Dirrick, zoon van Cornelis Ariensz en Lijsbeth Jacobs
get: Gillis Jacobsz. Pieter Jacobsz. Maertgen Ariensdr
20-02 Grietgen, dochter van Cors Arien en Haesgen Gerrits
get: Cornelis Arien zijn broeder, Maertgen (Commers), Lijsbet Arien
19-06 kind. van Pieter Huybrechsz en Maertgen Joosten
get: Arie Claessen , Aelgen Huyghen, Aelgen Pietersdr
04-00 Cornelis, zoon van Jacob Ariensz en Anneken Cornelis
get: Jan Ariensz. Beerthout Cornelisz. Aeltgen Cornelisdr
28-08
get: Claes Crijnen, Arie Lauwen, Dig… Gerrits>
28-08 Pietergen, dochter van Jan Jorisz en Maertgen
get: Frans Leenaersz. Maertgen Pieters
10-04 Goris, zoon van Huych Gorisz en Maertgen Cornelis
get: Phop Gorisz. Wouter, Soetgen Goris
17-04 Jacob, zoon van Wigger Crijnsen en Maertgen Jacobs
get: Joost Cornelisz. Pieter Cornelisz. Maertgen (Jacobsdr)
18-12 Huybrecht, zoon van Claes Adriaensz Schout en Barber Jans
get: Leendert Heyndrick Franckenssen, Jan Ariensz. Maertgen Jansdr


1595

04-02 Aeggen, dochter van Jasper Pietersz en Neeltgen Thomaes
get: Cornelis Hendricxz. Annegen Pauwels, Maertgen Dirrickxdr
05-03 Claes, zoon van Jacob Cornelisz en Geergen Joosten
get: Cornelis Symonsz. Joost Ariensz. Trintgen Claesdr
12-03 Ariaengen, dochter van Crijn Gerritsz en Maertgen Arensdr
get: Jan Heyndrickz. Hillegont Pieters, Leengen van Pinacker
09-04 Maertgen, dochter van Pieter Claesz en Maertgen Thijsen
get: Leentgen Jooris … Thijssen
04-06 Annegen, dochter van Pieter Claessen en Jorijne Jansdr
get: Heyndrick Huybrechtsz van Rijswijck, Anna Thonis, Maertgen Pieters beyde van Waeteringhe
02-07 Leendert, zoon van Lauweris Adriaensz en Sijburch Leenders, wonende aen de meer van Soetermeer
get: Leendert Cornelis
02-07 Job, zoon van Arien Arentsz en Ariaengen Pieters
get: Franck Dirricksz. Gerrit Pietersen, Maertgen Gerrits
16-07 Jopgen, dochter van Reyer Reyersz en Maertgen Pieters
get: Tuenis Joris, Maertgen …, …, Pieter (Joris)
12-08 Cornelis, zoon van Thonis Aelbrechtsz en Aefgen Ariens
get: Arie Jacobs, Lendert Paulusz. Maertgen Jacobsz
19-07 Stincken en Ariaengen, tweeling van Joannes (Rijckelen) en Janneken Jansdr
get: Sybrant Arentsz. D…, Maeyken Rijckelens, Janneken Jans van …, Jacob Schouten geweldighen generalis, Cornelis Jans, Maertgen Cornelis
27-08 Arent, zoon van Phop Goris en Aeggen Arentsdr
get: Gerrit Arentsz. Leendert Leendersz. Pluengen Arents
10-09 Tringen, dochter van Cornelis Ariensz en Neltgen Dirricx
get: Aefgen Wiggers, Cornelis Gerritsz. Maertgen Ariensdr
19-11 Jan, zoon van Huych Jansz en Jaepgen Ariensdr
get: Jop Jansz. Thonis Jan Thonisz van Delft, Anneken Jansdr
19-11 Dirrick, zoon van Leendert Dirickxz en Geertgen Jans
get: Leendert Ariens Moyman, Allaert Jorisz. Maertgen Pieters
19-11 Jopgen, dochter van Arie Jacobsz en Bastiaengen Jansdr
get: Pieter Cornelisz. Neeltgen Bastiaen, …
26-11 Pieter, zoon van Jacob Gerritsz en Neeltgen Jans
get: Hillebrant Pietersz. Jan Jansz. Trintgen Ariensdr
17-12 Pieterken, dochter van Jan Ariensz en Maertgen Jacobs
get: Arien Dirrickx, Cornelis Claessen, Anneken Lauwen
31-12 Neeltgen, Jacob Ariensz en Anneken Cornelis
get: Hillebrant Arentsz. Neelgen Dirrickx, Annegen Ghijsen


1596

07-01 Cornelis, zoon van Huych Goorisz en Maertgen Cornelisdr
get: Pier… Jacob Ariensz. Judicken Jansdr van Delff
07-04 Rochus Jansz. een jongesel gecoomen van Hillegonsberch op die belijdenisse sijns gelooffs
21-04 Lijsbet, gedoopt te Wilsveen, dochter van Cornelis Aeriaensz tot Noodtdorp op die Nieuweveen woonachtich
get: Trijntye Lenaertsdr, Maritye Jansdr, Jacobsdr, Jan Thonisz tot Delfft ende op die Schee
19-05 Gerrit, zoon van Cornelis Jansz en Neeltye Gerritsdr
get: Lenert Willems, Gerrit Martens, Annetye Wiggersdr
09-06 Pieter, zoon van Krijn Dircksz en Digna Cornelisdr
get: Heindrick Pietersz van Pynakel, Jan Pietersz van Breda,
09-06 Heindrick, zoon van Symon Cornelisz en Aeffye Krijnsdr
get: Cornelis Jans, Marten Cornelisz die broeder van des kindts vaeder
28-07 Aeriaen, zoon van Aelbrecht Lourisz en Aeffye Cornelisdr
get: Louris Lourisz. Lenaert Martensz. Marijtye Cornelisdr
08-09
27-10 Claes, Jan Claesz en Neeltye Jansdr
get: Aeriaen Jacobs, Dyrt Jansz. Trijn Claesdr
03-11 Kind. van Aeriaen Jacobsz alias Clein Aeriaen
15-12 Jaepgen, dochter van Jan Aarisman


1597

07-01 Aeriaen, zoon van Cornelis Aeriaensz en Maritye Claesdr, op Hoegeveen
get: Jan Heindricksz. … Bastiaens, (Heinrich) Jansz
02-03 Marijtgen en Steven, uit Delft
10-04 Neeltgen, dochter van Jacob Cornelis en Geert Joosten
03-08 Pleunis, van Voppe Goris
get: Anthonis Jansz die wever, Arent Jacobsz. (Jannetye) Gorisdr
24-08 Jacob, zoon van Anthonis Jansz en Jannetye
get: Voppe Gorisz. Jacob Kremer tot Soetermeer, Maritye Heindricksdr
24-08 Aeriaen, zoon van Cors Aeriaensz en Aechtyen Gerritsdr
get: Adriaen Aertsz. Pieter Dircksz
26-10 Jacob, zoon van Claes Schouten en Barbara
get: Huybert Jansz. Cornelis Aeriaensz. Lijsbeth Aeriaensdr
09-11 Trijn, dochter van Gijsbrecht Jansz en Aeffye Wiggersdr
get: Jannetye Wiggersdr met des vaeders suster, Marten Dircks
30-11 David, zoon van Jan Robrechtsz alias die Vlaminck en Apolonia
get: des moeder swager Jaques, Joop die Vlaminck, Lambrecht die Vlaminck
21-12 Apolonia, dochter van Louris Lourisz en Zara Claesdr
get: des vaders jongste broeder met sijn suster J…tye soo ooc des moeder suster


1598

11-01 Cornelis, zoon van Lenaert Dircksz en Gerritye Jansdr
get: Lenaert Cornelisz. Aeriaen Jacobsz. Maritye Pietersdr
22-03 Kind. Jacob Decker
03-05 Aeriaentye, dochter van Aeriaen Dircksz en Aechye Martensdr
get: Claesye Martensdr, Trijn Diricksdr, Krijn Dircksz
17-05 Cornelis, Pieter Claes Timmerman, Pietertye
07-06 Christoffel, zoon van Pleunis Jacobsz en Ena Stoffelsdr
get: Jacob Thonisz. koeckebacker, Hillebrant Aeriens beide woonachtich tot Delff, Maria Michaels die h.v. van mr. Dirck Boudewijn
05-07 Cornelis, zoon van Dirck secretarius ende schout van Hoogeveen Maria Michaelis
get: Jan Michielsz. Aeriaen Adamsz. secretaris van Pinacker, Voppe Gorisz. ende die h.v. van Lenaert Claes Chijs
17-10 Neeltye Geleinen j.d. van Delff
29-11 Cornelis, zoon van Huych Gorisz
get: Meinert Martensz. Pleunis Jacobsz. Aechyen Aerensdr sijn broers h.v.
06-12 Cornelis, zoon van Jan Arisman en Maritye Jacobsdr
get: Claes Jacobsz. Jacob Aeriaensz. (Martye) Dircksdr


1599

laatste febr Dirck, zoon van Cornelis Jansz Cock en Neeltyen Gerritsdr
get: Jan Maertensz van Delff, (Gijs) Jansz. Aeriaentye Cornelisdr
02-05 Cornelisyen, dochter van Aeriaen Tijsen en Maritye Leendertsdr
get: Lenaert Lenertsz van Soetermeer, Aeffgen Wiggersdr, Geertye die h.v. van Lenert Dirck Jannen tot Soetermeer
11-07
get: Andries Tijsz. Arent Gerritsz. Martijntge Jansdr>
12-08 Jan, zoon van Jan Jansz alias Cluyt en Machtelt Dircksdr
01-08 Jacob, zoon van Tijs Jans en Aeffye Wiggersdr
get: Pieter Cornelis, Ariaen Jans, Neeltyen Gerrits
01-09 Cornelis, zoon van Meinaert Martensz en Aeriaentye Cornelisdr
get: Gerrit Martensdr, Ena Stoffelsdr, Neeltye Gerritsdr


1600

16-02 Willem, zoon van Aeriaen Willemsz en Aeriaentye Jansdr
get: des vaders broeder en suster en Claes Dyrtsoon
20-02 Loutye, dochter van Gerrit Martensz en Aeltyen Willemsdr
get: Pieter Lourisz. Maritye Gijsen, Maritghen Aeriaensdr
27-02 Pieter, zoon van Cornelis Adriaensz Sman en Neeltghen Diricksdr
get: Cornelis Adriaensz Sman sijn broeder, item sijn neeff van Delff met Claesgen Martensdr
12-03 br> get: Dirck Boudewijn, Doe Pietersz. Machtelt Gerrtisdr, Neeltghen Pietersdr/td>
12-03 Floris, zoon van Jan Floris
14-03 Maritye, dochter van Cors Cornelis en Judith
get: (Joris) Sebastiaens, Jan Jansz. Neeltghen Corsendr
25-06 Cornelis, Jacob Dircks
get: Claes Jacobs, Aeriaen Dircks, Grietghen Gijsbrechtsdr,
02-07 Jan, zoon van Dirck Dircksz den Buyr
get: Leenaert Sijbrantsz. Cornelis Claesz. Maritye Lourisdr
30-07 Jan, zoon van Wiggher Crijnsz op die Dwersweteringe
get: Jacomijntge die h.v. van Joost Cornelisz
13-08 Cornelis, heeft Geertyen Boon die h.v. van Pieter Pietersz dat haer van Delft ter minne besteet was ten heyliche doop gepresenteert
27-08 Arent, zoon van Michiel Arentsz
get:. Sybrant Arentsz. Jannetye Arensdr
24-09 Jan, zoon van Pleunis Jacobsz en Ifghen
get: Maritgen Jansdr
13-10 Willem, zoon van Aeriaen Lenaertsz en Neeltghen Willemsdr
get: Jan Willemsz. Jan Heinricksz. Maritgen Lourisdr
13-10 Jacob, zoon van Dirck schepensoon, genaemt Aeriaen Dircksz. … Martensz. Maritghe Jacobsdr, Trijntghe Dircksdr
05-11 Gerrit, zoon van Arnold Gerritsz en Heiltghen Gerritsdr
get: Neeltgen Pietersdr, waerdinne in die Drie Haringhen
05-11 Dirck, zoon van Jan Dircksz en Maritye Cornelisdr
get: Jan Ariaensz. Ariaen Jacobsz. Maritghen Gerritsdr
02-12 …ghe, Lenaert Dircksz en Gerritghen Jansdr
get: Crijntgen Ariaensdr, Aeriaen Jansz. Sijtghen Aeriansdr
02-12 Job, zoon van Jan Aeryen Sman en Maritghen Jacobsdr
get: Cors Jansz (B)uys tot Voorburch, Cornelis Gerritsz. Engeltghen die h.v. van Claes Jacob Harmansz
11-12 Hijllant, zoon van Pieter Cornelis en Annetghen Wiggersdr
get: Aeriaen Cornelisz. Igge Jansz. Gerritghen Wiggersdr


1601

07-01 Suetghen, Huych Goris, get sijn suster Jannetghen, Iffghen Stoffels ende die backer van Delff genaemt Geerloff Cornelissz. Maritghen Cornelisdr
04-03 Jaepghen, Meinert Martens en Aeriaentghen Cornelisdr
get: Aeriaen Jeroensz. Neeltghen Cornelisdr, Maritghen Cornelisdr
19-03 Maritghen, dochter van Barent Jacobsz en Grietghen Willemsdr
get: Isbrant Aeriaens, Maritghen Heindricxdr, Elizabeth Barentsdr
19-03 Marten, zoon van Aelbrecht Louris en Aeffghen Cornelisdr
get: Ruth N.N. die cleermaecker van Honsholredijck, Geertghen Corsendr die bestemoeder van 't kint
25-03 Herman, heeft Maritghen Tijsdr h.v. van Pieter Claesz Timmerman haer susters Pietertyen wede kint dat sij ter minne hadde alleene ten doope gepresenteert
01-04 Beatris, dochter van die schout Adriaen Tijsz Poyer en Maritghen J…
get: Andries en Barent Ty…
05-04 Willem, Gerrit Martensz en Aeltgen Willemsdr
get: mr Dirck Geertgen Korsendr, Jannetghen Lenertsdr, Isbrant Willemsz
06-05 Maritghen, dochter van Claes Dyrtz en Aechtghen Lenaertsdr
get: Sijmon Dyrtsz. Pleuntge Lenaertsdr, Maritghen Isbrantsdr van Berckel
03-06 Claes, zoon van Mieus Claesz en Maritghen Jansdr
get: Cornelis Aeriaensdr, Jan Jacobsz. …ertgen Huygendr
29-07 Lucas, zoon van Cornelis Adriaensz en Elizabeth Jacobsdr
get: Jan Meesz. Leendert Pietersz. Neeltge Claesdr
26-08 Maritgen, dochter van Claes Schouten en Barbara
get: mr Dirck Boudewijn, Claes Schouten (Sester) Barbara (Sester)
02-09 Cornelis, zoon van Gijs Jansz en Aeffgen Wiggersdr
get: Jan Cornelisz. Cors Adriaensz. Gerritghen Wiggersdr
09-09 Immetgen, dochter van Jan Gerritsz en Aeltghen Dircksdr
get: Maritgen …omensdr, Aeltgen Gerritsdr van Delff
23-09 Maritgen, dochter van Louris Lourensz en Zara Claesdr
get: Frans Lourisz. (Baertye) Cornelisdr, Neeltye Pietersdr
31-09 Engeltyen, j.d. tot Delff
07-10 Jan, zoon van Jacob Arisz en Anna Cornelisdr
get: Cornelis Arisz de oude, Cornelis Arisz den jonge, Pleunghen Jacobsdr
28-10 Aeriaentghe, dochter van mr Dirck Boudewijns, schout van Hoogeveen, secretarius ende schoolmr tot Notorp en Maritghen Michaelsdr
get: Gerard Adriaensz Oudtshorn schout in Soetermeer, Abraham Jansz …, secretaris, Maritghen Jansdr van Os, schoutinne tot Notorp, Neeltghen Jan (Gielendr)
11-11 Dievertyen, Michiel Arensz en Willemtye Cornelisdr
get: Aris Sijmensz. …ijne Cornelisdr, Trijntye Arensdr
15-11 …, Arent N.N. die cleermaecker en Annetghen Jans alias Cluytendr
get: Adriana Jans Cluytendr
02-12 Jan Ariensz van Delff
16-12 Suzanna, houtkind van Jacob Cornelisz en Geertye Joostendr


1602

01-01 Pieter, zoon van Anthonis van Neste en Jannetghen
get: Jan Robrechtsz. Joost Cornelisz. Anna Jansdr
13-01 Cors, zoon van Pluenis Jacobs en Iffghen Stoffelsdr
get: Jan Stoffelsz. Cornelis Hendricksz. Jannetye Lourisdr
27-01 (Jan), zoon van Jan Claesz en Neeltge Jansdr
get: Cornelis Leendertsz. Claes Cornelisz. (Jannetyen) Jansdr
27-01 Maritghen, Aeriaen Willems en Aeriaentghen Jansdr
03-02 Maritgen, dochter van Crijn Gerritsz en Maritghen Aeriaensdr
get: Aeriaen Jacobsz. Jannetghen Heindricxdr, Aeriaentghen Aeriaensdr
01-03 Neeltghen, dochter van Pieter Jacobsz Metselaer en (Guertgen Luytendr) van Leyden tot Notorp gecoomen
get: Maritghen Heindricksdr
23-06 Pietertgen, dochter van Aeriaen Aertsz en Aeriaentge Pietersdr
get: Pieter Pieters, Maritgen Pietersdr, Emerens Cornelisdr
07-07 Goeltyen, Cornelis Claesz en Leentyen Allersdr
get: Dodo Pietersz. Ermtgen Fransdr, Trijntgen Allertsdr
18-08 Jan, zoon van Aeriaen Leendertsz en Neeltgen Willemsdr
get: Jan Claesz. Leendert Dircksz. Pleuntgen Jansdr
25-08 Marten, Willem Joostensz en Annityen
get: Leendert Martensz. Jacomijntge h.v. van Joost Cornelisz.
25-08 Leentye, houtkind van Pieter Pietersz en Geertyen Boon
get: Frans (Philips)
01-09 Willem, zoon van Leendert Willemsz en Jannetye Leendertsdr
get: Sijmon Willemsz. Pluentye Leendertsdr, Pieter Louris van Stompwijck
15-09 Maritgen, Aeriaen Dircksz en Aechyen Martensdr
get: Claes Claesz. Trijntgen Allertsdr, Dirckye Martensdr
22-09 Neeltgen, dochter van Floris Aeriaensz en Maritgen Jansdr
get: Dirck Jacobsz. Weintge Jacobsdr, Trijntgen Aeriaensdr
10-11 Arnout, zoon van Arnout Gerritsz van … en Heyltgen Gerritsdr
get: h.v. van de predicant Maritgen Heindricksdr
15-12 Aeriaentye, dochter van Jan Jansz alias Cluyt en Machtelt Dircksdr
get: Jeroen Cornelisz van Soetermeer, Aeriaentye Jannen, Maritgen Jacobsdr van Wilsveen
25-12 Commertghen, dochter van Aeriaen Gijsen en Maritghen Leendertsdr
get: Aeriaentgen Iggendr van Soetermeer, Aeriaen Claesz van Voorschoten, Neeltgen Jansdr van Notorp


1603

01-01 Maritgen of Maertgen, dochter van Jan Arisman en Maritgen Jacobsdr
get: des vaders broeder en des moeders suster
05-01 Jan, zoon van Claes Dyrtsz en Aechtgen Lenertsdr
get: Jan Dyrtsz. Claes Leendertsz. Neeltgen Cornelisdr
05-01 Maritgen, dochter van Berent Jacobs en Grietye Willems
get: Iffye Stoffels, Maritgen Aeriaens
05-01 Symon, zoon van Huych Gorisz en Maritie Huygendr
26-01 Maritgen, dochter van Meinaert Martens en Áeriaentge Cornelisdr
get: mr Dirck Boudewijns, Jannetgen …, Maritghen (Sijmensdr)
04-02 Gerrit, zoon van Pieter Cornelis en Annetye Wiggers
get: Gerrit Aeriaens, Gijs Jans, Dirckge Pauwelsdr
04-02 Maritgen, dochter van Willem Joostenz en Annetye Martens
get: Tobias schoolmr tot Moercapelle, Trijntghen Joostendr, Iffgen Stoffelsdr
02-03 Helena, j.d. van Delff
02-03 Jan, zoon van Aeriaen Willemsz en Aeriaentge Jansdr
get: mr Dirck Boudewijn
06-04 Dirck, zoon van Jan Dircksz en Maritge Cornelisdr
get: Huych Aerensz. Bastiaen N.N., Aeffye Sijmonsdr
27-04 Dirck, zoon van Jan Gerritsz en Aeltyen Dircksdr
get: Cornelis Leendertsz Krijsman, Dirck Dircksz. Maritye Laurisdr
08-06 Pieter, zoon van Gerrit Martens en Aeltge Willemsdr
get: Aeriaen Jeroensz. Simon Willemsz. Maritge Martensdr
08-06 Annetye, houtkint van Delff van Aeriaen Willemsz Aeriaentye Jansdr
22-06 Marten, zoon van Jacob Cornelis en Baertge Martensdr
get: Baertyens oom, Jan met Dirck Cornelisz. Aeriaentye Martensdr
24-08 heeft Voppe Goris sijn huysvrouwe Aechtghen laeten vernoemen, Aeriaen Cornelisz. Maritgen Huygensdr, Maritgen Michielsdr
21-09 Maritge, dochter van Aeriaen Dircksz opt Schijt, wewenaer
get: Claes Cornelisz Cijs, Grietge Jansdr
21-09 Pietertge, gehouwede persoon van Delff
28-09 Louris, zoon van Louris Lourisz en Sara
get: Louris Lourisz. suster Maritge van Soetermeer, mr Henrick Gerritsz j.g. van Notorp
28-09 Thomas … van Maselander Sluys j.g. en Elizabeth j.d. van Vlaerdingen
02-11 Cornelis, Jan Claesz en Neeltgen Jansdr
get: Jan Dignaertsz. Jasper Jacobsz. Neeltgen Willemsdr
09-11 Willem, zoon van Lenaert Willems en Jannetyen Lenaertsdr
get: Jan Dyrtsz. Claes Lenaertsz. Trijntgen Willemsdr
09-11 Guilliaum, Pieter Jansz en T… Willemsdr, woonachtich Delft, haer kint dat ten huyse van Cornelis Cock ter minne was
16-11 Matthijs, zoon van Lijsbeth Jansdr, in die craem leggende te huyse van Dirck Dircksz
get:. Pluenis Jacobs, Diewertyen Fransdr, 't kint was ter minne ten huyse van Louris Lourisz. des voors Dircx swaeger
16-11 Jacob, zoon van Jan Cornelisz en Trijntgen Jacobsdr
get: Cornelis Jacobsz. Pieter Corstiaensz. Annetyen Jacobsdr
07-12 Cornelis, zoon van Claes Cornelisz en Maritgen Cornelisdr
get: Dirck Cornelis, Alewijn Cornelisz. Lijsbeth Cornelisdr
21-12 Abraham, wiens vader ende moeder niet wilde bekent zijn en was ter minne bij die kercke tot Notorp ten huyse van Gerrit Martensz


1604

04-01 Jacob, zoon van Pluenis Jacobsdr en Ena Stoffelsdr
get: Cornelis Jacobsdr, Jacob Cornelisz. Maritge Jansdr … Rijswyck
04-01 Huycht, van Delft ten huyse van Gijs Jansz tot Nootdorp bij die kercke ter minne gebracht get Aeffgen Wiggersdr h.v. van den voors G.J., Neeltghen Gerritsdr h.v. van Corn. Jan Cock
09-05 Maritgen, dochter van Dirck Gijsbrechtsz die kleermaecker tot Nootdorp en Lijsbeth Reyniers
get: Cornelis Jansz Cock, Jannetghen Reiniersdr
20-06 Peter, zoon van Peter Petersz Post
11-07 Goeltgen, dochter van Claes Dyrtz en Aechtgen Lenaertsdr
get: Isbrant Cornelisz. Jannetgen Goelten, Beatris Heindricxdr van Delff
25-07 Maritgen, dochter van Dodo Petersz en Maritgen Jans, waert ende waerdinne in de Drie Haringhen
get: Paulus Barents, mr. Dirck Boudewijn, Neeltgen Pietersdr, Suzanne Jansz. Jannetge Cornelisdr
29-08 Pluentgen, dochter van Aeriaen Gijsen en Maritge Lenaertsdr
get: Marten Lenaertsz. Lijsbeth Gijsendr, Grietgen Arisdr
05-09 Dodo, zoon van Huych Aeriaensz en Neeltye Arensdr
get: Willem Doesz. Jacoba Doesdr, Jacob Aeriaensz
19-09 Jacob, zoon van Anthonis van Nesten en Janneken
get: Gerrit die klerck, Jasper Wilsoets, Pluentgen die h.v. van Jan Robrechtsz
26-09 Jan, zoon van Cornelis Huygensz en Agniesgen Gerritsdr
get: Dirck Gerritsz. Joris Huigens, Aefgen Jansdr
10-10 Ewoutghen, dochter van Willem Joostensz en Annetghen N.N. in de Vrijenban
24-10 Ermtge, dochter van Jan Dircxz en Maritge Cornelisdr
get: Simon Cornelisz. Geertge Korsendr, Petertge die h.v. van Jan Hermansz tot Delff
14-11 (Dammans) zoon van Lenaert Claes Cijs, en Krijntgen
get: Claes Cijsz. Maritge Allersdr
21-11 Gerrit, zoon van Jan Gerritsz Decker en Machieltge Philips
get: Jan Gerritsz. Willem Cornelis, Pietertge Huygendr
12-12 Maritge, Jan Ariaensz en Maritge Claesdr
get: Aeriaen Cornelisz. Trijntge Cornelisdr, Maritge Cornelisdr
26-12 Vroutyen, Meinaert Marten Meinertsz en Aeriaentge Cornelisdr
get: Wobbe …, Maritge …, Meinsgen Adriaensdr


1605

09-01 Cornelis, zoon van Aeriaen Lenaertsz en Neeltgen Willemsdr
09-01 Neesyen, Pieter Claes Timmerman en Maritgen Tijsdr
get: mr. Dirck, Maritgen Jansdr h.v. van Dodo Pietersz
09-01 Dirck, zoon van Cornelis Isbrantsz en Neeltgen Dircxdr
get: Cornelis Isbrantsz. Willemtghen Isbrantsz
30-01 Neeltgen, dochter van Jan Arisman en Maritge Jacobsdr
13-02 Cornelis, zoon van Jan Cornelisz en Trijntgen Jacobsdr
06-03 Aechten, dochter van Isbrant Cornelis en Pluentgen Lenaertsdr
get: Cornelis ende Trijn Isbrants kinderen, Engeltgen Lenaertsdr
20-03 Jacob Jansz. van Delff gecoomen
17-04 Grietgen, dochter van Jan Cornelis en Annetgen Dircksdr
get: Willem Cornelis, Geertge Dircxdr, Dieuer die dochter van (Immetge) Louwen
08-05 Gerrit, zoon van Cornelis Gerritsz en Trijntgen Aeriaensdr
get: Jan Gerritsz Decker met sijn h.v. Machteltge Philips, Hillebrant Gerrits tot Stompwijck
op Pingsterdach is een seecker jonckman latijns schoolmr binnen Hoorn met sijn twee susters Tanneken ende Catelijntgen tot Delff woonende, in de kercke tot Nootdorp gecoomen ende heeft hem op die belijdenisse sijns geloofs Antonius laten doopen
03-07 Neeltgen, dochter van Jan Aeriaensz en (Martgen) Jansdr
get: Cornelis Cornelis van Benthuysen, Aeltge (Jansdr) tot Haserswoude, Trijntgen Jansdr tot Delff
17-07 Claes, zoon van Cornelis Claesz en Leentgen Allersdr
get: Cornelis Aeriaensz. Pluenis Jacobsz. Maritgen Allersdr, Immetgen Lourisdr h.v. van Dirck den Buyr
07-08 Aeriaenge, dochter van Voppe Goris en Trijntgen Claesdr
get: Claes Rolantsz. Sara h.v. van Jan …, Jannetgen Gorisdr
14-08 Herman, zoon van Cornelis Jansz Cock en Neeltgen Gerritsdr
get: Bouwe Martensz. Pieter Jansz. knoopmaker tot Delff
28-08 Dirck, zoon van Jan Gerritsz en Aeltge Dircksdr
get: Jan Claessen uut den Haech, … Corsen, Machtelt Willems van Voorburch
25-09 Trintgen, dochter van Peter Cornelis en Annetgen Wiggersdr
get: Wigger Arisz. Aefge Wiggers, Petertgen Cornelisdr
25-09 Annetgen, dochter van Huych Goris en Maritgen Cornelisdr
get: Aeriaen Cornelis kleermaker, Aeriaentge Cornelisdr, Trijntge Claesdr
25-09 Gerritgen, dochter van Jacob Cornelis Coster en Beertgen Martensdr
get: Claes Cornelisz. Weintgen Cornelisdr
09-10 Aeriaentgen, dochter van Bastiaen Martensz en Trijntgen Dirxdr
get: Claes Cornelisz Chijs, Maritge Dircx van Delff met Pluentge Jansdr
13-10 Jacob, zoon van Aeriaen Jacobs en Neeltgen Cornelisdr
get: Jan Dignaertsz. Maritgen Jacobsdr
20-11 Gijsbrecht, zoon van Aeriaen Gijsen en Maritgen Leendertsdr
get: Aeriaen Dircksz
04-12 Louris, zoon van Gerrit Martens en Aeltgen Willemsdr
get: Trijngen Willemsdr, Bouwe Martensz. Pieter Jansz
04-12 Agniesgen, dochter van Aeriaen Louris en Geertgen Cornelisdr
get: Louris Adriaensz. Maritge Lourisdr, Annetgen Cornelisdr
04-12 Jacob, zoon van Jan Aeriaensz en Maritge Claesdr
get: Allert Jorisz. (Gerrit) Dirckz
11-12 Maritgen, dochter van Claes Cornelis en Maritgen Cornelisdr
get: Jacob Cornelis, Lijsbeth Cornelis, Aeriaentge Sijmonsdr van Soetermeer
11-12 Aegtgen, dochter van Joris Lenerts en Willemtge Allertsdr
get: Huych ende Leentge Allerts kinderen met Magdalena Aeriaensdr van Delff
26-12 Maritgen, dochter van Lenert Willemsz en Jannetye Lendertsdr
get: Huych Lenertz. Aeriaentye Lenertsdr ende een vrouwe van Delff Weintge Pietersdr


1606

12-02 Cornelis, zoon van Jan Dirckxz Bleicker en Maritgen Cornelisdr in den Vrijenban
get: Symon Cornelis, Jan Hermansz. Haesyen Huybrechtsdr van der Eyck
26-02 Stoffel, zoon van Pluenes Jacobsz en Yffien Stoffelsdr
get: Cornelis Jacobs uyt den Haege, Thuenis Jacobsz van Delff, Sebastiaentye N.N. van Loseduyne off daer omtrent
16-04 Aeriaen, zoon van Huych Arisman
get: Jorisman ende Cornelis Arisman
30-04 Jan, zoon van Dirck Pietersz opt Scheit onder Soetermeer en Maritgen (Jorisdr)
get: Joris Ariaensz sijn swager, Machtelt Jonge Jan Cluyten
pingster maendag Maritgen, dochter van Claes Jeroensz en Trijntgen Huygendr
get: Ariaen Jeroensz. Anna Cornelisdr, Martijntgen Huygendr
Pingster maendag Geertgen, dochter van Dodo Peters en Maritgen Jansdr
get: Neeltgen Petersdr
28-05 Goeltgen, dochter van Cornelis Arisman en Trijngen Allertsdr,
11-06 Maritgen, dochter van Claes Cornelisz Cijs en Claesye Martensdr
get: Claes Lenaerts Cijs, Maritgen Cornelisdr van Delff, Trijntgen Dirckxdr
18-06 Trijngen, dochter van Peter Petersz en Geertyen Bonen
get: Neeltgen Reiersdr tot Schiedam, Gerrit Martens ende de h.v. van Jan Reyers woonende an de Delfwech
29-10 Leentge, dochter van Lenaert Dirxsz en Gerritge Jansdr
get: Jan Jacobsz van Delff, Juditge de vrouwe in den Bril tot Delf, Neeltgen Willemsdr
29-10 Cornelis, zoon van Joost Cornelis en Janneken Jansdr in den Vrijenban
get: Jan Petersz. Abraham Jansz. Trijntgen Pauwelsdr
05-11 Maritgen, dochter van Cors Cornelis en Juditgen Claesdr
get: Joris Dirxz. Catalina Bartholomeus van (Diemen), Maritgen …luyten
Jan, zoon van Jan Aeriaensz en Maritgen Claesdr
get: Claes Chijs
17-12 Cornelis, zoon van Jan Cornelisz en Anneken Dirxdr
get: Dirck Dircksz tot Wateringe, Willem Martensz van Catwijck, Petertgen Cornelisdr


1607

14-01 Leendert, zoon van Leendert Aeriaen Leendertsz en Neeltgen Willemsdr
get: Joris Leendertsz. Jan Leendertsz van den Dijck, Trijn Jansdr van Berckel
21-01 Cornelis, zoon van Willem Cornelis en Weyntgen Cornelisdr
get: Jan Cornelis van den Vryenban, Maritgen Cornelisdr
11-02 Neeltgen, dochter van Voppe Gorisz en Trijntgen Claesdr
get: Huych Gorisz. Jannetgen Goris, Jannetgen Claesdr de h.v. van Cornelis …brantsz tot Delff
18-02 Maritgen, dochter van Louris Lourisz en Sara Dirixdr (Claesdr)
get: Dirck Dircksz den Buyr, Diewer N.N. van Bleyswijck, Yffgen Stoffelsdr
11-03 Isaac en Jacob, Jacob Theunisz koekebacker tot Delft, ende sijne beide gehoude sonen mede tot Delff woonachtich sijn den 11 marty met twee knechkens tot Nootdorp gecomen
01-04 Isbrant, zoon van Gerrit Martensz en Aeltghen Willemsdr
get: mr. Dirck, Lenaert Willemsz. Geertgen Clossen
15-04 Aefgen, dochter van Willem Joostensz en Anneken Martensdr
get: Dirck Aeriaensz. Aeriaenge Lenertsdr, Maritgen Petersdr
13-05 Cornelis, zoon van Claes Cornelisz Corster en Maritgen Cornelisdr
get: Pleun Jans zoon van Simon Cornelisz. Weintgen Cornelisdr
24-07 Claes, Cornelis Jacobsz en Maritgen Claesdr
get: Paulus Claesz. Aeriaen Pleunen, Aeriaentgen Claesdr
24-07 Marten, Dirck Martensz en Maritgen Lenersdr
get: Simon Leenertsz. Cors Martensz. Annetgen Jorisdr
29-07 Willem, Aeriaen Jeroensz en Trijntgen Willemsdr
get: Lenaert Willemsz. Swerinck N.N. tot Delf ende Trijntgen Huygensdr
26-08 Job, zoon van Jan Dircxz en Maritgen Cornelis
get: Job Jans, Dirck N.N. tot Delf ende Lijsbeth Hermans mede tot Delf
02-09 Crijn of Cornelis zoon van Meinaert Martensz en Aeriaentgen Cornelisdr
get: Leendert Huygensz. Leendert Cornelisz. Maritge Martensdr
02-09 Symon, zoon van Claes Jeroensz en Trijntgen Huygensdr
get: Cornelis Aeriaensz. aen de Groenewech, Martgen Jeroenendr, Theunis Lenertsz van Soetermeer
09-09 Leentgen, dochter van Leendert Willemsz en Jannetgen Leendertsdr
get: Engeltgen Leendertsdr, Volckgen Aeriaensdr
07-10 Maritgen, Cornelis Jansz Cocq en Neeltgen Gerritsdr
get: Gerrit Martensz. Maritgen Ghielen, Maritgen Meeusdr
21-10 Lenaert, zoon van Dirck Lenaertsz op de Groeneweg
get: Theunis Lenaertsz. Dirck Ezausz tot Delf, Maritghen Lenaertsdr
28-10 Cornelis, zoon van Jan Aeriaensz en Maritghen Jansdr
get: Pieter Petersz uit den Hage, Aeriaen Jans, Heindrickye Cornelisdr
02-12 Anthonis, zoon van Krijn Gerritsz en Maritgen Aeriensdr
02-12 Allert, zoon van Joris Lenaertsz en Willemtyen Allertsdr, op 't Langelant
get: Cornelis Arisman, Lenert Aeriaensz. Aeriaentgen Allertsdr
23-12 Isbrant, zoon van Cornelis Cornelisz en Maritgen Allersdr
get: Cornelis Isbrantsz. Joris Lenaertsz. Willemtgen Allersdr


1608

Huych, zoon van Huych Arisman en Neelgen Doen
get: Jacob Arisman, Joost Petersz. Neelgen Huygen
20-01 Aeriaen, zoon van Jan Arisman en Maritgen Jacobsdr
get: Cornelis Arisman, Hillebrant Ariaensz. … Jacobsdr
27-01 Peter Jansz j.g. van Delf
03-02 Annetgen, dochter van Adriaen Louris Moiman en Geertgen Cornelisdr
get: Jan Louris, Jannetgen Gijssendr, Krijntghen Lambrechts
10-02 Maritgen, dochter van Jochum Cornelis
get: Leenaert Martensz. (Fransijn Jorisdr), Aeltgen Cornelisdr
17-02 Aefgen, dochter van Floris Aeriaens en Martgen Jacobsdr op de Dwerswatering
get: Lenaert Aeriaens, Wijven Jansdr, Maritgen Cornelisdr
24-02 Peter, Huych Goorisz en Maritgen Huygens
get: Foppe Ewoutsz van Delff, Lenert Lenertsz van Delf, Dircgen Petersdr
11-05 Peter, zoon van Bastiaen Martens en Trijntjen Dirxdr
get: Marten Pietersz van Delf, Claes Jacobsz. Claesgen Martensdr
11-05 Aeltge Pietersdr coomende van Delf
01-06 Cornelis, zoon van Jacob Coster en Beertgen
get: Oem Claes van Maeslant, Willem J… van den Dam, Trijntgen Jacobsdr van Delf
01-06 Daniel, houkint, van Krijn Gerritsz en Maritgen Aeriaensdr
get: Maritgen Heindrixdr van Delff
06-07 Pieter, Doe Pietersz en Maritgen Jansdr
get: Aeriaen Aertsz. Si… Jacobsz van Voorburch met Machtelt N.N. des kints grootmoeder
24-08 Fijtgen, Dirck Martens en Maritgen Leendertsdr
get: Jan Leendertsz. Maritgen Cornelisdr, Maritgen Evertsdr, een dochter in de winckel van Jelis den brandewijnman tot Delf
07-09 Aeltgen, dochter van Willem Joostensz en Annetyen Martensdr
get: Lenert Petersz. Heyltgen Huygen, Beertgen Lenertsdr
21-09 Trijntgen, dochter van Arent Aeriaensz en Grietgen Petersdr
get: moeders broeder en suster van Soetermeer, vaders suster Maritgen Aeriaens
21-10 Cornelis, zoon van Pleunis Jacobsz en Iffghen Stoffelsdr
get: Dirck Cornelis, Jacob Cornelis, Trijntghen Jacobsdr van Dellf
21-10 Aeriaen, zoon van Cornelis Arisman en Trijntgen Allersdr
get: Cornelis Cornelis, Trijntgen Huygen, Maritgen Cornelisdr
26-10 Maritgen, dochter van Gerrit Martens en Aeltgen Willemsdr
get: Bouwen Martensz. Neeltge Gerritsdr, Volckgen Aeriaensdr
09-11 Neeltgen, dochter van Cornelis Jacobsz en Maritgen Claesdr
get: Dirck Joosten, Jannetge Joosten, Neeltgen Cornelisdr
30-11 Haesghen, dochter van Jan Cornelis en Anna Dirxdr
get: Leentgen Dircxdr, Neeltgen Pieterdr, Maritgen Dirxdr
30-11 Susanneken Quetstro, j.d. van Delff
14-12 Claes, zoon van Aeriaen Lenaertsz en Neeltgen Willemsdr
get: Lenert Lenerts, Jacob Fransz timmerman, Neeltgen Gerrits
14-12 Jacob, zoon van Cornelis Claes en Leendtgen Allersdr
get: Cornelis Aeriaens van Vlaerdinger Ambacht, Joris Lenaertz, Aeriaentge Cornelisdr
25-12 Aeltgen, dochter van Jan Gerritsz en Machtelt Philipsdr
get: Barbara Gerritsdr, Cornelis Gerritsz. Machtelt Jansdr Cluyt, Machtelt Dircksdr


1609

04-01 Floris Lodewijckx, een houtkint van Sebastiaen Martensz en Trijntgen Dirxdr
18-01 Jannetgen, dochter van Claes Cornelisz en Claesgen Martensdr
get: Wolphaert Jansz van de Haven, Pietertgen Cornelisdr, Aeriaentgen Leendertsdr
15-02 Cornelis, zoon van Louris Lourensz en Sara Dirxdr
get: Jacob Corsz van Soetermeer, Cornelis Huygensz. Maritgen Cornelisdr, Neeltgen N.N. wesende de h.v. van Louris voors broeder Frans Lourisz
15-03 Pieter, zoon van Pieter Pietersz en Ido Pietersdr
get: Cornelis Pieters, Cornelis Jans Cock, Neeltgen N.N. uyt den Haghe
15-03 Elizabeth, dochter van Jan Aeriaensz en Maritgen Claesdr van 't Langelant
get: Crijntgen Cijsendr
12-04 Claes, houtkint van het boven staand echtpaar, de vader heet Adolf het kind is in onecht geboren
12-04 Neeltge, dochter van Aeriaen Jeroensz en Trijntgen Willems
get: Simon Willems, Jan (Coomens) vrouwe Trijntgen, Volcye 't jonck wijff tot Wigger Arisz
paessche maendag Willem, zoon van van Willem zal en zijn weduwe Roochyen
get: haar suster
03-05 liet Maritgen Thijsdr h.v. van Jan Willems haer susters kint dat bij haer ter minne was doopen Abraham, de vader overleden zijnde hiet Mathijs ende moeder een weduwe sijnde ende dienende in den Hage was genaemt Pietertye Tijsdr, bij den doop waren geen peten
17-05 Claes, Foppe Gorisz en Trijntgen Claesdr
get: Geerlof Cornelisz Backer tot Delf, Cornelis (Wijbrantsz) tot Delf, Aechtgen Claesdr tot Delf
31-05 Grietghen Jacobsdr gecoomen van Delf
07-06 Gerrit, zoon van Jan Dirckz Bleyker en Maritgen Cornelisdr
get: Hugo Willems van de Dijck, Aeriaen Jacobsz aen de Maesdijck, Geertgen N.N. van Delf
07-06 (Jacob) zoon van Floris Aeriaensz en Maritgen Jacobsdr op de Dwerswateringe
get: Jacob Jacobsz. Aeriaentgen Cornelisdr
29-06 Isbrant, zoon van Cornelis Cornelisz en Maritgen Allert Jorisdr
get: Joris Allersz. Isbrant ende Trijntgen Cornelis kinderen
05-07 Maritgen, dochter van Isbrant Cornelisz en Pleuntgen Lenertsdr
get: Jan Cornelisz
09-08 Gerrit, zoon van Pieter Cornelisz en Annetgen Wiggertdr
get: Gerrit Aeriaens tot Pijnaker, Willem Jacobs, Delfgau, Trijntgen Cornelisdr mede te Delfgau
30-08 Maritgen, dochter van Jan Gerritsz en Aeltgen Dirx
get: Jan Jansz van Delf, Maritgen Dirx tot Voorburch, Dieuertke N.N. tot Vuer
20-09 Cornelis, zoon van Dirck Cornelisz Coster en Jannetgen Jorisdr
get: Claes Cornelis Coster, Willem Cornelisz. Neeltgen Jorisdr
27-09 Aeriaen, zoon van Claes Coster en Maritgen Cornelisdr
get: Cornelis Dircksz van Delf, Simon Cornelisz van Stompwijck, Weintgen Cornelis Coster
04-10 Arent, zoon van Pieter Lourisz en Geertgen Arentsdr
get: Aerian Lourisz. Cornelis Arensz. Maritgen Aeriaens
04-10 Crijntgen, dochter van Cornelis Cornelisz Decker en Geertge Jansdr
get: Jan Aeriaensz. Maritgen Jans van Overschiede, Barbara Cornelisdr van Delf
11-10 heeft Maritgen Claesdr die h.v. Jan Aeriaensz op 't Langelant onder Nootdorp haer houtkint ten heijligen doop geprensenteert ende genaemt Pieter, Allert Jorisz diaken met een vrouwe van Delf genaemt Trijntgen Gijsbrechtsdr
25-10 Maritgen, dochter van Simon Cornelisz Coster en Geertgen Hugen Clos
get: Cornelis Cornelisz Coster, Martijntgen Clossen, Barbara Jansdr j.d. tot Soetermeer
25-10 Jannetgen, dochter van Leendert Willemsz en Jannetgen Lenertsdr
get: Gerrit Martensz. Trijntgen Huygen, Annetgen Leendertsdr
Cornelis, zoon van Huych Arisman en N.N.
get: Jan Arismannen, Cornelis Gerritsz. en Griete Pietersdr
08-11 Leendert, zoon van Joris Lenertsz Moiman en Willemtgen Allersdr
get: Pieter Leendertsz. Aeriaen Allertsdr, Maritgen Allertsdr, die was in de plaetze gecomen van Trijntgen Lenertsdr woonachtich op Hontlerdijck
22-11 Maritgen, dochter van Louris Adriaensz (Adriaen Louris) alias Moiman en Geertgen Cornelisdr
get: Dyrt Jansz. Geertgen Arentsdr, Belitge Dirx van Soetermeer
13-12 Pieter, zoon van Cornelis Pietersz alias Belien Kees en Weintgen Cornelisdr
get: Peter Pietersz. Jacob Pieter Gijsen, Neeltgen uyt den Hage
13-12 Betghen, dochter van Cornelis Jacobsz en Maritgen Claesdr
get: Leentgen Jorisdr
27-12 Trijntgen, dochter van Heinrick Jans en Aeriaentgen Jansdr
get: Leendert Huygensz. Maritge Jans des vaders nichte, Aeltge Jansdr des moeders suster


1610

03-01 Cornelis, zoon van Jochum Cornelisz en Trijntge Jorisdr
get: Theunis Jorisz. Jan Hermansz van Delf, Aeriaentgen Adriaentsdr van Voorburch
03-01 Aeriaen, zoon van Claes Jeroensz en Trijntgen Huygendr
get: Dirck Aeriaens haer swager, Trijntgen Willemsdr haer swagerinne
17-01 Agniesgen, dochter van Jacob Fransz Timmerman en Maritgen Louwendr
get: Louris Aeriaens, Maritgen Jansdr, Geertgen Cornelisdr
07-03 Peter, zoon van Jan Jansz alias Cluyt en Machteltgen Dirx
get: Peter Cornelisz (Verburg) tot Nieucoop, Govert Corsensz Scheepmaker tot Nootdorp, Neelgen Cornelis Crijgsmans
07-03 Marten, zoon van Jacob Cornelisz Coster en Beertgen Martensdr
21-03 Abraham, zoon van Dirck Martens en Maritgen Leendertsdr
get: Leendert Martensz. Jan Dirxz Bleycker, Aeriaentgen Cornelisdr
12-04 Paessche maendag, Maritghen, dochter van Cornelis Jans alias Cock en Neeltgen Gerritsdr
get: Meynert Martensz. Aeltgen Willems, Betghe N.N. woonende tot Delff
12-04
get: Huych Arisman, Lenert Hillebrantsz>
25-04 Vroutken, dochter van Meinert Martens en Adriaentgen Cornelisdr
get: Wobbe …, Meintgen Jans, Jannetgen Gorisdr
Pingsterdag Neeltgen, dochter van Franck Cornelis en Engeltgen Cornelisdr
get: Jan Cornelis van Moordrecht, Jannetgen Cornelis van Moordrecht, Volckgen Cornelisdr van Soetermeer
Pingsterdag Dirck, zoon van Joris Dirxz Quack en Trijntgen Dirxdr
get: Joris …, Maritgen Jansdr, Jan Jorisz Quack, Jacob Dircksz
04-07 Aeltgen, dochter van Hendrick Jansz Smit tot Nootdorp en Maritgen Amendr
get: Cornelis Amensz. Jannetgen Heindrix, Neeltgen …dr
19-09 Neeltgen, dochter van Govert Corssen Scheepmaker en Meynsgen
26-09 Marten, zoon van Willem Joostensz in den Vrienban en Annetgen Martensdr
get: Cornelis Gerritz, Arent Arentsz de Geus, Aeriaentgen Cornelisdr
24-10 Beelitgen, dochter van Cornelis Pietersz en Weyntgen Cornelisdr
get: Peter Petersz. Neeltgen Cornelis van Delf, Maritge Cornelisdr
28-11 Maritgen, dochter van Huych Arisman en Neeltgen Doede
get: Hillebrant Arents, Jaepken Doedens
19-12 Aeriaentgen, dochter van Jan Dirxz de Bleycker en Maritgen Cornelisdr
get: Lenert Martens, Maritge Jans, Aeriaentge Simonsdr beyde van Delff


1611

02-01 Maritgen, dochter van Willem Adriaensz de Geus en Maritgen Pieters op de Dwerswateringe
get: Willem Post in den Hage, Maritgen Post tot Leyden, (Pleuntge) Post 't Wout
16-01 Jan, zoon van Pieter Lou Moyman en Geertgen Arentsdr
get: Dyrt Jansz. Jacob Fransz Timmerman, Geertgen
30-01 Aeriaen, zoon van Huych Lenertsz en Volckgen Aeriaensdr
get: Claes Lenertsz …, Jan Antonisz van Neste, Trijntgen Aeriaensdr, Aeltgen Willems de h.v. van Gerrit Martensz
06-02 Jan, zoon van Jan Aeriaensz en Maritgen Claesdr van het 't Langelant
get: Cornelis van Catwijck met sijn h.v. Trijntgen
13-02 Maritgen, dochter van Aeriaen Lenertsz Moiman en Neeltgen Willemsdr
get: Peter Louris, Maritgen Leendertsdr j.d., Maritgen Jans van Delf
13-03 Dirck, zoon van Jan Cornelis en Anna Dirxdr op de Dwerswateringe
get: de beste vader Dirck Dircksz den Buer, Jacob Dirxz. Maritgen Dirxdr alle beyde van Pijnaker
Paesdach Cornelis, zoon van Bastiaen Martens en Trijntgen Dirxdr
get: Engebrecht Cornelis tot Delft, Thomas Gerritsz. mede tot Delft, Anna Cornelisdr
10-04 Cornelis, zoon van Claes Cornelisz Chijs en Claesgen Martensdr
get: Jan Cornelisz Chijs, Arent Cornelisz Backer van Schiedam, Abraham Dirxz van de Hoven, Krijntgen Jansdr Chijs
10-04 Claes, zoon van Aeriaen Jeroens en Trijntgen Willems
get: Gerrit Martensz. Claes Jeroensz. Jan Leendertsz
08-05 Cornelis, zoon van Simon Cornelisz Coster en Geertgen Klossen
get: Dirck (Koster), Willem Cornelisz. Maritgen Floris j.d. dienstbode tot Delf wonende bij Cornelis Jansz (Cork)
15-05 Jan Jansz woonachtich tot Hoorn
Pingsterdag Crijn Melissoon, van Rotterdam
03-07 Allert, zoon van Cornelis Claesz en Leentgen Allersdr op het Lage lant
get: Joris Allersz. Huych Allersz
24-07 Aeriane, zoon van Cornelis Arisman en Trijntgen Allert Jorisdr
get: Hillebrant Aeriaensz. Cors Cornelisz. Trijntgen Arismannendr
31-07 Jacob, Cornelis Jacobsz en Maritgen Claesdr
get: Allert Pietersz van Delf in de Peperstege, Joost Claesz. Martijntgen Aeriaens van Delfgauw
14-08 Fijtghen, dochter van Jan Leenaerts en Aeriaentgen Cornelisdr
get: Maritgen Leendertsdr, Annetgen Cornelisdr, Simon Leenderts van Soetermeer
21-08 Aeriaen, zoon van Louris Louris en Sara
get: Cornelis Claesz van 't Langelant, Cornelis Aeriaens van Vlaerdingen, Dirckghen Willemsdr van Wateringhe
11-09 Goeltgen, dochter van Leendert Willemsz alias …oen en Jannetgen Leendertsdr
get: Simon Willems, Aeltgen Willems, Maritgen Claesdr
00-09 Maritgen, dochter van van Franck Cornelisz Timmerman Engeltgen Cornelisdr
get: Trijntgen Claes Overste (het kind stierf kort na de doop)
18-09 Josue Jans, van Delff, sijn oom Esdras Theunis en sijn maetgen Fijtgen Wouters
25-09 Hubrecht, zoon van Cornelis Cornelisz en Maritgen Allertsdr
get: Aeriaen Allerts, Cors Cornelisz van Stompwijck, Claesgen Martensdr, Claes Chijsen h.v.
09-10 Simon, zoon van Joris Dirxz en Trijntgen Dirxdr
get: Dirck Cornelisz Coster, des kints bestemoeder Maritgen Jacobdr
16-10 Cornelis, zoon van Theunis Jorisman en Neeltgen Cornelis Jochemsdr
get: Jan Jochems, Lenaert Martensz. Neeltgen Cornelisdr
06-11 Hubert, zoon van Gerrit Martens en Aeltgen Willems
get: Leendert Willemsz. Dirck Boudewijn secretaris, Trijntgen Willemsdr
27-11 Jan, zoon van Claes Cornelisz Coster en Maritgen Cornelisdr
get: Claes Cornelisz. Symon Leendertsz. Ido Alewijnsdr
11-12 Grietgen, dochter van Joris Lenaertsz en Willemtgen Allertsdr
get: mr. Dirck secret Barbara Heindrixdr op den Dam, Adriaen Lenertsz. Maritgen Leendertsdr
25-12 Heilken, dochter van Jacob Cornelisz Coster en Beertgen Martensdr
get: Jan Meesoon van Delff, Heiltgen Willemsdr van Stompwijck
25-12, maendag Beatris, dochter van Adriaen Lourisz Moyman en Geertgen Cornelisdr
get: Krijn Gerritsz. Neeltgen Willemsdr, Elsgen Theunisdr
25-12 Philips, zoon van Jan Gerrits en Machtelt Philips
get: Cornelis Jacobsz. Willem Cornelisz. Elizabeth Aeriaensdr


1612

08-01 Pleuntgen, dochter van Dirck Aeriaens en Martijntgen Huych Clossendr
get: (na de edele j.d. Pleuntgen van Diemen s.g.) Joris Krijnsoon met Catalijntgen en Maeyken van Diemen.
22-01 Aris, zoon van Pieter Cornelisz en Annetge Wiggers
get: Claes Pietersz Vermeer, Wouter Claesz. Pietertgen Iggensdr
29-01 Jannetgen, dochter van Gerrit Pietersz en Maritgen Krijnen
get: Geertgen Leendertsdr, van Pijnaker
05-02 Jan, zoon van Jan Heindrixz en Neeltgen Cornelisdr
get: Leenaert Cornelisz. Crijn Gerritsz. Floertyen Cornelisdr
19-02 Annetgen, dochter van Dirck Martensz en Maritgen Lenertsdr
get: Simon Cornelis, Aefgen Krijnen, Aeriaentgen Simonsdr
26-02 Cornelis, zoon van Claes Jeroensz en Trijntgen Huych Clossen
get: Heinrick Gerritsz van Rijswijck, Jan Anthonisz van Nootdorp, Agniesgen van Diemen, j.d.
04-03 Jacob, Delft zoon van Joost Cornelisz diaken tot Nootorp en Jannetgen Jans
get: Maritgen Willems van Rijswijck, Neeltge Jacobs j.d. van Leyden
18-03 Maritge, dochter van Dirck Bruynen en Engeltge Leenderts Chijs van Nieucop
get: Cornelis Chijs, Jannetgen Chijs, Machtelt Bruynen
23-04 Maritgen, dochter van Cornelis Cornelisz en Geertgen Jans
get: Maritgen Jans van Ouderschie, Marten Claesz van Delff, Aechtgen Cornelis van Delff
23-04 Stijntgen en Neeltgen Arientsdrs coomende van Delff
27-05 Barbara, dochter van Bouwe Martens en Annetgen Arents
get: Paulus Arentsz. Neeltge Gerrit Cox, Pietertgen Cornelisdr
27-05 Sara, dochter van Voppe Goris en Trijntgen Claesdr
get: Jan (Reinsz), Pietertgen Lambrechtsdr van der Wel, alias B.ysgen, Fijtgen Huygendr van Delff
27-05 Cornelis, zoon van Aghtgen Claesdr
get: haer swager Lambrecht van der Wel, haer suster Jannetge Claesdr h.v. van Lambrecht van der Wel
08-07 Adriaen, zoon van Dodo Pietersz en Maritge Jansdr
get: Jacob … van Voorburch, Andries Thijsz van Voorburch, Neeltgen Pieters j.d. tot Nootdorp
29-07 Jan, zoon van Claes Thol en Maritgen Dirxdr
get: Claes Dirck Boudewijnz, Claes Thol des vaders broeder, Neeltge Jansdr van de Oudeweteringhe
12-08 Maritgen, dochter van Arent Aeriaensz de Geus en en Grietghen Pietersdr
get: Marten Aeriaensz. Annitgen Pieters, Maritgen Muet van Pijnaker
21-10 Niesgen, dochter van Pieter Louris en Geertgen Aeriaensdr
get: Louris Adriaensz. Maritgen Louwen, Maritgen Lenertsdr
28-10 Cornelis, zoon van Willem Cornelisz en Weintgen Cornelisdr
get: Dirck en Claes Cornelissoonen alias Coster, Pietertgen Cornelisdr
18-11 Maritgen, dochter van Huyg Chijs en Volckgen Aeriaensdr
get: Cornelis Chijs, Annetgen Chijs, Aeltgen Willemsdr


1613

13-01 Pleuntgen, dochter van Jan Cornelisz en Neeltgen Jans op 't Langelant
get: Dignaer Jans, Maeritgen Jans, Jaepgen Cornelisdr
13-01 Immetgen, dochter van Jacob Arisman van Wilsveen
20-01 Neeltgen, dochter van Willem Adriaens de Geus en Maritgen Pieters
get: Arent Adriaensz. Maritgen Adriaensdr, Annetgen Pietersdr
20-01 Betghen, dochter van Cornelis Aeriaensz en Geertgen Leendersdr
27-01 Barbara, dochter van Floris Aeriaensz en Maritgen Jacobsdr
get: Claes Jaep Hermens, Pleuntgen Jacobsdr, Geertgen Leendertsdr
27-01 Leendert, zoon van Gerrit Martensz en Aeltgen Willems
get: Govert Korssen Scheepmaker, Jan Cornelisz Schoenmaker, Jannengen Leenderts
17-02 Claes, zoon van Gerrrit Claes Neelzoon en Neeltghen Fransendr
get: ouwe Jacob Fransz van Pijnaker, Mees Claesz met sijn h.v. Maritghen Jansdr vervangende Dirck Claesz. (Immetgen) Claesdr woonachtich tot Assendelft
24-02 Gerritgen, dochter van Sijmon Coster en Geertgen Huych Clossen
get: Claes Dirck Ariaens Coster, Maritgen Clossen, Weintghen Cornelis Costersz
14-04 Wijt, Pieter Cornelisz Schout en Leuntgen Cornelisdr woonende op den Drift
get: Aeriaen Aertsz de Geus, Jan Dircksz in den Haeg ende Pietertgen Leendertsdr
14-04 Immetgen, dochter van Jan Gerritsz en Aeltgen Dirxdr
get: Neeltgen Crijnen Smans, Trijn (Pieters) (Suylen) …tot Delf, Mattheus N.N. van Delf in de Achtersack
Paessche dag Lidewij, dochter van Claes Krijnen en Jannetghen Pietersdr
get: Isaac Pietersz. Geerte Claesdr
02-06 Geertgen, dochter van Jan Dirxz Bleycker en Maritgen Cornelisdr
get: Aeffgen N.N. de h.v. van Sijmon Cornelisz op de watermuelen tot Delf aen de Geerweg en Annetgen Jorismannen
09-06 Jan, zoon van Adriaen Leendertsz en Neeltgen Willemsdr
get: Koen Jans, Pieter Leendertsz. Maritgen Thijssendr van Delff
30-06 Arent, zoon van Bouwe Martens en Annetgen Arens
get: Cornelis van Catwijck, met des vaders broeder N.N. en Immetgen Costers
14-07 Trijntgen, dochter van Dirck Aeriaensz en Martijntgen Huych Clossen
get: een j.m. van Wateringen , Grietgen (Theunis) met Maritgen Aeriaensdr
21-07 Cornelis, zoon van Jan Anthonisz de Wever en Maritgen Jacobs
get: Cent N.N. van Ougstgees in wiens plaetze stont Anthonis des kints bestevader Cornelis Gerritzoon in Wilsveen, Josijntge N.N. een weduwe van Ougstgeest, met Maritgen Joris j.d., dienende tot Soeterwoude, in wiens plaetze stont Willemtgen Jorismannendochter van Nootdorp
25-08 Diewertghen, dochter van Jan Cornelisz op de Dwarswateringe en Anna Dircks
get: Louris Lourisz van …, Weintgen Cornelis (Coster)
25-08 Pleuntgen, dochter van Jacob Cornelisz Coster en Beert N.N.
get: Aeriaen N. N. des kints muetgen
01-09 Jacobus
get: zoon van Voppe Goris weduenaer
get: Rokus Jansz met sijn vrouwe Marigen Jans, Trijntgen Dirxdr (Overfeste) alle drie van Delf
06-10 Jan, zoon van Claes Pietersz Tol, timmerman en Maritgen Dirxdr
get: Dirck Pietersz Tol, Cornelis van Diemen Bartholomeesz schoutet tot Nootdorp en Grietgen Pietersdr Tol
13-10 Aeriaentghen, dochter van Joris Leendert en Willemtgen Allersdr
get: Aeriaen Leendertsdr, Maritghen Allertsdr, Geertghen Aeriaensdr
27-10 Cornelis, zoon van Jan Lenaertsz en Aeriaentgen Cornelisdr
get: Jan Cornelisz. Dirck Martensz. Anna Cornelisdr
01-12 Allert, zoon van Huych Allertsz en Anna Pieters
get: Joris en en Aeriaens Allertssonen, Geertgen Aeriaensdr
00-12 Jan, zoon van Pieter Engelsz en Trijn Jansdr
get: Jacob Jansz. Jan Heindricksz. Maritgen Jansdr
15-12 Pieter, zoon van Willem Joosten en Annetgen Martensdr
get: Dirck Cornelisz. Marten Huyensz. Neeltgen Jacobsdr
22-12 Jan, zoon van Barent Jacobsz. sijn suster Maritgen
29-12 Gerritgen, dochter van Pieter Cornelisz en Annetgen Wiggesdr, Gerrit Aeriaensz. Dircgen Pauwelsdr


1614

09-12 Claesghen, dochter van Jan Cornelis en Neeltghen Jan Blancken
get: Adriaen Jacobsz. Neeltghen Jans de h.v. van Koen Jans, Maritgen Cornelisdr
Laeste februari Lijsbeth, dochter van Jan Gijsbrechtsz scheepmaker tot Notdorp weduwenaer geworden Elijsabeth Michielsdr, sijn moeder Maritgen Aeriaensdr
02-03 Lenaert, zoon van Claes Leendertsz en Lijsbeth Pietersdr
get: Jan Lenaertsz. Jan Cornelisz. Maritgen Lenaertsdr
02-03 Maritgen, dochter van Aeriaen Jeroensz en Trijntgen Willemsdr
get: Cornelis Coster, Maritgen Cornelis Noordtlandersdochter
16-03 Aerien, j.m. van Sevenhuysen
31-03 Ermtghen, dochter van Jelis Philipsz en Aeltgen Krijnen
get: Isbrants Philips, Hademij Philips, Aeriaentgen Krijnen
31-03 Betghen, Cornelis Jacobsz en Maritgen Claesdr
get: Annetgen Heindrixdr
31-03 Pleuntgen, dochter van Dignaer Jansz …en Haesgen Cornelisdr
get: Anna Lourisdr
06-04 Cornelis
get: zoon van Mees Pieters en Maritgen Jan Blancken
get: Claesgen Jan Blancken
07-05 Maria, dochter van Cornelis van Diemen Bartholomeussoone schoutet van Noodtdorp en Nieuweveen en Pietertghen Dirxdr van Baersenburgh
get: Michiel Dirxsdr, Maritgen Dirxdr van Baersenburgh, Maeyken van Diemen Bartholomeeusdochter
07-05 Allert, zoon van Cornelis Cornelisz en Maritgen Allersdr
get: Joris en Aeriaen Allertssoonen met Jannetge Lenaeert Claes Chijs
11-05 Frans, zoon van Gerrit Claes … en Neeltghen Fransendr
get: ouwe Jacob Fransz. Maritghen Louwen, Simon Gerritsz van s'Gravensande off in sijn plaets jonge Jacob Fransz
01-06 Frans, zoon van Pieter Louwen en Geertghen Arentsdr
get: Jan Louwen, Marten Arens, Maritghen Aeriaensdr
08-06 Pieter, zoon van Jan Aeriaensz Lijndraeyer en Maritgen Claesdr
get: N.N. Anthonis van Neste, Geertgen Deckers
22-06 Helena, dochter van (Huig) …broeck en Agniesgen van Diemen Bartholomeesdr
get: Cornelis van Diemen, Pietertghen Dircxdr, Maeyke van Diemen
22-06 Anna en Jaquemijntgen van Dale Jansdrs uyt s'Gravenhaege
06-07 Krijn, zoon van Jan Heindrixz en Neeltgen Cornelis Krijghsman
get: Pieter Engelsz. Willem Adriaensz de Geus, Maertgen Aeriens
27-07 Soetghen Jacobsdr j.d. van Delf met haer broertghen Isaac
27-07 Adriaen, zoon van Dodo Pietersz en Maritghen Jansdr in de Drie Haeringhen tot Nootdorp
get: Cornelis Cornelisz Egelroy, Cunira Claesdr de h.v. van Boudewijn Dirxsz tot Delff
31-08 Dirckghen, dochter van Claes Cornelisz Chijs en Claesgen Martensdr
get: Marten Pieters, Neelgen Cijsen, Martijntgen Cornelis Chijssen
07-09 Jacob Matthijsz een bejaert persoon van Delff
05-10 (Inietgen) Dirck Cornelisz Coster en Jannetgen Joris
get: Jacob Adriaensz. Aeltgen Joris, Beertgen Martensdr
26-10 Cornelis, zoon van Dirck Aeriaen en Engelge Leenersdr
get: Pieter Aeriaensz. Annetgen Leeners
26-10 Geertgen, dochter van Claes Aeriaensz de Gues en Annetgen Engelen
get: Sijmon Dyrtsz. Leentgen …, Maritgen Aeriaensdr
09-00 Trijntgen, dochter van Jan Aeriaensz Bleycker, haringvisser en Maritgen Jansdr
get: Jacob Fransz Timmerman, des kints bestemoeder Maritgen Jansdr
25-12 Grietgen, dochter van Claes Cornelisz Coster en Maritghen Cornelisdr
get: Cornelis Cornelisz van Egelroy
get: Grietgen Jansdr van Delff h.v. van Joost Jans (borduyrwercker)
get: Aeriaentgen Jacobsdr 't jonckwijff ten huyse van Claes Cornelis voors


1615

04-01 Reynier
get: zoon van Joost Cornelisz alias Reinier de Bleycker van den Vrijenban en Jannetghen Jansdr
get: Jan Jelis van (Houtegem) Lenaert Adriaensz ouderlingh, Pietertghen Heinrix van Soetermeer
04-01 Krijn, zoon van Claes Krijnen en Jannetgen Pieters
get: Abraham Pietersz. Jan Cornelisz en Anna Claesdr
11-01 Cornelis, zoon van Cornelis Cornelis Egelroy waert in de drie Haringen tot Notorp en Neeltgen Pieters
get: Jannetgen de Wevers
11-01 Jeroen, zoon van Claes Jeroensz en Trijntgen Huygensdr
get: Aeriaen Jeroensz. Sijmon Cornelisz Coster, Maritgen Pieters j.d. dienstmaecht van Cornelis Jacobsz. Anna Corssendr
18-01 Dirck, zoon van Joris Dircksz en Trijntgen Dirxdr
get: Dirck Boudewijn secretarius en schoelmeester tot Nootdorp,
15-02 Maritgen, dochter van Gerrit Pieters en Maritgen Krijnen
get: Jan Pietersz. Geertgen Claesdr, Martijntgen Claesdr
15-03 Aefgen, dochter van Jan Cornelisz en Neeltgen Jansdr alias Blancken
get: Marten Cornelis, Grietge Jansdr en Claesge Jansdr gesuster
03-05 Louris, zoon van (Paels) Claesz en Maritgen Volckers tot Wilsveen
get: Cornelis Jacobsz diaken, Anna Louris Schouten
03-05 Louris, zoon van Aeriaen Willemsz muelenaer en Aeriaentge N.N. op de Nootdorpsche waetermuelen.
03-05 Pietertgen, dochter van Dirck Gerritsz en Geertgen Huyghen Clossendr
get: Dirck Gerritsz. Trijntgen Huyghen Clossen
Pingstermaendag Pieter en Geertge, tweeling, Huygh Allertsz en Annetgen Pietersdr, op't Langelant,
Pingstersondag Jeroen, zoon van Arien Jeroensz en Trijntgen Willemsdr
get: Trijntgen Huych Clossen
21-06 Jannetgen, dochter van Cornelis Sman en Trijntgen Allertsdr
get: Aeriaen Allertsz. Jaepgen Jan Aeriaen Smandochter, Cornelis Gerritszoons dochter Jannetgen
29-06 Leuntgen, dochter van Willem Adriaensz en Maritgen Pietersdr
get: (Bastiaen) Jansz. Pietertgen Adriaens, Annetgen Engelendochter
05-07 Pieter, zoon van Dirck Cornelisz en Martijntghen Huygh Clossen dochter
get: Maritgen Jans j.d. dochter van Jan Marcus alias Pieter… tot Soetermeer
23-08 Willemtgen, dochter van Isbrant Cornelisz en Pleuntgen Lenaertsdr
get: Pieter Jelisz van Delff, Annetgen Lenaertsdr, Maritgen Evertsdr uyt den Haege
30-08 Claes, zoon van Dirck Cornelisz Coster en Beertgen Martensdr
get: Aeriaen Gerritsz van Maeslant, Cors Martens, Maritgen Cornelisdr
16-09 Huygh, zoon van Jan Arisman en oude Maritgen Sommers
get: jonge Maritgen Sommers
27-09 Aeriaentgen, dochter van jonge Leenaert Moyman en Leuntgen Pietersdr
get: Aeriaen Lenaertsz Moyman, Willemtgen Allertsdr, Aefgen Jansdr van …
01-11 Cornelis, zoon van Pieter Cornelisz en Pietertgen Cornelisdr opt Langelandt
get: Aeriaen Allerts j.g., Annetgen Lenaert, Claes Chijsendr, Willem Jansz van den Leydtschendam
15-11 Jacob, zoon van Huych Goris en Maritgen Cornelis
22-11 Cornelis, zoon van Peter Engelsz en Trijntgen Jansdr
get: Adriaen Engelsen, Heindrick Jansz met Annetghen Engelen
06-12 Marten, zoon van Jan Dirxz Bleycker en Maritgen Cornelisdr
get: Cors Cornelisz


1616

24-01 Jan, zoon van Joris Lenaertsz Moyman en Willemtgen Allersdr
get: Joris Allertsz Joris, Cors Cornelisz Eyckeboom, Lijsbeth Jansdr tot Delff
24-01 Margrieta, dochter van Jan Theunisz de Wever en Maritgen Jacobsdr
get: Jan Cornelisz. Jannetgen de Weefer, Meyntge Jansdr j.d.
07-02 Cornelis, zoon van Pieter Cornelisz en Annetgen Wiggersdr
get: Aris Claesz van Pijnaker, Neeltgen Aeriaensdr van Delfgau
24-02 Heinrich, manspersoon van Haserswoude
get: Jacob Cornelisz en Geert Joosten sijne bloetvrienden tot Notorp
20-03 Aeltgen, dochter van Dirck Aeriaensz en Engeltgen Lenaertsdr
get: Willem Huygens, Maritgen Lenaersdr, Beertgen Cornelisdr
Paesmaendag Pieter, zoon van Huych Aresman en Neeltgen Doendr
get: Dodo Willemsz van Soetermeer, Lenaert Hillebrantsz en Trijntgen Cornelisdr
10-04 Annetgen, dochter van Lenaert Willemsz alias Soen en Jannetgen Lenaers
get: Gerrit Martensz. Barbara Cornelisdr, Willemtgen Allersdr
08-05 Gerrit, zoon van Jacob Gerritsz en Annetyen Jansdr
get: Marten Gerrits, Willem Jans met Lijsbeth Gerrits
05-06 Jan, zoon van Otto Heindrixz en Trijn Thooren uit Stompwijck
get: Maritgen Jacobsdr
05-06 Cornelis, zoon van Aeriaen Cornelis de kleermaker en Jannetgen Goris
get: Trijn, Fop Goriszoons h.v., Jan van Alphen, Jan (Roock) beyde kleermakers knechten
12-06 Krijntgen, dochter van Jelis Philips en Aeltgen Krijnen wonende onder Pijnaker
get: Jan Floren, Annetgen Krijnen,
10-07 Aeriaen, zoon van Gerrit Martensz en Aeltgen Willems
get: Lenaert Willems en Trijntgen Willems
10-07 Maritge, dochter van Jan de Decker en Machtelt Gerritsdr
get: Jan Cornelisz. Meintgen Jans
10-07 Hugo, zoon van Bouwe Martens en Annetgen Arents,
17-07 Diewerken, dochter van Joris Huygensz en Leentgen Theunisdr
get: met de grootmoeder Ae… Aeriaens
24-07 Jacob en Nelletghen van Leydtschendam en Haerlem broeder en suster
31-07 Annetghen, dochter van Gerrit Claesz en Neeltgen Fransdr
get: Dirck Claesz. Jannetge Claesdr, Maritgen Jansdr maer alsoe Dirck en Jannetge niet tegenwoordich waren in de plaetse jonge Jacob Fransz ende sijn wijff Maritgen Louwen die neffens Maritge Jans voors h.v. van oude Jacob Fransz
14-08 Ermijntgen ende Grietgen Jansdochters tot Delff
14-08 Cornelis, zoon van Jan Cornelis en Anna Dirxdr alias de Buyrs
21-08 Jan, zoon van Cornelis Cornelis Decker en Grietgen Jansdr
get: Jan Jorisz. Cornelis Cornelisz. Neeltgen Cornelisdr, Neeltgen Jansdr
21-08 Maritgen, dochter van Claes Adriaensz de Gues en Annetgen Engelen
get: Pietertgen Adriaensdr
04-09 Trintgen, Jan Lenaertsz en Aeriaentgen Cornelisdr
get: Cornelis J…, Pieter Pietersz. Machdalena Cornelisdr, Jan Lenaertsz. stiefmoeder N.N. van Soetermeer
30-10 Cornelis, zoon van Pieter Louwen en Geertghen Aeriaensdr
get: Jacob Louwen
09-11 Cornelis, zoon van Jan Cornelisz en Anna Dirx
get: mr Dirck Boudewijn secretaris tot Noodorp, Claes Adriaensz de Geus, Lijsbeth Dirx sijn jonckwijff
20-11 Cornelis, zoon van Claes Krijnsz en Jannetge Pieters
get: Ewout Claesz. Maritgen Pietersdr, Willem Jansz tot Delff
20-11 (Marten), zoon van Cornelis Cornelisz en Maritgen Allersdr
get: Isbrant Huygensz tot Berckel, Jan Maertensz tot Soetermeer met Pleuntgen Lenertsdr
27-11 …, Frans Aelbrechtsz en Trijntgen …
get: … Aelbrechtsz. Neeltgen Fransdr met (Immetgen) N.N.
14-12 Bartholomeus, zoon van Cornelis van Diemen heere schoutet tot Nootdorp en ende Nieuweveen en Pietertgen Dirxdr van Baersenburch
get: heere de … ende dijckgrave van Delfflandt, d'ander mijn vrouw d'ambochtsvrouw van Nieuweveen huysvrouwe van … ambachtsheere Jacob van der Burghhorst, Maria van Diemen suster van des kindts vader den heer schoutet voornoemt
18-12 Aeriaentge Matthijsdr j.d. van Delff
26-12 Aeriaen en Jannetge, zoon en dochter van Floris Aeriaens en Maritgen Jacobsdr
get: Krijn N.N. Pleuntgen Jacobsdr, Frederick (Maltens), Jutge Aeriaensdr, Huych Gorisz schoemaker, Jaepgen Jansdr


1617

08-01 Jan, zoon van Claes Lenaertsz Sommer en Lijsbeth N.N.
get: Huych Lenaertsz Chijs, Aeriaen Lenertsz Sommer met Annetgen Gerritsdr
15-01 Lenaert, zoon van Pieter Lenaertsz Moyman en Neeltge Cornelis
get: Aeriaen Lenertsz. (Sijmon) Jansz. Magdalena Cornelisdr
15-01 Barbara, dochter van Cornelis Arentsz en Anna Korsendr
get: Cornelis Coster, Cathalina N.N. j.d. van Soetermeer met Annaetgen Arentsdr
12-02 Trijntgen, dochter van Huych Allertsz en Anna Pietersdr op 't Langelandt
get: Jan Martensz. Maritgen en Aeriaen Allersdochters
12-03 Joris, zoon van Cornelis Jacobsz en Maritgen Claesdr
get: Cornelis en Heindrick Claessoonen, Maritgen Volckendochter
12-03 Claes, zoon van Willem Cornelisz en Weintgen Cornelisdr
Paesdag Maritgen, dochter van Willem Joosten en Anna Martens
get: Krijntgen Martensdr, Aeffge Joostendr, Joost Dirck
Tweede paeschdag Jacob, zoon van Joris Dirxz en Trijntgen Dirxdr
get: Willem Aeriaensz Meulenaer, Arie N.N. tot Delf, (Lidia) Pietersdr
Claesgen, dochter van Claes Cornelisz Chijs en Maritgen Gerritsdr
get: Pieter Cornelisz. Krijntge Chijs met haer dochter Pietertgen Cornelis
07-05 Cathalina, dochter van David G… en Maria van Diemen Bartholomeesdr
get: Jochum Jansz ende sijn dochter Grietgen woonende tot Delff in haer plaetze mr Dirck Boudewijn secretaris tot Noodorp ende desselve dochter Pietergen Dircks h.v. van Cornelis van Diemen schouten tot Nootdorp
23-05 …, Lenaert Lenaertsz Moiman en Pleuntgen Pietersdr
get: Aeghte Pieters en Maritghe Lenaerts Moyman
04-06 Willem, zoon van Sijmon Willemsz en Barbara Cornelisdr
get: Leendert Willemsz. Aeltgen Willemsdr oom ende moeje van't voors kint
27-08 Jan, zoon van Cornelis Claesz en Leentghen Allertsdr
get: Cors Cornelis, Aeriaen Allertsz en Annetgen Pietersdr
24-09 Lidewij, Jan Cornelisz op het Langelant en Neeltgen Jansdr
get: Jan Gijsen schoemaker, Grietgen Cornelisdr, Aeriaentge Claesdr
29-10 Hillebrant, zoon van Jasper Lenaertsz en Neeltgen Cornelis op't Scheyt
get: Aeriaen Lenaertsz. Jan Lenaertsz. Anneken Cornelisdr tot Nootdorp
05-11 Kind. van Joost Cornelisz Bleycker ouderlinck tot Nootdorp en Jantghen Jansdr
12-11 Cornelis, zoon van Jan Heindrixz en Neeltghen Cornelisdr
get: Cornelis Krijghsman, des kints bestevader met Jhelis Philipsz. Grietgen Cornelisdr


1618

07-01 Andries, zoon van Ottho Heindrix en Trijntge Thoorn op 't Langelant onder Nootorp
14-01 Isbrant, zoon van Adriaen Jeroensz en Trijntge Willemsdr
get: Barbara Cornelisdr, int't bij wesen van noch twee kinderen van Aeltge Willemsdr
11-02 Willem, zoon van Claes Jeroensz en Trijntgen Huygh Klossen
get: Willem Cornelis, Geertgen Huygh Klossendochter
01-04 Aerien, zoon van Simon Cornelisz Coster en Geertgen Huych Klossen
get: Machtelt Deckers, Trijntgen Huych Klossendochter
08-04 Aelbrecht, zoon van Joris Huygensz en Leentghen Aelbrechtsdr
get: Maritgen Schoemakers
sondaegs na Paesschen Krijn, zoon van Gerrit Pieters en Maritgen Krijnen
get: Claes Krijnen, Philips Cornelis, Lenaert N.N. op 't Schie, een meue van Maritge Krijnen
06-05 Cornelis, zoon van Willem Cornelisz en Weintgen Cornelisdr
get: Jacob Cornelisz Koster, Cornelis Claesz Coster met sijn moeder Maritgen Cornelisdr
19-08 Cornelis, zoon van Pieter Lenaertsz Moerman en Neeltgen Cornelisdr
get: Joris Lenaertsz Moyman, Jochem Cornelisz. Maritgen Dirxdr, Jan Jacobsz. Neeltgen Aeriaensdr
22-08 br> get: Anna Dircksdr, Jannetghen Jelisdr/td>
Grietgen, dochter van Pieter Aeriaensz en Maritge Cornelisdr
get: Theunis Lenaertsz. Elsgen Lenerts, Engeltien Lenaertsdr
23-09 Marten en Immetgen tweeling, van Bouwe Martensz en Annetgen Arentsdr
get: Aeltgen Willems, Willemtgen Allertsdr
Hubrecht, zoon van Gerrit Martens en Aeltgen Willems
get: mr Dirck, Barbara Cornelisdr
11-11 Geertgen dochter van Jan Anthonisz de Wever en Maritgen Jacobsdr
get: Simon Dirck Aertsz. Jan Cornelisz Bu… … Krijsmans, Maritgen Florendr, kints grootmoeder Jannetgen van S…
11-11 Maritgen, dochter van Hillebrant Joris en Gerritgen Cornelisdr
get: Claes Ariaensz Schoemaker in plaets van Willem Cornelisz broeder van de kraemvrouw, Simon Dirck Aertsz. Annetgen Jorisdr met noch twee susters van Hillebrant genaemt Fransgen
09-12 Beertgen, dochter van Claes Adriaensz de Geus en Annetgen Engel Pietersdr
get: Aeriaen Cornelisz van Delff, Ariaentgen Cornelisdr van Monster, Ariaentgen Dirxdr tot Nootdorp
16-12 Claesgen, dochter van Aeriaen Lenaertsz en Aeriaentge Claesdr opt Langelandt
get: Gerrit Jansz. Jannetge Claesdr
16-12 Neeltghen, dochter van Aerien Cornelis de Cleermaker en Jannetge Gorisdr
get: Lenaert Lenaertsz tot Delff, Fijtgen Huygens bleyckster buyten de Haegpoorte tot Delff, Maritgen Cornelisdr h.v. van Huych Goris tot Nootdorp
30-12 Cornelis, zoon van Pieter Louwen Moyman en Geertgen Aeriaensdr
get: Jan Lourisz. Aeriaen Cornelisz van Soetermeer met Neeltghen Cornelisdr van Berckel


1619

08-03 Dirck, zoon van Aeriaen Jansz en Aeriaentge Dirxdr
get: mr Dirck en des kints moey Lijsbeth Dirxdr
29-03 Jacob, zoon van Cornelis Coster en Beertgen Martensdr
get: Willem Cornelisz. Jan Willem den Elsen
10-03 Cornelis, zoon van Sijmon Willemsz secretaris van Hogeveen en Barbara Cornelisdr
get: Gerrit Claes Gerritsz. Dirck Korsen, Maritghen Korsen alle tot Sevenhuysen, Pleuntghe Claesdr des kints bestemoeder
21-04 Neeltgen, Isbrant Cornelisz en Pleuntge Lenaersdr
get: Aerien Jansz van 't Wout, Trijntge Cornelisdr met Jannetgen Lenaertsdr
21-04 Geertgen, dochter van Cornelis Aeriens Cock, bij de Oliphant
05-05 Gerritgen, dochter van Willem Cornelisz en Weintgen Cornelisdr in den Vrienban
get: Jan Willemsz den Elsen, Beertgen Martensdr, Annetgen Jorismannendr
14-07 Jan, zoon van Claes Krijnen en Jannetge Pieter Claessendochter
get: Maritge Krijnen
24-07 Neeltgen, dochter van Jan Lenaertsz alias Mundius Cornelisz Schoemaker en Anna Dirxdr
get: Reyer (Peelen) de smit van Pijnaker, Neeltgen Dirxdr, Kommerken Dirx beyde van Soetermeer
10-11 Kind, van Jan Corneliss en Anna Dircxdochter
24-11 Maertien, Willem Cornelissen
get: J… Cornelissen, Maertien Jacobs, Anneken Joris


1620

15-03 Aeriaentien, Pieter Leendersen
get: Jan Heindricksen op de Hogeveen, Maertien Leenders sijn suster, Maertien Cornelis
20-04 Annetien, Arien Jeroensen
get: Cornelis Willem Leendersen, Maertien Claes
20-04 (Jacob) zoon van Huich Arentsman
get: Cornelisman …Jansen, Annetien aen de …
26-04 Jan, Jan Cornelissen, Langelandt
get: Maerten Cornelissen, (Mees) Pietersen
31-05 Pieter, zoon van Goris Huygen
get: Fop Gorissen de de h.v. van de jonge (Arien) de Gues
31-05 Cornelis, zoon van Simon Cornelissen en Aeltien Cornelis
21-06 Floris, zoon van Balthasar Florissen en Adriana Cornelis tot Delft, Magdalena Heindricksdochter
16-08 Kind. Arien Clasen, Pieter Jorisen tot
30-08 Kind. Dirck Adriaensen en Martijntie Huygendochter
04-10 … en Gerrit, Claes Jeroens …, Jan Leendersz van Voorschoten, Jan Sp…, Jan Gerritsz op de Dwerswateringhe, Cornelis (Arentsen) van Soetermeer
20-12 Pieterken, dochter van Pauwels Pieters Smit get sijn suster Anneken …


1621

03-01 Cornelis, zoon van Pieter Cornelis in't Langelant… Jansz. Jan Cornelis en Aechien Ariensen
10-01 … Jacob Cornelis
04-04 Gooris, zoon van Arien Cornelissen Snijders
get: Fop …, (Simon) Leendersen
18-04 Geertien, zoon van Claes Crijnsen
get: Claes …, … Pieter Claesensdochter
02-05 …, (Joost) Cornelissen
get: Heindrick Jans sijn schoonvader
02-05 Aedriaentie, dochter van Claes de Gues, get (Grietien) Pieters
06-06 Cornelis, zoon van Jasper Leendersen
get: (Maerten) Fransensoon, Pieter Cornelissen
08-06 Cornelis, zoon van Pieter (Louwen)
get: Jacob Fransen ende zijn huisvrouwe
13-06 Arien, zoon van Dirck Pietersen
get: Simon Willemsz secretaris, Gerrit Maertensz. …
20-06 Arissen, zoon van Arien Jansen
get: Claes de Gues, Pieter Engelen, Maerten Arisen van Bleiswijck
04-07 Cornelis, zoon van Willem Arien
get: Jan ende Maerten Ariensen van Soetermeer
24-07 Jacob, zoon van Jan Theunisse de Weever
get: de schout van N.veen, (Baertien) Maertens
15-08 Mary, dochter van schout van N.veen, get Jan Leendersen van Houten
22-08 Trijntien, zoon van Jooris Moiman
get: Cornelis Cornelissen Huisman, Luentien Pieters, Maertien aen de Groenewech
24-10 Maerten, zoon van Leendert Leenertsen Moyman
get: Joris Moyman, Soetien Stoffels met haer dochter Pieterken
24-10 Cornelis, zoon van Joris Diriksen Quack en Meintien
20-11 Huibrecht, zoon van … … get Maertien Claes sijn h.v.
05-12 Trijntien, dochter van Cornelis Ariensen, …Korsen … Anneken Ariens, de suster van de voornoemde …
20-12 Grietien, dochter van Willem Cornelissen op de dwerswaeteringe
get: Pieter Ariensen …, .. …, Ida Pieters sijn broers h.v.
26-12 Arien, zoon van Willem Jansen Cley
get: Jan Arisman,
26-12 Jacob, zoon van Arien Claesen


1622

…-02 Willem, zoon van Gerrit …, … Janssen de Boer sijn h.v.
20-03 Cornelis, zoon van Dirck …, Aeriaentie Jans, (Hendrick) Jansen, op de dwerswaeteringhe
28-03 Trijntien, dochter van Willem de Gues
get: Claes de Gues, Grietien Pieters de h.v. van Arie de Gues
10-04 Neeltien, dochter van Pieter Leenersen Moyman
get: Jooris Mooiman sijn broeder, … Pieters, Aeltie Cornelis
10-04 Kind. van Jan (Arissen)
17-04 Leenert, zoon van Arien Leenersen, Sommer
get: Leenert Goovert Korsen scheepmaeker
01-05 Jan, zoon van Gooris Huigensen
get: Jacob Fransen Timmerman, Gooris … de snijder, Aeltien Dircks de weduwe van Jan Gerritsen op de dwarswaeteringh
15-05 …, Leenert Willemsen
get: Cornelis Ariensen
22-05 Adriaentien, dochter van Jillis Thijsen tot Nieucoop
22-05 Pieter, zoon van Johannes …
get: (Simon) Leenersen, Crijntien Leenderts, Dirck M…
26-06 Lijntien, … …, Gijsbrecht Cornelis van …, …Quintijn de …
31-07 Jacob, zoon van Cornelis Jacobsen, Adriaentien Claes, Leentien Jooris
31-07 Gijsbregt, zoon van Jan Gijsen
get: Hillebrant Jorissen, Jan de Weever
07-08 Geertie, dochter van Jan Cornelisen, … Cornelissen, Joost Cornelissen …
07-09 …, Lou …, Maerten Dircks
07-09 (Beatris), dochter van Simon Coster, Janneken Jooris


1637

Maria, dochter van Joris Cornelisz.
get: Maritgen Claes en Trijntge Goverts
Jacob, Pieter Anthonisz
get: Jan Ariensz en Hester Bolle
Huych, zoon van jonge Cornelis Huygen
get: Goris en Cornelis Hugen
Heynderic en Cornelis, zonen van Cornelis Moyman
get: Heinderick Nierop
Gryetgen, dochter van Arij Ewoutsz. get Maritgen Volckers
Cornelis, zoon van Jacob Koukerck


1638

06-06 Aeltgen, dochter van Huych Bouwensz
get: Arent Bouwensz en Gooltge Leendertsdr
06-06 Aeltgen, dochter van Pouwels Stagen
22-06 Thomas Jansz een bejaert persoon, Jan Abel
22-06 Hendericge, dochter van Ary Hugensz
get:. Hubert Cornelis en Grietgen Hugen
27-06 Cornelis, zoon van Jan Pieters Buys
get: Maerten Cornelisz
04-07 Cornelis, zoon van Hubert Cornelis
get: Doe Hugensz en Aechgen Cornelis
22-08 Willem, zoon van Crijn Willemsz
22-08 Maerten, zoon van Cornelis Jacobsz
get: Gerrit Jansz en Baertje Maertens
22-08 Lenaert, zoon van Arent Bouwensz
get: Bouwen Maertsz en Ariaentge Lenaerts
26-09 Cornelis, zoon van Ary Cornelisz Sman
03-10 Pleuntgen, dochter van Gerrit Jansz Decker
get: Cornelis ende Maertge Jacobsdr
17-10 Aerltgen, dochter van Mathijs Adriaaensz Poeyer
get: Maritge Willems
24-10 Leuntge, dochter van Willem Moyman
get: Maritge Pos…


1639

09-01 Fijtge, dochter van Jacob Cornelisz Oede
get: Claes Cornelisz
20-02 Pleuntgen, dochter van Joris Cornelisz.
get: Maritge Claes
29-05 Adriaen, zoon van jonghe Cornelis Hugen
get: Lijsbeth Goris
21-07 Maria, dochter van Dirck Jansz. Jop en Ariaentge Jans
30-10 Dirck, zoon van Jan Gerritsz Slodt
get: Annitge Crijnen
06-11 Simon, zoon van Arij Hoogerduyn
20-11 Maritgen, dochter van Jacob Hoogerscheyt
get: Neeltgen Cornelis
04-12 Dirck, Maerten Willemsz. Simon Dircksz en Aeffgen Willems
11-12 Ariaentge, dochter van Jan Claesz.
get: Annitge Crijnen


1640

15-01 Cornelis, zoon van Cornelis Jacobsz Coster
get: Neeltgen Meynen
22-01 Neeltgen, dochter van Cornelis Bastiaensz
get: Pieter Bastiaensz ende Ariaentge
29-01 Jan, zoon van Willem Moyman
get: Maritgen
26-02 Arij, zoon van Simon Adriaensz van West
get: Maritgen Simons
11-03 Pieter, zoon van Daniel de Wever
get: David de Wever en Barbara Cornelisdr
18-03 Claes, zoon van Jacob Cornelisz Oede
get: Allert en Jan Cornelisz
06-05 Aechgen, dochter van Hubert Cornelisz
get: sijn broeder Aldert Cornelisz
10-06 Maertie, dochter van Jan Krijnen
get: Cornelis Bastiaensz ende Trijntge Jans
17-06 Jacob, zoon van Jacob Gaerloffse
get: Arij Pieters ende Maritge Willems
29-07 Jan, zoon van Cornelis Pieters van Leeuwen
get: Pieter Engelsz en Trijntge Jansdr
19-08 Abigael, gepresenteerd door Siburch
26-08 Annitgen, dochter van Jacob Koukerck
26-08 Lijsbeth, dochter van Cornelis Hugen
get: Lijsbeth Michiels
09-09 Magdalena, dochter van Abrahami Juny
get: Anthonis Ha…, Cornelis Serbol, Cornelia Coopers
09-09 Louris, zoon van Jan Pietersz Buys
get: Maritgen Louwen
14-09 Catharina, dochter van Cornelis Baersenburgh
get: Arent Foppen
04-11 Machteltgen, dochter van Jan Gerritsz.
get: Maritge Dingnaers
04-11 Angenyesgen, dochter van Jan Goverts
get: Jacob Fransz en Maritgen Louwen
09-12 Bethge, dochter van Claes Verboon
get: Adriaen Jacobsz
16-12 Gerritge, Jan Smidt
get: Jannitge Jans
23-12 Arij, zoon van Gerrit Jansz Decker
get: Gerrit Jacobsz en Maritgen Jacobsdr
23-12 Maerten, zoon van Huygh Bouwensz
get: Arent Bouwensz en Annitge Bouwens
26-12 Pieter, zoon van Crijn Willemsz.
get: Anna Engelen


1641

06-01 Aeltgen, dochter van Cornelis van Alphen
03-03 Maritgen, dochter van Roelant Pietersz.
get: Grietge Pieters
31-03 Trijntge, dochter van Arij Verduyn
31-03 Annitgen, dochter van Jacob Hoogerscheyt
14-04 Claesge, dochter van Arij Ewoutsz.
get: Haesge Cornelis
21-04 Neeltgen, dochter van Cornelis Coster
get: Frans Aelbrechtsz
28-04 Abraham en Jannitgen, kinderen van Pieter Anthonisz.
get: Jaepgen Cornelis
09-05 Trijntge, dochter van Inghe Jacobsz
get: Jacob Jacobsz en Trijntgen Allers
30-06 Maritgen, dochter van Lenaert Lenaertsz.
get: Annitge Dirx
28-07 Grietge, dochter van Claes Adriaensz Buys
04-08 Adriaen, zoon van Jop Jansz
18-08 Hubrecht, zoon van de weduwe van Hubrecht Cornelis
get: Huygh Hugens en Isebrant Cornelisz
25-08 Trijntgen, dochter van Wilhelm Adriaensz Moyman
get: Sijsbergjen en Annitgen dienstmaegden van capiteyn Casenbroot
15-09 Aeltge, dochter van Arent Bouwensz
get: Huych Bouwensz
20-10 Neeltgen, Cornelis Pietersz
get: Claes Claesz. Trijntge en Meyntge Jorisdrs
30-10 Henricus, zoon van Simon Adriaensz van West
30-10 Lijsbeth, dochter van Maerten Willemsz
get: Simon Dircksz
03-11
get: Maerten Jansz>
03-11 Jacob, zoon van Claes Verboon
get: Frans Jacobsz
22-12 Maritgen, dochter van Arij Cornelis Crijnen
get: Claes Geus, Baertge Claes en Trijntge Cornelis


1642

12-01 Jan, zoon van Daniel de Wever
get: Meyntgen Goverts
02-02 Maritgen, dochter van Cornelis Bastiaensz.
get: Trijntge Jans en Jan Crijnensz Koey
16-02 Cornelis, zoon van Jacob Cornelisz Oede
get: Claes en Jan Cornelisz en Claesge Jans
21-04 Jan, zoon van Jan Adriaensz Moyman
get: Claes en Maritgen Ariens
21-04 Dirck, zoon van Pieter Bastiaensz.
get: Trijntgen Dircks en Hillebrant …
11-05 Jannitgen, dochter van Mathijs Poyer
get: Geertge Doen
11-05 Wilhelm, zoon van Jan Slodt
get: Annitge Crijnen
18-05 Wilhem, zoon van Adriaen Verduyn
get: Maritgen
25-05 Trijntgen, dochter van Jacob Koukerck,
get: Maritgen Cornelis
09-06 Aeltgen, dochter van Cornelis Cornelis
17-08 Adriaena, dochter van Cornelis Baersenburgh
get: Maritgen Cornelis van Delfft
13-09 Louris, zoon van Jan Pietersz Buys
get: Jacob Jacobsz
20-09 Diert, zoon van Jan Claesz.
get: Annitgen Crijnen
05-10 Grietge, dochter van Claes Verboon
get: Arent Adriaensz en Maritgen Adriaens
02-11 Neeltgen, dochter van jonge Cornelis Hugen
get: Ariaentgen Cornelis en Ermtgen
16-11 Ariaentge, dochter van Gerrit Decker
get: Machtelt Phillips
21-12 Arij, zoon van Blaserus Jansz. Claes en Gerritgen Jacobs


1643

04-01 Trijntge, dochter van Cornelis Pietersz van Leeuwen
get: Pieter Engelsz van Leeuwen en Annitgen Engelen
11-01 Trijntge, dochter van Jan Adriaensz Schepen
get: Abraham en Maritgen Pieters
18-01 Trijntge, dochter van Jacob Jacobsz.get. Pleuntge Dircx
22-02 Joannes, zoon van Michiel Baersenburch
get: Boudewijn en Cornelis Baersenburch
02-03 Arij, zoon van Maerten Huysman
get: Huygh Hugensz en Aldert Cornelisz
29-03 Barent, zoon van Roelant Pietersz Melleboom
get: Grietge Pieters
29-03 Harman, zoon van Jop Jansz Sman
get: Maritgen Jacobsdr
31-05 Wilhelm, zoon van Joost Wilhemsz
get: Adriaen Wilhemsz en Maertie Wilhelmsdr
21-06 Gerrit, zoon van Jan Gerritsz. Jan en Trijntge
21-06
get: Jaepgen Meynen>
21-06 Pleuntgen, dochter van Inge Jacobsz
get: Ariaen Cornelis en Trijntie Allers
17-07 Cornelis, zoon van Jacob Koukerck
get: Gerritgen Jacobs
16-08 Jannitje, dochter van Pieter Anthoisz van Neste
get: Ariaentie Joris
16-08 Jannetje, dochter van Cornelis Dircksz Koster
06-09 Maria, Jan Adriaensz Moyman
get: Pieter Adriaensz Bruyn en Maritgen Moymans
09-09 Louris, zoon van Jan Pietersz Buys
get: Neyesgen Pieters
13-09 Neeltgen, dochter van Aldert Cornelisz
get: Jan Hendericxsz
13-09 Jacob, zoon van Jacob Cornelisz Clerck
get: Jan Cornelisz
20-09 Neeltgen, dochter van Cornelis Cornelisz van de Ende
get: Jacob Cornelisz en Adriana Cornelisdr
17-10 Jannitgen, dochter van Jan Gorisz
get: Arent Bouwensz en Jannitge Pietersdr
21-11 Geertgen, dochter van Huygh Bouwensz
get: Simon Coster
06-12 Isaacq, zoon van Abraham Junius
get: Proetius en Cornelis Segbel
26-12 Lijsbeth, dochter van Crijn Wilhelmsz
get: Vranck en Trijntgen Claes


1644

01-01 Sara, j.d. uit Delff
10-01 Bastiaen, zoon van Cornelis Bastiaensz. Pieter Bastiaensz
07-02 Claesie, dochter van Daniel de Wever
get: Maritgen
28-02 Cornelis, zoon van Lambrecht
get: Annitgen Bouwensdr
13-03 Volckjen, dochter van Jan Cornelisz Smidt
20-03 Gerrit, zoon van Dirck Jansz
get: Abraham Junius en Maritge
28-03 Netjen, dochter van Claes Jacobsz Verboon
get: Jacob Adriaensz Verboon sijn vader, Lijsbeth Jacobsdr en Maritge Jacobsdr
10-04 Annitgen, dochter van Maerten Wilhelmsz
get: Joost en Maritge Wilhelmsdr
29-05 Adriaen, zoon van Claes Jacobsz
get: Gerrit en Maritgen Jacobsdr
29-07 Neeltgen, dochter van Pieter Bastiaensz
get: Crijn Pietersz
Neeltgen, dochter van Pieter Hendericxsz.
get: Hester Maertens
28-08 Cornelis, zoon van Jan Krijnensz
get: Trijntgen Allersdr
28-09 Adriana, dochter van Arij Verduyn
18-09 Arris, zoon van Dirck Dircksz Joetert
get: Ariaentge
09-10 Claes, zoon van Jan Claesz Langevelt
get: Cornelis Claesz
Meynsge, dochter van Cornelis Dingnaersz.
get: Haesje Cornelisdr
13-11 Lijsbeth, dochter van Cornelis Hugen
get: Arent Foppen, Wilhelm Joosten en Maritge Wilhelmsdr
11-12 Aechie, dochter van Maerten Cornelisz Huysman
get: Cornelis Huysman en Aechie Cornelis


1645

08-01 Frans, zoon van Jacob Fransz. Doe
get: Arij Hugen en Grietgen Hugen
21-01 Hillegont, dochter van Cornelis Cornelisz van Alphen
get: Cornelis Adriaensz en Geertgen Adriaens
28-01 Engel, zoon van Cornelis Pietersz van Leeuwen
get: Pieter Engelsz en Anna Engelen
28-01 Johanna, dochter van M. Baersenburch
get: Dirck Boudewijnsz van Baersenburg en Annitgen Adriaensdr
25-02 Jacob, zoon van Claes Verboon
get: Frans Jacobsz en Lijsbeth
25-02 Weyntgen, dochter van Jan Gerritsz Smidt
get: Pieter Cornelisz en Maritge sijn huysvrouw
05-03 Trijntge, dochter van Cornelis Gerritsz
get: Dirck Gerritsz en Maritgen Allertsdr
12-03 Johannes, Gerrit Jansz Kuyper
get: Cornelis Jan Aemsz
26-03 Pleuntgen, dochter van Gabriel Cornelisz Scheepmaecker
get: Arij Cornelisz en Dingna Cornelisdr
30-04 Geertge, dochter van Jacob Hoogerscheyt
get: Pieter Hendericxz
14-04 Wilhelm, zoon van Lambrecht de Grijs
05-06 Jannitgen, dochter van Cornelis Wilhelmsz get: Jan Adriaensz en Gerritgen Wilhelm
23-07 Jaepgen, dochter van Blaserus Jansz Sman
get: Jop Jansz
30-07 Neeltgen, dochter van Jan Adriaensz Moyman
get: Arij Leendertsz. Maritgen Ariens en Aeltgen Ariens
13-08 Arij, zoon van Dirck Simonsz get: Wilhelmtje Arris
20-08 Leendert, zoon van Arij Ewoutsz.
get: Haesie Cornelisdr
03-09 Bastiaen, zoon van Cornelis Bastiaensz get: Pieter Bastiaense en Ariaentge
03-09 Grietie, dochter van Pieter Gorisz
get: Huych Gorisz. Annitgen Dircx en Jannitge Jans
10-09 Ariaentge, zoon van Arij Verduyn
get: Anna Engelen
24-09 Neeltgen, dochter van Aldert Cornelisz
get: Jan Hendericxz en Maritge Cornelis
14-10 Maria, dochter van Mathijs
get: Abraham Bedde
14-10 Elysabeth, dochter van Pieter Anthonisz.
get: Ariaentge Pieters
22-10 Fop, zoon van Cornelis Baersenburch
get: Arent en Aeghien Foppen
19-11 Aldert, zoon van Jacob Cornelisz Clerck
get: Joris Allertsz en Claesie Cornelis en Claesge Jans
03-12 Lenaert, zoon van Inge Jansz
17-12 Jacob, zoon van Inge Jansz
get: Mathijs Jacobsz
24-12 Neeltgen, dochter van Pieter Bastiaensz. get Neeltgen Cornelis
25-12 Claesje, dochter van Daniel Jansz


1646

10-01 Maria, dochter van Claes Jacobsz Koster
get: Gerritgen Jacobs
02-04 Hubrecht, zoon van Cornelis Gerritsz
get: Aldert Cornelisz en Grietjen Hugen
05-05 Louwijsa, dochter van Jacob Dircksz Hovenyer
get: Brassers vrouw
21-05 Isaacq, zoon van Roelant Pietersz Melleboom
get: Lenaert Adriaensz en Grietgen Pieters
01-07 Adriaen, zoon van Huygh Bouwensz.
get: Pleuntgen Ariens
12-08 Neeltjen, dochter van Claes Moyman
get: Grietgen Pieters
19-08 Geertje, dochter van Crijn Wilhelmsz.
get: Anna Engelen
16-09 Leendert, zoon van Jan Lenaertsz
get: Jacob Leenaertsz
14-10 Maria, dochter van Cornelis Jeroensz
21-10 Joannes, zoon van Dirck Dircksz Soetert
get: Arij Jansz
28-10 Johannes, zoon van Lambrecht Jansz.
get: Cornelis Crijnen
11-11 Hubrecht, zoon van Cornelis Cornelisz Huysman
get: Cornelis Gerritsz
02-12 Wilhelmtje, Michiel Wilhelmsz.
get: Maritgen Dircx


1647

01-01 Elysabeth, dochter van Jan Claesz.
get: Cornelis Claesz
17-02 Joris, zoon van Allert Cornelisz Huysman
get: Huych Allerts, Joris Allertsz en Neeltgen Cornelisdr
24-02 Cornelis, zoon van Jan Gorisz
get: Goris Hugen en Baertje Costers
17-03 Annitgen, dochter van Jan Wilhelmsz Moyman
get: Ariaentje Wilhelms
07-04 Adriaen, zoon van Cornelis van Alphen
get: Crijntjen Adriaens
22-04 Maritgen, dochter van Inge Jansz.get. Fijtje
22-04 Neeltgen, dochter van jonghe Cornelis Hugen
get: Ariaentje Cornelisdr
30-05 Cornelis, zoon van Blaserus Jansz Sman
02-06 Leendert, zoon van Arent Bouwensz.
get: Neeltge Lenaerts
02-06 Jaepje, dochter van Cornelis Gerritsz
get: sijn broeder en susters moeder
14-07 Engel, zoon van Cornelis Pietersz van Leeuwen
get: Pieter Engelsz en Anna Engelen
14-07 Pieter, zoon van Cornelis Hugenssz Sman
get: Pieter Woutersz
01-09 Abraham, zoon van Claes Moyman
get: Lenaert Ariensz en Aeltjen Ariensdr
Adriana, dochter van Jacob Cornelis Clerck
get: Gooltjen Cornelis
08-09 Hendericus, zoon van Gerrit Hendericxz.
get: Aeltgen Jacobs
15-09 Annitge, dochter van Jan Moyman
get: Pieter Bruyn en sijn suster
22-09 Adriaen, zoon van Jan Claesz Geus
get: Pieter Gerritsz en Jop Adriaensz
06-10
get: Job Jansz en Soetje Joosten>
20-10 Wilhelm, zoon van Crijn Corsz.
get: Nyesje Corsz
10-11 Maria, dochter van Jan Gerritsz
get: Daniel Jansz en Jannitje Pieters
10-11 Bonifacius, zoon van Maerten Cornelisz
24-11 Sara, dochter van Jacob Dircksz den Hovenyer
get: Jannitge Brassers
01-12 Cornelis, zoon van Cornelis Cornelisz Sman
get: Wilhelm Lenaertsz en Soetje Lenaerts


1648

01-01 Michiel, zoon van Pieter Gorisz
get: Goris Hughen
10-02 Josia, zoon van Jan Knecht
get: sijn dochter
23-02 Weyntgen, dochter van Daniel de Wever
get: Annitge Pieters
15-03 Neeltgen, dochter van Cornelis van Egelroy
get: Jaepge Cornelisdr
22-03 Pieter, zoon van Pieter Pietersz
get: Cornelis Wolphersz
03-05 Maria, dochter van Pijnaecker
17-05 Crijn, zoon van Cornelis Bastiaensz
get: Jan en Abraham Crijnen
24-05 Gerrit, zoon van Lambrecht Lansz.
get: Barbara Bouwens
24-05 Henderijck, zoon van Jan Claesz Langevelt
get: sijn wijffs suster
07-04 Adriana, dochter van Pieter Henderijcxsz.
get: Maritghen Hugendr
19-07 Henricus, zoon van Simon Adriaensz van West
02-08 Phillips, zoon van Lenaert Cornelisz.
get: Maritgen Moymans
09-08 Maria, dochter van Claes Arij Moymans
get: Maritgen Lenaertsdr
16-08 Teuntje, dochter van Gerrit Jansz Kuyper
get: Cornelis Jan Aemsz
23-08 Aeghjen, dochter van Cornelis Wilhelmsz Backer
get: Maritgen Adriaens Moyman
11-10 Cornelis, zoon van Cornelis Baersenburgh
get: Maria
22-10 Maerten, zoon van Jan Wilhelmsz Moyman
get: Joost Wilhelmsz en Neeltgen Wilhelmsdr
08-11 Maria, dochter van Abraham Crijnen
get: Jan Crijnen en Trijntje Jansdr
22-11 Trijntje, dochter van Jan Crijnensz. get Aeltje
29-11 Cornelis, zoon van Gerrit Jacobsz Coster
get: Gerrit Jansz en Maritge Jacobsdr


1649

10-01 Annitgen, dochter van Jan Moyman
10-01 Dirck, zoon van Jan Claesz Geus
get: Annitjen
01-02 Wilhelmtje, dochter van Jacob Dingnaersz
05-04 Trijntge, dochter van Maerten Huysman
05-04 Trijntge, dochter van Cornelis Gerritsz
05-04 Cornelis, zoon van Inge Jacobsz
05-04 Adriana, dochter van Pieter Bastiaensz
11-04 Jan, zoon van Cornelis Pietersz
get: Pieter Engelse en sijn vrouw
24-06 Isebrandt, zoon van jonge Cornelis Hugen
get: Ariaentje
01-08 Maria, dochter van Frans Jacobsz.
get: Maritjen Jacobs
01-08 Dirck, zoon van Adriaen Boogert tot Pijnaecker
get: de moeder
08-08 Kind. van Cornelis Cornelisz Huysman
get: Aldert Cornelisz
17-10 Maritgen, dochter van Arij Verduyn
get: Pleuntgen Dircksdr
17-10 Job, Cornelis Egelroy
get: sijn schoon moeder
31-10 Leentgen, dochter van Jacob Cornelisz Clerck
get: Claes Cornelisz. Leentgen Alderts en Maritgen Hughen
07-11 Maritgen, dochter van Jan Knecht
get: sijn dochter
14-11 Ida, dochter van Lambrecht Jansz.
get: Aeltje Jans
14-11 Heynderyck, Gerrit Gijsbrechtsz
21-11 Gijsbreght, zoon van Gerrit Gijsbrechtsz.
get: Hester
19-12 Jan, zoon van Daniel de Wever
get: Jaepjen
26-12 Crijntje, dochter van Dirck Dircxsz Son
get: Aeltjen Adriaensdr


1650

30-01 Beuckel Henderijcxz j.d. van Delff
get: Jan Vrancken en Arent Melchersz
12-02 Aechjen, dochter van Cornelis Wilhelmsz Backer
14-08 Jan, zoon van Gerrit Jacobsz Coster
get: Blaserus Jansz en Maritgen Jacobs
12-06 Trijntje, dochter van Cornelis Cornelisz van Pijnaecker
19-06 Jannitje, dochter van Cors Jansz van Pijnaecker
26-06 Joannes, Arij Jansz uut Catwijck
04-09 Willem, zoon van Jan Claesz Geus
get: Trijntge
04-09 Hillegom, Sijmon van Westen
get: Jaepge Cornelisdr
16-10 Trijntje, dochter van Dirck Son
get: Jan Lenerts
06-11 Job, zoon van Cornelis Egelroy,
get: Jaepjen Cornelisdr


1651

22-01 Leendert, zoon van Aert op Hoogeveen
get: Maerten Jacobsz en Trijn Claesdr
05-02 Willem, zoon van Jan Willemsz Moyman
get: Joost Willemsz en Cornelis Willemsz
05-03 Aechje, dochter van Cornelis Willemsz.
get: Neeltje en Arie Willemsz
12-03 Cornelis, zoon van Cornelis Dircksz Coster
12-03 Joannes, zoon van Cornelis Jansz Koyman
get: Jan Crijnen
09-04 Immitgen, dochter van Gerrit Kuyper
get: Anneken Beunen
24-12 Maertjen, dochter van Blaes Jansz
get: Jacob Gerritsz en Baertjen Maertensdr


1652

14-01 Machtelt, dochter van Jan Claesz Geus
04-02 Lijsbeth, dochter van Jacob Dingenaers
get: Hendrick Cornelisz van Rijn en Neeltje Cornelisdr van Rijswijck
18-02 Pleuntgen, dochter van Cornelis Gerritsz Knijnenburgh
get: Dirck Gerritsz en Claera Gerritsdr
25-02 Theunis, zoon van Gerrit Gijsen
get: Neeltje Gijsen
21-04 Neeltje dochter van Cornelis Cornelisz Egelroy
get: Catharina Jansdr
28-04 Jacobus, zoon van Cornelis Willemszoon
get: Isbrant van Santen
05-05 Isbrant, zoon van Cornelis Cornelisz Huysman den jonge
get: Cornelis Cornelisz Huysman den ouden en Aechje Cornelisdr
23-06 Hillebrandt, zoon van Pieter Bastiaensz.
get: Janneken Dircksdr
07-07 Aryaentje, dochter van Cornelis Dircksz Coster
get: Anneken Claesdr en Dirck Cornelisz
04-08 Claes, zoon van Cornelis Pietersz van Leeuwen
get: Neeltje Cornelisdr, Claes Claesz en Trijn Jansdr
04-08 Pieter, zoon van Pieter Jansz Bouwman
get: Willemtge Cornelisdr
07-08 Joris, zoon van Meyndert Paulusz.
get: Maritje Pauwelsdr
18-08 Aldert, zoon van Jacob Cornelisz Clerck
get: Jan Cornelisz Clerck en Jan Crijnen
01-09 Philips, zoon van Josua …
get: Janneken Bastiaensdr
15-09 Jacobus, zoon van Jasper Morgen woonende in s Gravenhage
get: Margarita Hobach en Grietje Pietersz
06-10 Aeltje, dochter van Maerten Cornelisz Huysman
get: Jan Ariensz. Aechje Maertensdr en Glaesje Gerritsdr
13-10 Grietje, dochter van Sijmon Cornelis woonende tot Bleyswijck
get: Arie Pietersz. Geertje Pieterdr en Maertje Cornelisdr
20-10 Ariaentje, Inge Jansz
get: Cornelis Bastiaensz en Aeltje Crijnen
17-11 Janneken, dochter van Pieter Hendricksz
get: Jacob Arentsz en Maertje Huygen
20-11 Arie, zoon van Pieter Joosten aen de Vrijenbansche molen
get: Pieterje Pietersdr en Abraham Joosten
01-12 Gerrit, zoon van Lambrecht Jansen
get: Trijntge Pietersdr
08-12 Pieter, zoon van Simon Adriaensz van West
get: Leendge Adriaensdr
15-12 Arie, zoon van Hendrick Arentsz
get: Cors van Leeuwen en Maertgen Crijnen


1653

26-01 Machtelt, dochter van Jan Claesz Geus
get: Gerrit Jansz en Trijntge Jansdr
16-02 Cornelis, zoon van Cornelis Cornelsz van Alphen
get: David Cornelisz. Cornelis Gerritsz en Maertgen Ariensdr
16-02 Crijn, zoon van Dingenom Cornelisdr
get: Janneken Bastiaensdr
26-03 Pieter, zoon van Pieter Pietersz Hauwaert
get: Trijntge Willemsdr
01-06 Ariaentgen, dochter van Gerrit Arentsz.
get: Anneken Jansdr en Leendert Jansen
08-06 Maertgen, dochter van Gerrit Jacobsz.
get: Gerritge Jacobsdr en Jacob Gerritsz
29-06 Willem, zoon van Arie Joosten
get: Neeltgen Gerritsdr, Pieter Joosten en Leendtge Leendertsdr
02-07 Dirck, zoon van Dirck Son
get: Adriaentge Dircksdr
13-07 Leendert, zoon van Pieter Leendertsz Olsthooren
get: Adriaentgen Leendertsdr
27-07
get: Soetgen Leendertsdr>
27-07 Jan, zoon van Blaserus Jansen
get: Adriaen Willemsz Cley en Pleuntge Cornelisdr
26-10 Cornelis, zoon van Cornelis Cornelisz Egelroy
get: Jaepken Cornelisdr en Claes Jansen Hoflant
26-10 Jan, zoon van Aldert Cornelisz Huysman
get: Cors van Leeuwen en Maritgen Jansdr
26-10 Isaac, zoon van Neeltgen Willemsdr
get: Magdalena Matthijsdr en Neeltge Willemsdr
30-11 Maerten, zoon van Jan Willemsz Moyman
get: Grietge Pietersdr
07-12 Joannes, zoon van Dirck Jansen Schenck
get: Cornelis Claesz Coster en Meynsge Pouwelsdr en Grietge Cornelisdr


1654

04-01 Dingenaers, zoon van Jacob Dingenaers
get: Dirck Jansen Schenck en Beatris Dingenaers
04-01 Trijntge, dochter van Cornelis Bastiaensz
get: Maertge Jaspers
25-02 Pieter, zoon van Jan Claesz de Geus
get: Anneken Engelen
01-03 Sara, dochter van Abraham Crijnen
get: Arie Leendertsz en Maritge Jaspers
15-03 Jan, zoon van Cornelis Jansz van ter Tolen
get: Gillis Jaspersz en Maritge Jansdr
29-03 Susanneken, dochter van Aert Leendertsz
get:. Inge Cornelisz en Maertgen Pietersdr
12-04 Judith, dochter van Cornelis Huygensz van den Ende
get: Willem Ariensz en Judith Jansdr
26-04 Huygh, zoon van de dochter van Boudewijn Maertensz.
get: Anneken Arients des kints moeders moeder en Maertge Claesdr
07-05 Dirckje, dochter van Gerrit Gijsen
get: Neeltge Gijsen
14-07 Pieter, zoon van Jan Arientsz Moyman
get: Cornelis Willemsz Moyman en Cniertge Arientsdr
02-08 Maria, dochter van Jacob Gerritsz Hoogervorst
get: Adriana Pietersdr en Immitge Gerritsdr
01-11 Daniel, zoon van Jan Gerritsz Smit
get: Jan Jansz de Grijse en Weyntge Pietersdr
22-11
get: Annetge Albrechts en Jan Florisz van Wijngaerden>
13-12 Pietertge, dochter van Gerrit Jacobsz Coster
get: Blaserus Jansz Sman en Maria Jacobsdr
20-12 Maertge, dochter van Pieter Jansz Bouman
get: Lambrecht Jansz en Maertge Cornelisdr
26-12 Annetge, dochter van Pieter Gorisz van den Ende
get: Grietge Pietersdr en Jan Jansz Mostaert


1655

03-01 Leendert, zoon van Jacob Cornelisz Klerck
get: Aldert Cornelisz Huysman, Cornelis Leendertsz en Annitge Cornelisdr
17-01 Sijmon, zoon van Sijmon Arienstsz van West
get: Leendje Cornelisdr Schepen in plaetse van Leendje Adriaensdr van West
17-01 Pieter, zoon van Sijmon Pietersz.
get: Aeltge Gillis en Jannetge Pietersdr
24-01 Leendert, zoon van Gerrit Jansz Cuyper
get: Ingetge Claesdr
31-01 Leendert, zoon van Arie Joosten
get: Abraham Joosten en Leendje Leendertsdr
07-02 Aeltge, dochter van Jacob Jansz Sman
get: Maertge Arienstsdr en Beatris Dingenaers
14-02 Paulus, zoon van Meyndert Pauwelsz
get: Ariens Pauwelsz en Aeltge Pauwels
21-02 Maria, dochter van Dirck Dicksz Son
get: Pleuntge Willemsdr
29-03 Jacob, zoon van Arie Aldertsz
get: Paulus Aldertsz en Magdaleentge Cornelisdr
11-04 Jacob, zoon van Jacob Jacobsz van der Pol
get: Aefgen Engelbrechtsdr en Jaquemijn Jansdr
25-04 Maerten, zoon van Jan Claesz Langevelt
get: Maertge Maertensdr
11-05 Leuntge, dochter van Cornelis Cornelisz Egelroy
get: Engeltge Dircksdr
09-06 Willem, zoon van Jan Pietersz en Trijntge Jansdr
get: Anneken Dircksdr
13-06 Geertge, dochter van Jan Jansz tot Delffgaeuw en Geertge Cornelisdr
get: Anneken Jansdr
27-06 Adriaentge, dochter van Jacob Gerritsz Hoogervorst en Grietge Piertersdr
get: Dirck Florisz van Wijngaerden en Geertge Thijsdr Poyer
04-07 Leyntgen, dochter van Maerten Pietersz de Hoogh en Claesge Gillis
get: Sijmon Pietersz. Jannetge Gerritsdr en Neeltge Gyllisdr
22-08 Cornelia, dochter van Cornelis Huygensz van den Ende en Janneken Jansdr
get: Huygh Cornellisz van den Endt en Maritge Cornelisdr van den Ende
05-09 Crijntge, dochter van Aert Leendertsz en Janneken Jansdr
get: Jannetien Jacobsdr van der Pol
05-09 Arie, zoon van Maerten Cornelisz Huysman en Anneken (Boenen)
get: Aldert Cornelisz Huysman en Claesje Jansdr
12-09 Trijntge, dochter van Pieter Hendricksz en Maertge Claesdr
get: Hester Maertensdr
19-09 Jacob, zoon van Jan Pietersz van Nes en Lijsbeth Claesdr van der Chijs
get: Jacob Gerritsz Hoogervorst en Greitge Pietersdr van Nes
17-10 Pieter, zoon van Cornelis Jansz van der Tolen en Grietge Theunisdr
get: Philips Pietersz en Heyltge Pietersdr
24-10 Huybrecht, zoon van Cornelis Gerritsz Cnijnenburgh en Aechje Cornelisdr
get: Cornelis Cornelisz Huysman de oude en Claertge Gerritsdr
05-12 Janneken, dochter van Pieter Leendertsz van Olsthoorn en Cornelia Matthijsdr Poyer
get: Geertje en Arie Thijsz Poyer
26-12 Maertje, dochter van Abraham Crijnen en Trijntge Jaspersdr
get: Cornelis Dircksz van der Sterre en Aeltge Crijnen


1656

01-01 Maertje, dochter van Pieter Cornelisz Moyman en Annetge Maertensdr
get: Jan Cornelisz en Soetge Cornelisdr
30-01 Thijsje, dochter van Dirck Jansz Schenck en Beatris Dingenaers
get: Jan Jansz en Aechje Jansdr
05-03 Pieter, zoon van Sijmon Adriaensz van West en Janneken Hendricksdr
get: Leentje Adriaensdr
05-03 Annetge, dochter van Jan Claesz Geus en Maertge Jansdr
get: Engel Claesz Geus, en Anneken Engelen
12-03 Maritge, dochter van Dirck Dircksz Son en Adriaentge Willemsdr
get: Grietje Pieters
26-03 Ariaentje, dochter van Blazerus Jansz Sman en Maritje Jacobsdr
get: Pleuntje Jansdr en Gerrit Claesz
26-03 Grietje, dochter van Cornelis Pietersz van Leeuwen en Ingitje Claesdr
get: Trijntje Jansdr
09-04 Elsje, dochter van Gerrit Gijsen en Maertje Corsdr
get: Neeltje Gijsbrechtsdr en Jan Gerritsz Smit
07-05 Gerrit, zoon van Inge Jansz Jongeleen en Ingitge Gerritsdr
get: Maertge Leendertsdr
14-05 Pieter, zoon van Roelof Pietersz Melleboom en Maertge Ariensdr
get: Grietge Pietersdr
04-06 Pieter, zoon van Cornelis Cornelisz Egelroy en Neeltge Joppensdr
get: Jaepje Cornelisdr
18-06 Aechje, dochter van Aldert Cornelisz Huysman en Claesje Jansdr
get: Aechje Cornelisdr
13-08 Pietertge, dochter van Jan Jansz en Adriaentge Dircksdr
get: Jan Pietersz. Annetge Jansdr en Hester Jansdr
20-08 Frans, zoon van Jan Cornelisz uyt Nieucoop en Machteltge Pietersdr
get: Hadewij Huygendr
10-09 Joannes, zoon van Cornelis Bastiaensz en Aeltge Crijnen
get: Cornelis Dircksz van der Sterre en Trijntge Jaspers
08-10 Pieter, zoon van Pieter Jansz Bouman en Crijntge Pieters
get: Grietge Cornelis
08-10 Maertge, dochter van Meyndert Pauwelsz van Hoogeveen en Crijntge Joris
get: Aeltge Pauwels
08-10 Pieter, zoon van Cornelis Cornelisz Sman en Maertge Leenderts
get: Cornelia Matthijs
15-10 Annetgen, dochter van Arie Joosten en Aeltge Leenderts
get: Leendje Leenderts
12-11 Maertge, dochter van Joost Willemsz van Pijnaecker en Dievertge Jans
get: Jaepje Frans
12-11 Cornelis, zoon van Jan Pietersz van Esch en Lijsbeth Claes
get: Claes Cornelisz Chijs en Crijntge Claes


1657

04-02 Jan, zoon van Jacob Jansz Sman en Annetge Jans
get: Neeltge Jans
18-02 Joannes, zoon van … Leendertsz van Bodegraeve en Jannetge Jans
get: Jasper Dircksz en Leendje Willems
04-03 Hendrick, zoon van Jacob Jacobsz van der Pol en Hendrickje Jans
get: Janneken Jacobs
29-04 Dirck, zoon van Cornellis Cornelisz Huysman de jonge en Claertge Gerritsdr
get: Cornelis Gerrits Cnijnenburgh en Aechje Cornelis
13-05 Claes, zoon van Jan Claesz de Geurs en Maertge Jans
get: Anneken Engelen
27-05 Dirck, Cornelis Dircksz van der Sterr en Saertge Crijnen
get: Abraham Crijnensz Coy en Aeltge Crijnen
03-06 Abraham, zoon van N.N. en Neeltge Willems
get: Leentge Cornelis en Crijntge Pieters
29-06 Cornelia, dochter van Jan Arientsz Moyman en Grietge Pieters
get: Willem Arienstsz Moyman en Soetge Cornelis
29-06 Maertge, dochter van Gerrit Jacobsz Coster en Pleuntge Cornelis
get: Annetken Engelen
29-07 Maritge, dochter van Jan Michielsz en Leendje Cornelis
get: Arie Sijmonsz en Annetge Willems
29-07 Maertge, dochter van Jacob Gerritsz Hoogervorst en Grietge Pieters
get: Immitge Gerrits
29-07 Maerten, zoon van Pieter Cornelisz Moyman en Ewoutge Maertens
get: Gerrit Gerritsz Hoogervorst en Soetge Cornelis
12-08 Arie, zoon van Dirck Dircksz Son en Adriaentge Willems
get: Annetge Willems
26-08 Cornelis, zoon van Gerrit Gerritsz Hoogervorst en Soetge Cornelis
get: Pieter Cornelisz en Maertge Ariens
02-09 Govert, zoon van (Feys) Ariensz van … en Trijntge Dircks
get: Loisa (Berchout) weduwe van de heer thesaurier Govert Brasser en Leentge Jans Stout
02-09 Trijntge, dochter van Dirck Henricksz van Rijp en Maertge Willems
get: Pleuntge Ariens en Annetge Leenderts
09-09 Maritge, dochter van Jan Pietersz Sterreburgh en Trijntge Jans
get: Maertge Jans
23-09 Hester, dochter van Lambrecht Jansz de Grijse en Barbara Cornelis
get: Geertge Ariens
07-10 Arent, zoon van Joost Arentsz en Maertgen Arients van Bergen
get: Annetge Willems
21-10 Joannes, zoon van Willem Leendertsz Emmerseel en Judickje Jans
get: Jan Leendertsz. Emmerseel en Trijntge Jans
28-10 Crijn, zoon van Abraham Crijnensz Coy en Trijntge Jaspers
get: Jan Crijnensz Coy en Sara Crijnen
28-10 Hestertge, dochter van Maerten Jacobsz Hoogerscheyt en Jaepje Pieters
get: Arie Jacobsz Hoogerscheyt en Claesje Jacobs
28-10 Maritge, dochter van Crijn Corsz van Leeuwen woonende tot Pijnaecker en Claesje Willems
get: Aechje Dircks
18-11 Cornelis, zoon van Cornelis Ariensz en Willemtge Cornelis
get: Jan Gideonsz en Maritge Cornelis
18-11 Claes, zoon van Jan Claesz Langevelt en Mar… Maertens
get: Cornelis Claesz Langevelt en Geertge Claes


1658

01-01 Maertge, dochter van Dirck Dircksz de jonge van der Claeuw woonende tot Pijnaecker en Geertge Coster
get: Jan Dircksz van der Claeuw en Maertge Cornelis
13-01 Arie, zoon van Gerrit Gijsbrechtsz Gladoor en Maritge Corssen
get: Gijsbrechts Gijsbrechtsz en Maertge Andries
17-02 Claes, zoon van Jan Pietersz van Esch en Lijsbeth Claes
get: Gerrit Claesz Chijs en Aeghje Dircksz
17-02 Leendert, zoon van Pieter Leendertsz Olsthoorn en Cornelia Matthijssen
get: Aeltge Matthijssen Poyer
17-03 Maritge, dochter van Sijmon Claesz Decker van Pijnaecker en Maritge Claes
get: Aeltge Pieters
14-04 Pieter, zoon van Jan Gerritsz en Grietge Pieters
get: Pieter Jansz Bouman, Pieter Pietersz en Trijntge Ariens
14-04 Ariaentge, dochter van Arie Joostensz van der Meer en Aeltge Leenderts
get: Jan Dircksz Westervelt en Stijntge Ariens
12-05 Theunis, zoon van Cornelis Pietersz van Esch en Aeltge Crijnen
get: Jan Pietersz van Esch en Grietge Pieters
16-06 Claes, zoon van Inge Jansz Jongeleen en Ingetge Gerrits
get: Maertge Leenderts en Jan Jansz Jongeleen
14-07 Aechje, dochter van Jacob Cornelisz Clerck en Annetge Cornelis
get: Leenje Cornelis en Ariaentge Cornelis
08-09 Maertge, dochter van Dirck Florisz van Wijngaerden en Grietge Cornelis
get: Jan Cornelisz en Jannetge Jans in de plaets van Maertge Ewouts
15-09 Cornelis, zoon van Cornelis Jansz van Tertolen en Grietge Teunis
get: Jannetge Cornelis Vercade en Grietge Pieters
15-09 Claes, zoon van Hendrick Arijensz en Annetge Cornelis, van Pijnacker
get: Neeltge Joosten
15-09 Jan, zoon van Jan Jansz Goedeman en Adriaentge Dircks, van Pijnacker
get: Leentge Jaspers
02-10 Lijsbeth, dochter van Dirck Hendricksz van (Rijp) en Maertge Willems
get: Neelltge Hendricks
06-10 Hester, dochter van Lambrecht Jansz de Grijse en Barbara Cornelis
get: Rachel Jans
20-10 Aeltge, dochter van Arie Dingenaersz en Lijsbeth Willems
get: Dirck Willemsz en Grietge Willems
27-10 Maertge, dochter van Jacob Jansz Sman en Annetge Jans
get: Neeltge Janz
27-10 Maertge, dochter van Jan Claesdr de Geus en Maertge Jans
get: Annetge Dircks
17-11 Isbrant, zoon van Aldert Cornelisz Huysman en Claesje Jans
get: Maerten Cornellisz Huysman en Aechje Cornelis
24-11 David, zoon van Cornelis Cornelisz van Alphen en Neeltge Ariens
get: Crijntge Jans


1659

02-01 Maritge, dochter van Sijmon Ariensz van West en Jannetge Hendricks
get: Jannetge Jacobs van der Pol
02-03 Pietertge, dochter van Abraham Joostensz van der Meer en Aeltge Matthijs
get: Arie Matthijsz Poyer en Soetge Joosten
02-03 Jannetge, dochter van Dirck Dircks Son en Adriaentge Willems
get: Aeltge Ariens en Adriaentge Dircks
12-03 Crijn, zoon van Cornelis Dircksz Sterre en Saertge Crijnen
get: Jan Crijnensz Coy en Aeltge Crijnen
23-03 Claes, zoon van Gerrit Jacobsz Coster en Pleuntge Cornelis
get: Gerrt Jansz Hoogervorst en Immitge Gerrits
30-03 Cornelis, zoon van Pieter Cornelisz Moyman en Ewoutge Maertens
get: Soetge Cornelis en Gerrit Gerritsz Hoogervorst in de plaets van Cornelis Cornelisz Moyman
06-04 Trijntge, dochter van Pieter Jansz Bouwman en Crijntge Pieters
get: Jannetge Jans
18-05 Neeltge, dochter van Aert Leendertsz van Bodegraef en Jannetge Jans
get: Cornelis Ariensz van Campen en Reymtge Ariens
29-06 Maertge, dochter van Cornelis Dircksz Westervelt en Jannetge Gerrits
get: Dirck Jansz Westervelt en Arientge Jans
29-06 Theunis, zoon van Jacob Gerritsz Hoogervorst en Greitge Pieters
get: Jan Pietersz van Esch en Jannetge Pieters van Esch
27-07 Bastiaen, zoon van Jan Michielsz Comen en Leendje Cornelis
get: Pieter Jansz Bouman, Crijntge Pieters en Agniesje Michiels
24-08 Jasper, zoon van Cornelis Jaspersz aen de Lantscheydinge en Neeltge Louwen
get: Maertge Jaspers
21-09 Theunis, zoon van Jan Pietersz van Esch en Lijsbeth Claes
get: Jannetge Pieters van Esch
28-09 Abraham, zoon van Cornelis Cornelisz Sman en Maertge Leenderts
get: Arie Jacobsz Reesloot en Arientge Leenderts
28-09 Grietge, dochter van Gerrit Gijsbrechtsz Gladoor en Maertge Corsdr
get: Neeltge Gijsdr in de plaets van Sijtge Corsdr
03-10 Grietge, Cornelis Jansz van Tertolen en Grietge Theunis
get: Maritge Jans van Tertolen
02-11 Jan, zoon van Claes Jansz Huysman en Maertge Jans
get: Maertge Jans
16-11 Jacob, zoon van Maerten Jacobsz Hoogerscheyt en Jaepge Pieters
get: Annetge Jacobs
23-11 Maertge, dochter van Gerrit Gerritsz Hoogervorst en Soetge Cornelis
get: Jacob Gerritsz Hoogervorst en Pleuntge Gerrits
30-11 Cornelis, zoon van Arie Dingenaers en Lijsbeth Willems
get: Mees Dingenaers en Leendje Dingenaers
30-11 Meynsge, dochter van Dirck Jansz Schenck en Beatris Dingenaers
get: Paulus Cornelisz en Grietge Cornelis
26-12 Crijn, zoon van Jan Claesz Langevelt en Martha Maertens
get: Ariaentge Jans


1660

04-01 Jan, zoon van Inge Jansz Jongeleen en Ingitge Gerritsz
get: Maertge Leenderts, Jan Jansz Jongeleen
11-01 Theuntge, dochter van Cornelis Ariensz van Campen en Willemtge Cornelis
get: Maerten (Colingen en Maertge Cornelis Sman
11-01 Arie, zoon van Cornelis Ingensz Geerlof en Maertge Cornelis
get: Huygh Cornellisz. Jacob Ingensz Geerlof en Ingitge Ingens Geerlof
01-02 Joris, zoon van Cornelis Cornelisz Huysman de jonge Claertge Gerrits
get: Cornelis Cornelisz Huysman de oude, Maerten Cornelisz Huysman en Claesje Jans
25-04 Annetge, dochter van Gerrit Jansz Slot en Neeltge Dircks
get: Jan Gerritsz Slot en Maertge Jans
06-06 Maertge, dochter van Cornelis Cornelisz Olsthoorn aen de Veenwegh en Ariaentge Ariens
get: Pieter Cornelis Olsthoorn en Soetge Cornelis
05-09 Neeltge, dochter van Isaac Harmensz en Pleuntge Willems
get: Trijntge Willems Moyman
05-09 Jacob, zoon van Jacob Gerritsz Hoogervorst en Grietge Pieters
get: Jannetge Pieters van Es
12-09 Marij, dochter van Maerten Pietersz en Annetge Willems
get: Aeltge Ariens en Maertge Willems
12-09 Maritge, docter van Jan Pietersz van Es en Lijsbet Claes
get: Crijntge Claes
12-09 Annetge, dochter van Jan Claesz de Geus en Maertge Jans
get: Jan Gerritsz Slot en Trijntge Jans
26-09 Arie, zoon van Jacob Jansz Sman en Annetge Jans
get: Neeltge Jans
17-10 Dirckje, dochter van Feijs Ariensz van … en Trijntge Dircks
get: Jaepge Cornelis
07-11 Claesge, dochter van Maerten Ariensz Sommer en Lijsbeth Jacobs Overgaeuw, van Pijnacker
21-11 Hendrick, Abraham Soest, voorleden maij van Amsterdam gevaeren na Oost-Indien
de moeder Lijsbeth Jacobs hebbende lest gewoont tot Uytrecht
get: Leendje Cornelis
21-11 Pleuntge, dochter van Blazerus Jansz Sman en Maertge Jacobs
get: Gerrit Jacobsz Coster en Pleuntge Cornelis
21-11 Lijsbeth, dochter van Pieter Gorisz van den Ende en Dievertge Jans
get: Lijsbeth Michiels en Grietge Theunis
28-11 Cornelis, zoon van Cornelis Dircks Westervelt en Jannetge Gerrits
get: Trijntge Ariens en Cornelis Cornelisz Oosterwijck


1661

01-01 Maertge, dochter van Gerrit Gijsbrechts Gladoor en Maertge Cors
get: Geertge Claes
02-01 Ariaentge, dochter van Abraham Joostensz van der Meer en Aeltge Matthijs Poyer
get: Pieter Joostensz van der Meer en Aeltge Leenderts
30-01 Wijve, dochter van Arie Dingenaers Lijsbeth Willems
get: Cornelis Willemsz en Pleuntge Willems
17-04 Frans, zoon van Cornelis Ariensz van Campen en Willemtge Cornelis
get: Annetge Pieters
18-04 Maertge, dochter van Gerrit Claesz Chijs van Pijnacker en Aechje Dircks
get: Jan Pietersz van Esch
01-05 Maertge, zoon van Theunis Danielsz de Grauw en Trijntge Jans
get: Jan Biljet van Leyden, Maritge Claes en Magdalena Dircks
06-06 Arie, zoon van Dirck Hendricksz van Rijp en Maertge Willems
get: Jannetge Hendricks voor Grietge Claes en Pleuntge Ariens
12-06 Pietertge, dochter van Cornelis Pietersz van Leeuwen en Grietge Pieters
get: Soetge Claes
19-06 Abraham, zoon van Lambrecht Jansz de Grijse en Barbara Cornelis
get: Anne Pieters
17-07 Jan, zoon van Pieter Joostensz van der Meer en Stijntge Ariens
get: Arie Claesz Coster en Aeltge Ariens
24-07 Annetge, dochter van Gerrit Jansz Slot en Neeltge Dircks
get: Jan Gerritsz Slot en Maertge Jans
24-07 Helena, dochter van Abraham Crijnensz Coy en Trijntge Jaspers
get: Cors Jaspersz en Maertge Jasper
24-07 Michiel, zoon van Pieter Jansz Buys en Trijntge Michiels
get: Ariaentge Michiels
07-05 Cornelis, zoon van Cornelis Jansz van Tertolen en Grietge Teunis
get: Gerritge Willems Vercade
28-08 Aryaentge, dochter van Abraham Pietersz van Esch en Pleuntge Gerrits
get: Arie Gerritsz Hoogervorst en Maertge Willems van Soetermeer
04-09 Annetge, dochter van Pieter Cornelis Moyman en Ewoutge Maertens
get: Annetge Maertens van der Meer
04-09 Trijntge, dochter van Cornelis Ingensz Geerlof en Maertge Cornelis
get: Gooltge Cornelis
04-09 Marijtge, dochter van Jan Pietersz van Esch en Lijsbeth Claes
get: Crijntge Claes
18-09 Claes, zoon van Jan Claesz de Geus en Maertge Jans
get: Baertge Claes
02-10 Jacob, zoon van Theunis Pietersz van Esch en Gerritge Philips
get: Jacob Gerritsz Hoogervorst en Jannetge Pieters van Esch
23-10 Job, zoon van Cornelis Cornelisz Egelroy en Neeltge Joppen
get: Job Cornelisz en Trijntge Jans
20-11 Cornelis, zoon van Andries Cornelisz van Alphen en Wijve Jans
get: Abraham Cornelisz van Alphen en Aeltge Cornelis van Alphen
27-11 Cornelis, zoon van Jan Michielsz Comen en Leendje Cornelis
get: Jannetge Bastiaens
11-12 Maertge, dochter van Inge Pietersz. van Pijnacker en Maertge Jans
get: Aeltge Pieters


1662

01-01 Ingitge, dochter van Arie Sijmonsz Cebel en Maertge Pauwels
get: Beatris Dingenaers
08-01 Jacob, zoon van Geerit Gerritsz Hoogervorst en Soetge Cornelis
get: Pleuntge Gerrits Hoogervorst
15-01 Jacob, zoon van Jacob Gerritsz Hoogervorst en Greitge Pieters
get: Gerritge Philips
05-02 Pieter, zoon van Maerten Jacobsz Hoogerscheyt en Jaepge Pieters
get: Cornelis Dircksz de Hoogh en Jannetge Pieters in de plaets van Neeltge Pieters en Maertge Pieters
19-02 Maertge, dochter van Pieter Jansz Bouman en Crijntge Pieters
get: Neeltge Cornelis Sman
26-02 Jan, zoon van Gerrit Jansz Cuyper en Ariaentge Jans
get: Aeltge Jacobs de Bruyn
05-03 Ariaentge en Neeltge, dochters van Cornelis Jaspersz Hoogerscheyt en Neeltge Louwe
get: Maertge Jaspers en Pietertge Meesen
23-04 Arie, zoon van Gerrit Jacobsz Corster en Pleuntge Cornelis
get: Cornelis Jacobsz Coster en Maertge Jacobs
21-05 Maritge, dochter van Marijtge Lowijs
get: Willemtge Ariens
28-05 Dirckje, dochter van Jacob Jansz Sman en Annetge Jans
get: Maertge Jans
11-06 Claes, zoon van Cornelis Pietersz van Leeuwen en Grietge Pieters
get: Neeltge Cornelis van Leeuwen
25-06 Cornelis, zoon van Jan Claesz Langevelt en Martha Maertens
get: Geertge Claes
30-06 Trijntge, dochter van Aldert Cornelisz Huysman en Claesge Jans
get: Cornelis Cornelisz Huysman de jonge en Claertge Gerrits
30-07 Arie, zoon van Jonge Jansz Jongeleen en Ingetge Gerrits
get: Annetge Jans
06-08 Maerten, zoon van Michiel Pietersz Verkade van Pijnaker en Maertge Jans
get: Ingetge Maertens
27-08 Lijsbeth, dochter van Dirck Hendricksz van Rijp en Maertge Willems
get: Pleuntge Ariens
03-09 Arie, zoon van Maerten Cornelisz Huysman en Aeltge Jacobs de Bruyn
get: Cornelis Cornelisz Huysman de oude en Aechje Cornelis
01-10 Ariaentge, dochter van Abraham Pietersz van Esch en Pleuntge Gerrits
get: Arie Gerritsz Hoogervorst en Immetge Gerrits
15-10 Teuntge, dochter van Andries Cornelisz van Alphen en Wijve Jans
get: Jan Pietersz Buys en Niesge Pieters
22-10 Hendrick, zoon van Gerrit Gijsbrechtsz Cladoor en Maertgen Corsen
get: Neeltge Gijsbrechts
29-10 Marij, dochter van Dirck Jansz Schenck en Beatris Dingenaers
get: Haesgen Cornelis en Maertge Leenderts


1663

21-01 Daniel, zoon van Theunis Danielsz de Grauw en Trijntge Jans
get: Magdaleentge Alewijns
04-02 Jan, zoon van Jan Jansz Sman en Maertge Jans
get: Annetge Jans en Cornelis Jansz Coy
11-02 Jan, zoon van Jacob Jacobsz van der Pol over enige jaeren gevaeren na Oost-Indien en Hendrickje Jans
get: Willemtge Andries
18-02 Joost, zoon van Abraham Joostensz van der Meer en Aeltge Matthijs
get: Pieter Joostensz van der Meer en Stijntge Ariens in de plaetse van Pietertge Pieters
04-03 Bastiaen, zoon van Dirck Cornellisz Coster en Adriaentge Cornelis
get: Leentge Cornelis
18-03 Arijaentge, dochter van Cornelis Pietersz van Esch en Aaltge Krijnen Koy
get: Grietge Pieters van Esch
18-03 Jan en Dirck, zonen van Jan Claesse Geus en Maertge Jans Sloth
get: Jan Gerritsen Sloth, Trijntge Jans Sloth en Neeltge Dircksen
26-03 Aryaentge, dochter van Jan Pieterse van Esch en Lijsbeth Claes Cijs
get: Jannetge Pieters van Esch


1664

24-02 Andries, zoon van Pieter Leendertse Olsthoorn en Cornelia Mathijs Poyer
get: Maertge Mathijs Poyer
16-03 Maria, dochter van mr. Theodorus Baal j.m. en Maria Beest J.d.
get: Marijtge Vierdemans en Aaltge Tijssen Poyer
23-03 Claes, zoon van Cornelis Pieterse van Leeuwen en Grietge Pieters
get: Neeltge van Leeuwen
23-03 Soetge, dochter van Gerrit Gerrtise Hogervorst en Soetge Cornelis
get: Pleuntge Jans
30-03 Knelis, zoon van Jan Michielse Komen en Leentge Cornelis
get: Ariaentge Cornelis
30-03 Claesje, dochter van Cornelis Sijmonse Marijtgen Arents
get: Huibrecht Sijmense en Leentge Sijmons
13-04 Jan, zoon van Maerten Jacobsz Hoogerscheit en Jaepje Pieters
get: Maertge Claes
18-05 Marijtge, dochter van Maerten Cornelis Huisman en Aeltge Jacobs de Bruine
get: Cornelis Huisman d'oude, Aegje Cornelis Huisman en Arent Jacobs de Bruine
02-06 Marijtge, dochter van Cornelis Maertens van Nierop en Aafje Jans van Veen
get: Maertge Louwen
10-08 Jasper, zoon van Abraham Crijnen Coy en Trijntge Jaspers
get: Cornelis Dirckse Sterre en Jaepje Jaspers
24-08 Sijtge, dochter van Jacob Jansz Sman en Annetge Jans Jongeleen
get: Maertge Ingen
31-08 Lijsbeth, dochter van Willem Crijnen van Balen en Cornelia Leenderts van Veen
get: Crijn Willemse van Balen en Baertge Claes Geus
07-09 Aagje, dochter van Feus Arijense en Trijntge Dircks
get: Jaepje Cornelis
21-09 Grietge, dochter van Jacob Gerritse Hogervorst en Grietge Pieters van Esch
get: Jan Pieterse van Esch, Adriaen Gerritse Hogervorst en Jannetge Pieters van Esch
05-10 Jan, zoon van Jan Claesse Geus en Maertge Jans Slot
get: Trijntge Jans Slot
12-10 Annetge, dochter van Teunis Pieterse van Esch en Gerritge Philips
26-10 Maria, dochter van Dirck Heindrickse van Rijp en Maertge Willems
get: Leentge Cornelis Crijnen
16-11 Marijtge, dochter van Aldert Cornelisse Huisman en Glaesje Jans
get: Cornelis Huisman de jonge en Neeltge Alderts van der Klerck


1665

11-01 Nelletge, dochter van Jan Claesse Langevelt en Martha Maertens
get: Geertge Claes Langevelt
25-01 Marijtge, dochter van Cornelis Dirckse van der Starre en Sara Crijnen Koy
get: Aeltge Crijnen Koy
Jan, zoon van Pieter Willemse Langenbent en Baertge Arijens
get: Adriaen Jacobse Hogerscheit en Maertge Jans sijn huisvrou
08-02 Cors, zoon van Gerrit Gijsen Rijck en Maertge Corsen
get: Immetge Jans
08-02 Annetge, dochter van Abraham Joosten van der Meer en Aeltge Tijssen Poyer
get: Maertge Tijssen Poyer
22-02 … Cornelis Cornelisse Oosterwijck en Aachjen Huibrechts Huisman
get: Cornelis Dirckse Westervelt en Jannetge Gerrits, Cornelis Dirckse Westervelt en Jannetge Gerrits
01-03 Cornelis, zoon van Cornelis Cornelisse Huisman en Claertge Gerrits
get: Aagje Cornelis
01-03 Aeltge, dochter van Cornelis Sijmonse Fockestaert en Marijtge Arijens Cleiwech
get: Neeltge Arijens Cleiwech
03-05 Cnelis, zoon van Crijn Janse Krijnen en Trijntge Arijens
get: Arijaentge Cornelis
23-08 Ingetge, dochter van Cornelis Pieterse van Leeuwen en Grietge Pieters
get: Neeltge Cornelis van Leeuwen
26-08 Dirck, zoon van Pieter Cornelis Olsthoorn en Eeuwetge Maartens van der Meer
get: Annetge Maartens van der Meer
09-09 Pieter, zoon van Jan Janse Moyman en Grietge Cornelis van der Sman
get: Marijtge Moyman
20-09 Maria, dochter van Jan Michielse Comen en Leentge Cornelis
08-11 Annetge, dochter van Jan Claasse de Geus en Maartge Jans
get: Maartge Jaspers
15-11 Teuntge, dochter van Pieter Janse Buis en Trijntge Michiels
get: Jannetge Jans Quackestein
06-12 Jan, zoon van Dirck Janse Schenck en Biatris Dingenaars
06-12 Aaltge, dochter van Pieter Pieterse Hogeveen en Jaapje Arijens van der Sman
get: Baartge Arijens
27-12 Arij, zoon van Cornelis Arijense Groenheide en Neeltgen Alderts van der Klerck
get: Jannetge Leenderts de Hooch


1666

03-01 Gerritge, dochter van Gerrit Gerritse Hogervorst en Soetje Cornelis Moyman
get: Jacob Gerritse Hogervorst en Jannetge Maartens van der Meer
17-02 Arij, zoon van Hillegont Arijensz van der Burch
get: Annetge Arijens
21-02 Huich, zoon van Willem Louwen en Maartgen Heindricks
get: Neeltge Louwen
07-03 Pieter, zoon van Teunis Pietersse van Esch en Gerritge Philips
get: Jannetge Pieters van Esch
21-03 Jan, zoon van Pieter Willemse Langenbent en Baartgen Arijens
get: Pieter Pietersz Hogeveen en Jaapje Arijens
23-04 Cors, zoon van Cornelis Cornelisse Hogeveen en Maartge Joppen Burch
get: Heindrickje van Mansvelt
02-05 Maarten, zoon van Jacob Gerritsz Hogervorst en Annetge Maartens van der Meer
get: (Ewetge) Maartensz van der Meer
09-05 kind. van Pieter Andriesse Hogeveen en Jannetge Joris van der Groen
get: Cornelis Andriesse Hogeveen en Maartge Arijens
16-05 Dirck, zoon van Gerrit Janse Slot en Neeltge Dircks Son
get: Arijaantge Cornelis
16-05 Aaltge, dochter van Cornelis Sijmonse Fockestaart en Marijtge Arijens Kleywech
get: Neeltge Arijens
04-06 Neeltge, dochter van Maarten Cornelisse Huisman en Aaltge Jacobs de Bruin
get: Jacob Arijense de Bruin en Maartge Jacobs
26-09 Gerrit, zoon van Cornelis Lambrechtse de Grijse en Weintge Jans
get: Lambrecht de Grijse en Ida Lambrechts
26-09 Arij, zoon van Bastiaan Arijense Groenheyde en Jannetge Leenderts de Hooch
get: Neeltge Alderts Klerck
05-12 Jan, zoon van Cornelis Dirckse Westervelt en Jannetge Gerrits
get: Jannetge Cornelis Verkade


1667

02-03 Grietge, dochter van Cornelis Cornelis Oosterwijck en Aachjen Huibrechts Huisman
get: Trijntge Arijens
03-04 Maartge, dochter van Crijn Jansz Langevelt en Neeltge Cornelis van Leeuwen
get: Claes Janse Langevelt en Trijntge Cornelis van Leeuwen
24-04 Liedewij, dochter van Leendert Simons de Haas en Claesje Jans tot Wilsveen
get: Cornelis Simons en Hilletge Simons de Haas
01-05 Jannetge, dochter van Jan Claasz Geus en Maarte Jans
get: Gerrit Janse Sloth en Maartge Cornelis
29-05 Claas, zoon van Cornelis Pieterse van Leeuwen en Grietge Pieters
get: Neeltge Cornelis van Leeuwen
05-06 Pietertge, dochter van Jacob Jansen Sman en Annetge Jans Jongeleen
get: Heindrickje van Mansvelt
24-07 Arij, zoon van Maarten Jacobsz Hogerscheit en Jaapje Pieters
get: Jannetge Pieters
07-08 Anna, dochter van Heindrick van Galen en Aaltgen Heindricks van Tol van Voorburch
get: Cornelis Jasperse en Anna de Coninck
21-08 Aaltge, dochter van Leendert Dingenaarse Visscher en Maartgen Arijens Sman
get: Aldert Arijense Verburch en Sijburchje Dingenaars
04-09 Soetje, dochter van Abram Joosten van der Meer en Aaltge Tijssen Poyer
get: Pieter Joosten van der Meer en Marijtge Jans Westervelt
11-09 Huichje, dochter van Willem Louwen en Maartgen Heindricks
get: Aalbrecht Meessen en Arijaantge Heindricks
02-10 Marijtge, dochter van Gerrit Dircks Westervelt en Jannetge Cornelis Verkade
get: Cornelis Dircks Westervelt en Marijtge Dircks Westervelt
30-10 Maarte, zoon van Cornelis Maartense van Nierop en Maartge Cornelis
get: Meinsje Cornelis
13-11 Marijtge, dochter van Jan Janse Moyman en Grietge Cornelis van der Sman
get: Jonge Grietge Cornelis van der Sman en Jacob Heindrickse Dwaling
04-12 Ingetge, dochter van Inge Cornelis Croneveen en Jaapje Blasen van der Sman
get: Maartge Cornelis
11-12 Arij, zoon van Aldert Arijense van der Burch en Baartge Arijens
get: Annetge Arijens
23-12 Jacob, zoon van Pieter Cornelis Olsthoorn en Eeuwitge Maartens
get: Baartge Claas


1668

01-01 Maarten, zoon van Jacob Gerritsen Hogervorst en Annetge Maartens
15-01 Annetge, dochter van Jacob Jacobsz Clercq en Maartgen Alderts Schenck
get: Trijntgen Alderts Schenck
29-01 Philps, zoon van Teunis Pietersz van Esch en Gerritge Philps
get: Lijsbeth Pieters van Esch
19-02 Arijaantge, dochter van Gerrit Jansz Sloth en Neeltge Dircks Son
get: Jannetge
26-02 Neeltge, dochter van Gijsbrecht Arijense Oldenbroeck en Lijsbeth Jacobs
get: Neeltge Jacobs
26-02 Kind. van Jan Janse Jongeleen en Grietge Corsen
26-02 Maartge, dochter van Leeflang
get: Maartge Willems
11-03 Pieter, zoon van Pieter Pietersz Hogeveen en Jaapjen Arijens van der Sman
get: Arijaantge Pieters
25-03 Arijaantge, dochter van Crijn Janse Koy en Trijntge Arijens Kerckhove
get: Gooltge Cornelis
22-04 Jan, zoon van Willem Jansz Sloth en Pleuntge Ingen Geerlof
get: Maartge Jans
29-04 Marijtge, dochter van Cornelis Ingense Geerlof en Maartge Cornelis
get: Lijsbeth Jans
03-06 Jannetge, dochter van Jan Michielse Komen en Leentge Cornelis
get: Arij Cornelis en Grietge Leenderts
03-06 Dirck, zoon van Cornelis Gerritse van Delfgau j.m. en Grietge Pieters van den Enden j.d. in Vrijenban
get: Maartgen Arents van Veen
03-06 Ingetge, dochter van Cornelis Teunisse en Sara Cornelis Baarsenburch
get: Teunis Heindrickse en Aaltge Teunis
15-07 Annetge, dochter van Jan Claasse Geus en Maartge Jans
get: Pleuntge Ingen
19-08 Jonas, zoon van Dirck Jonasse Voorstadt en Marijtge Thijssen Poyer
26-08 Arijaantge, dochter van Cornelis Dirckse Westervelt en Jannetge Gerrits
get: Aachje Hubrechts
26-08 Annetge, dochter van Claas Danielse de Grou en Jannetge Pieters van Esch
get: Lijsbeth Pieters
02-09 Diert, zoon van Claas Janse en Jannetge Cornelis
get: Neeltge Cornelis van Leeuwen
14-10 Arij, zoon van Gerrit Gijsen en en Maartge Corssen
get: Grietge Corssen
14-10 Cornelis, zoon van Gerrit Dirckse Westervelt en Jannetge Cornelis
get: Weintge Cornelis
18-11 Maartge, dochter van Gerrit Gerritsz Hogervorst en Soetge Cornelis Moyman
get: Jacob Gerritsz Hogervorst en Maartge Jacobs Coster
02-12 Pieter, zoon van Claas Jorisz Kleywech en Neeltge Gillis
get: Ingetge Ingens
23-12 Marijtge, dochter van Willem Louwen en Maartgen Heindricks
get: Jannetge Jans


1669

10-02 Cornelia, dochter van Dirck Jansen Schenck en Biatris Dingenaars
get: Trijntge Dingenaars
24-02 Neeltge, dochter van Cornelis Cornelisz Oosterwijck en Aachjen Hubrechts
get: Jannetge Gerrits
17-03 Diert, zoon van Crijn Jansz Langevelt en Neeltge Cornelis van Leeuwen
get: Jan Claassen en Jannetge Cornelis
08-04 Jacob, zoon van Aldert Arijensz van der Burch en Baartge Arijens
get: Jaaptge Arijens
08-04 Jannetge, dochter van Cornelis Lambrechtsz de Grijse en Weintge Jans
get: Maddelena Abrams
02-05 Arij, zoon van Isaac Cornelisz van der Laan en Geertge Tijssen Poyer
get: Cornelia Tijssen
30-06 Aldert, zoon van Jacob Jacobsz van der Klerck en Maartgen Alders van der Schenck
get: Trijntge Alderts
08-09 Annetge, dochter van Claas Danielse de Grouw en Jannetge Pieters van Es
get: Lijsbeth Pieters van Es
22-09 Jan, zoon van Dirck Jansz Slot en Grietge Maartensz
get: Neeltge Dircks Son
06-10 Cornelis, zoon van Maarten Cornelisz Huisman en Aachje Cornelis
13-10 Maartge, dochter van Pieter Aalbrechtsz Koot en Arijaantge Pieters Hogeveen
get: Pieter Pietersz Hogeveen
03-11 Trijntge, dochter van Pieter Pietersz Hogeveen en Jaapje Ariens
get: Jannetge Pieters
17-11 Maarten, zoon van sal. Maarten Jacobsz Hogerscheit en Jaapje Pieters
get: Cornelis Louwen van Rijp en Annetge Maartens Hogerscheit
17-11 Arij, zoon van Dirck Jeunisz Voorstadt en Maartge Tijssen Poyer
get: Geertge Tijssen Poyer
01-12 Jannetge, dochter van Cornelis Pietersz (Boeckesteyn) en Jannetge Joris van der Groen
get: Claasje Claas
15-12 Gerritje, dochter van Jacob Gerritsz Hogervorst en Annetge Maartens
get: Eeuwetge Maartens
15-12 Arij, Abraham Joosten van der Meer en Aaltge Tijssen Poyer
get: Geertge Claas


1670

12-01 Jan, zoon van Heindrick Gerritsz Hartevelt en Ingetge Ingens Geerlof
02-02 Jacobus, zoon van Theodorus van der Les en Petronella Rotteveel
get: Jan Adriaande van Swieter, mr. Jacobus Schravelaar en Willemtge Jacobs van der Les
09-02 Trijntge, dochter van Gijsbrecht Arijensz Oldenbroeck en Lijsbeth Jacobs
get: Grietge Cors
09-02 Jan, zoon van Jan Jansz Moyman en Grietge Cornelis
get: Neeltge Jans Moyman
16-02 Marijtge, dochter van Willem Louwen en Maartgen Heindricks
get: Neeltge Louwen
09-03 Cornelis, zoon van Claas Jansz en Jannetge Cornelis
get: Geertge Claas
16-03 Annetge, dochter van Willem Jans Sloth en Pleuntge Inge
get: Neeltge Dircks
23-03 Kind. van Teunis Pietersz van Es en Gerritge Philps
get: Lijsbeth Pieterss van Es
07-04 Rheyer, zoon van Crijn Jansz Koy en Trijntge Arijens Kerckhoven
get: Jannetge Cornelis
20-04 Cornelia, dochter van Pieter Cornelisz Oltshoren en Eeuwetge Maartens
get: Annetge Maartens
25-05 Leuntge, dochter van Pieter Leendertsz Olsthoorn en Cornelia Tijs Poyer
03-08 Johannes, zoon van Nicolaas Breda, stedehouder van Delflant en Aachje Claas
07-09 Jan, zoon van Gerrit Dircksz Westervelt en Jannetge Cornelis
get: Jan Dircksz Westervelt en Marijtge Jans Westervelt
14-09 Marijtge, dochter van Gerrit Jansz Sloth en Neeltge Dircks Son
get: Maartge Jans Sloth
28-09 Grietge, dochter van Cornelis Pietersz van Leeuwen en Grietge Pieters
get: Neeltge Cornelis van Leeuwen
28-09 Immetge, dochter van Jan Dircks van der Laan en Jannetge Cornelis van den Enden
get: Arijaantge Jans
12-10 Annetge, dochter van Jacob Jacobsz van der Klerck en Maartge Alderts
get: Trijntge Alderts
23-11 Kors, zoon van Jan Jansz Jongeleen en Grietge Cors Leeflang
get: Arijaantge Jacobs Klerck
14-12 Willem, zoon van Pieter Crijnen Bosman en Grietge Cornelis van der Sman
get: Willem Crijnen Bosman en Lijsbeth Bosman


1671

25-01 Catharijntie, dochter van Cornelis Cornelisz Oosterwijck en Aeghien Huybrechts
get: Claas Ariensz Moyman en Jannetie Gerrits
25-01 Jaepie, dochter van Dirck Jeunisse Voorstadt en Maartie Tijsse Poyer
get: Cornelia Tijsse Poyer
01-03 Arie, zoon van Aldert Ariensz Verburg en Baartien Ariens
get: Jaepie Ariens
05-04 Inge, zoon van Willem Jansz van Sloth en Pleuntien Ingen Gareloff
get: Inge Jacobsz Gareloff en Ingetie Ingens Gareloff
31-05 Cornelis, zoon van Gerrit Gerritsz Hogervorst en Soetie Cornelis
get: Maertie Arents
02-08 Huych, zoon van Huych Cornelisz en Maritge Samuels
get: Gerrit Cornelisz en Geertie Joosten
23-08 Treintie, dochter van Heyndrik Gerritsz Hartevelt en Ingetie Ingens Garelof
get: Cornelis Ingen Garelof en Pleuntie Ingen Garelof
13-09 Arriaentie, dochter van Cornelis Blaseris Sman en Maertie Maartens
get: Arije Blaeseris Sman en Jaapje Blaeseris Sman
20-09 Ingetie, dochter van Krein Jansz.
get: Cornelis Pietersz van Leuwen en Treintie Pieters van Leuwen
20-09 Kind. van Cornelis Maertensz Nierop en Maartge Cornelis
11-10 Marijtie, dochter van Klaas Jorisz en Neeltie Jillis
get: Marijtie Jorisz …ghman
11-10 Arye, zoon van Bastiaan Aryensz Groenheide en Neeltie Leenderts de Hooch
get: Neeltie Aryens
22-11 Matijs, zoon van Abraham Joosten van der Meer en Aeltie Mattijsz Poyer
get: Cornelia Matijs Poyer
26-12 Maria, Cornelis Jorisz Outvoorburch en Pleuntie Aryens Blank
get: Pieter Heyndriksz. Neeltie Joris en Aryaentie Leenderts


1672

01-01 Griettie, dochter van Teunis Pietersz van Esch en Gerritge Philips
get: Jannetie Pieters van Esch
01-01 Marijtie, Cornelis Boekesteyn en Jannetie Joris Groen
24-01 Neeltje, dochter van Arye Cornelisz Sman en Marijtje Dirxs Westervelt
get: Jan Dirxsz Westervelt en Jannetie Gerrits Hogervorst
21-02 Michiel, zoon van Jan Michielsz Komen en Leentie Cornelis
get: Marijtie Roelen Melleboom
06-03 Aeltie, dochter van Arye Jansz Bijl en Annetie Jans
get: Aeltie Gerrits en Grietie Arents
27-03 Annetie, dochter van Cornelis Lambrechtsz de Grijs en Weyntie Jans
get: Yda Lambrechts
27-03 Lijsbeth, dochter van Michiel Pietersz van den Enden en Lijntie Pieters van …
get: Grietie Pieters van den Enden
10-04 Cornelis, zoon van Jacob Gerritsz Hogervorst en Annetie Maertens van der Meer
get: Soetje Cornelis Moyman
15-04 Neeltie, dochter van Gerrit Dirksz Westervelt en Jannetie Cornelis Verkade
get: Maria Dirks Westervelt
04-05 Jacob, zoon van Gijsbrecht Aryensz Oldenbroek en Lijsbeth Jacobs
get: Grietie Kors Leeflangh
04-05 Claesje, dochter van Pieter Pietersz Hogeveen en Jaepje Ariens van der Sman
get: Jannetie Pieters Hogeveen
22-05 Leendert, zoon van Willem Louwen en Maartjen Heyndriks
get: Neeltie Louwen
26-06 Kind. van Willem Jansz Sloth en Pleuntje Ingen
get: Neeltie Dirx
26-06 Klaasie, dochter van Klaas Danielsz en Jannetie Pieters
get: Marijtie Pieters
03-07 Kreyntie, dochter van Pieter Aelbrechts Koot en Arriaentie Pieters
get: Trijntie Pieters
24-07 Annetje, dochter van Pieter Kreynen Bosman en Grietje Cornelis Sman
get: Arij Cornelis van der Sman en Neeltje Cornelis van der Sman


1673

19-02 Cornelis, zoon van Jan Jans Moyman en Grietje Cnelis van der Sman
get: Grietje Cornelis van der Sman
01-03 Thomas, zoon van David Tomas en Geertruyt Cornelis
get: Jan Lodewijkx en Barber Cornelis
01-03 Pieter, zoon van Cornelis Boekkesteyn en Jannetje Joris Groen
11-05 Klaasje, dochter van Klaas Danielsz en Jannetje Pieters
get: Marijtje Pieters
15-10 Jan, zoon van Arij Jans Bijl en Annetje Jans
get: Jan Cornelisz Bijl en Aeltje Gerrits
12-11 Arye, zoon van Jan Ariensz Jongeleen en Annetje Jacobs Sman
get: Annetje Jans
12-11 Annetje, dochter van Arij Jansz Geus en Annetje Wouters …al
get: Maartje Jans Sloth en Willem Jans Geus
03-12 Kind. van Willem Louwe en Maartje Heyndricks
get: Neeltje Louwe
03-12 Dirck, zoon van Jan Dirksz en Jannetje Knelis
get: Gerrit Jansz. Arent Dircks en Leentje Dirks


1674

01-01 Klaas, zoon van Jacob Jacobsz en Marijtje Alders
get: Fijtje Jacobs en Aldert Jacobsz
18-02 Jan, zoon van Krijn Jansz Koy en Trijntje Ariens
get: Sara Krijne Koy
08-04 Jan, zoon van Arij Jansz en Arriaentje Gerrits
get: Arriaentje Jans
21-04 Pietertje, dochter van Pieter Koot en Arriaentje Pieters
get: Jannetje Pieters
24-06 Jan, zoon van Inge Kroneveen en Jaapje Blaseris
get: Pietertje Blase
15-07 Cnelis, zoon van Frans Jacobsz Kluts en Jaapje Cnelis Knijnenburch
get: Trijntje Cnelis en Dominicus
22-07 Hermanus, zoon van Johannes Huysinga en Johanna van Diemen
get: Barbertje van Diemen en Catharina Huysinga
26-08 Maartje, dochter van Arij Blase van der Sman en Pleuntje Klaas van Nierop
get: Jan Blase Sman en Pieterje Blase
26-08 Kind.van Gerrit Dirks Westervelt en Jannetje
get: Cornelis Dirksz Westervelt en Jannetje
02-09 Willem, zoon van Knelis Jacobsz en Jannetje Huybrechts
get: Okker Willems en Marijtge Gerrits
10-03 Arye, zoon van Dirk Jeunis Voorstadt en Maartge Tijsse
get: Knelia Tijsse, zie 1669 11 november
12-05 Cnelis, zoon van Teunis Gerrits van Rijck en Neeltje Cnelis Westerlaan
get: Arriaentje Pieters
12-05 Dirk, zoon van Jan Blaseris Sman en Neeltje Pieters
get: Bastiaen Pieters en Arriaentje Pieters
09-06 Philips, zoon van Theunis Pieters van Esch en Gerretje
09-06 Arriaentje, dochter van Arij Jans Bijl en Annetje Jans
get: Jan Cornelis Bijl en Arij Arijaentje Arijens
27-10 Willem, zoon van Klaas Jans Geus
10-11 Huyg, zoon van Cornelis Oosterwijck


1676

12-01 Mathijs, zoon van Pieter Leenderts Olsthoorn en Cnelia Thijsse Poyer
26-01 Trijntje, dochter van Heyndrik Leenderts van der Coot en Aechje Knelis
23-02 Barbera, dochter van Johannes Huysinga en Johanna van Diemen
15-03 Katrijntje, dochter van Kreyn Jans en Neeltje Knelis van Leeuwen
get: Pieter
15-03 Maarten, zoon van Arye Knelis van Alphen en Leentje
01-05 Willem, zoon van Jan Jans Moyman en Grietje Cornelis
get: Knelia Jans Moyman
28-07 Knelis, zoon van Jacob Gerrits van Schagen en Jannetje Joris
28-07 Knelia, dochter van Bastiaen Ariens Groenheyde en Jannetje de Hooge
28-07 Aeltje, dochter van David Tomas … en Geertruy Cornelis
get: Leentje Dircks
28-07 Arriaentje, dochter van Jacob Jacobs Klerck en Maartje Alders
get: Annetje Gerrits
06-09 Willem, zoon van Gerrit Jans Westervelt en Jannetje
get: Weyntje
20-09 Cornelis, zoon van Leendert Ariensz en Pleuntje Heyndriks
get: Maartje Ariens
01-10 Kind.van Jacob Dekker
02-11 Jacob, zoon van Cornelis Maertens Nierop
03-11 Lijsbeth, dochter van Heyndrik Jansz en Aeltje Ariens
get: Maerten Jans en Marijtje Heyndrks
03-12 Aelbrecht, zoon van Pieter Aelbrechts en Arriaentje Pieters
get: Jacob Aelbrechts en Annetje Klaas


1677

03-02 Neeltge, dochter van Kreyn Jans Koy en Trijntje Ariens
02-05 Grietje, dochter van Gerrit Jans van Leeuwen en Leentje Dirkx
get: Stijntje Jans van Leeuwen
02-05 Cornelia, dochter van Arij van Alphen en Pleuntje Leenderts
get: Jacob van Alphen en Aeltje van Alphen
05-05 Gooltje, dochter van Willem Jans Sloth en Pleuntge Ingens
get: Jacob Ingens en Lijsbeth Jans
06-06 Mary, dochter van Teunis Gerrits Rijk en Neeltje Cornelis
get: Arriaentje Pieters
13-06 Teuntje, dochter van Jan Jans en Grietje Kors
get: Annetje Jans
18-07 Dirck, zoon van Isaac Knol drosser en Catharina van Becom
get: Sijmon van Veen en Anna van Nierop
26-12 Blaseris, zoon van Jan Blaseris Sman en Neeltje Pieters
get: Arij Blaseris Sman en Jaapje Blaseris Sman


1678

05-01 Marijtge, dochter van Arij Jans en Annetje Wouters
get: Willem Wouters en Gerritje Klaas
09-01 Klaas, zoon van Cornelis Jacobs Klerck en Jannetje Huybrechts
get: Arriaentje Jacobs
09-01 Marijtge, dochter van Klaas Andries Hertevelt en Reymtge Aerts
get: Cnelis Andries Hertevelt, Aert Leenderts, Arriaentje Andries en Arriaentje Fredricks
30-01 Cornelis, zoon van Heyndrik Jans en Aeltje Ariens
get: Jacob Ariens en Jannetje Ariens
20-02 Jannetje, dochter van Teunis Pieters van Esch en Gerritje
03-04 Johannes, zoon van Pieter Jans en Arriaentje Ariens
get: Maartje Jans en Klaas Jansz
00-05 Marijtje, dochter van Cornelis van Nierop en Maartje Cornelis
get: Trijntje Dingenaars
29-05 Soetje, dochter van Jan Jorisz Outvoorburgh en Pleuntje Ariens
get: Maartje Leenders
19-06 Joris, zoon van Jacob van Schagen en Jannetje Joris
get: Aeltje Pieters
07-08 Arij, zoon van Jacob Gerritsz Hogervorst en Annetje Maartens
get: Reijmtje Aerts
09-10
get: Pieter Pietersz en Weijntje Jans>
06-11 Marijtje, dochter van Willem Woutersz en Maartje Simons
get: Arye Jans en Annetje Wouters
20-11 Neeltge, dochter van Arij Blaseris Sman en Leuntje Klaas
get: Cornelis Blase Sman en Pleuntje Blase Sman
04-12 Marijtge, dochter van Cornelis Ariensz Huysman en Annetje Jans
get: Pleuntje Ariens Huysman
04-12 Marijtge, dochter van Arij Joosten Groenewegh en Lijsbeth Pieters
get: Maertje Tijsse


1679

01-01 Simon, zoon van Pieter Cornelis en Ewitge Maartens
get: Marijtge Pieters
01-01 Grietje, dochter van Teunis Verkade en Fijtge Jacobs
get: Weyntge Verkade
01-01 Jan, zoon van Cornelis van Bekum en Trijntje Pieters
get: Trijntje Cornelis
01-01 Machtelt, dochter van Maerten Dirks en Willemtje Jans
get: Dirkje Feys
22-01 Krijntje, dochter van Claas Daniels de Grauw en Jannetje Pietersz van Esch
get: Pleuntje Huyge de Bij
12-02 Catrijna, dochter van Jan van Leeuwen en Annetge Jans
get: Pieter van Leuwen en Grietje van Leuwen
12-02 Pieter, zoon van Isaak van der Voorn en Trijntge Jans
get: Klaas Pietersz. Maartje Ariens en Aegje Pieters
12-03 Pieter, zoon van Heyndrik Jans Langervelt en Aeltje Ariens
get: Jan Klaas en Neeltge Jans
12-03 Magtelt, dochter van Gijsbrecht Jans Kock en Geertje Crijne
get: Grietje Cornelis
12-03 Leendert, zoon van Dirck Jans Sloth en Grietje Maartens
get: Neeltje Dirkx
26-03 Pieter, zoon van Chiel Pieters en Lijntje Pieters
get: Annetje Jans Moyman
09-04 Jacob, zoon van Frans Jacobs en Jaapje Cornelis
get: Aeghje Huybrechs
11-06 Ingetje, dochter van Willem Jans Sloth en Pleuntje Ingens
get: Jacob Ingens en Lijsbeth Jans
18-06 Marijtge, dochter van Jan Blase Sman en Neeltge Pieters
get: Jaepje Blase Sman
09-07 Arij en Gerrit, zonen van Teunis Gerrits Rijck en Neeltge Cornelis
get: Grietge Cornelis de Bruyn en Dirckje Gerrits Rijck
03-09 Gooltje, dochter van Jacob Ingens en Lijsbeth Jans
get: Heyndrik Gerrits en Ingetie Ingens
17-09 Belitje, dochter van Gerrit van Leuwen en Neeltge Dircx
get: Aeltje Jacobs
08-10 Cornelis, zoon van Jan Dirkxe en Jannetje Cornelis
get: Cornelis van den Enden en Trijntje Chiele


1680

04-01 Dirck, zoon van Maarte Dirkx en Willemtje Jans
get: Dirckje …eysse
07-01 Cornelis, zoon van Arij van Alphen en Pleuntje Leenders
get: Jacob van Alphen en Dirkje Jans
21-01 Johannes, zoon van Cornelis Lambrechts de Grijs en Wijntje Jans
get: Maartje Korsse
24-03 Pietertje, dochter van Jakob Gerritsz Hogervorst en Annetje Maartens
get: Annetje Pieters
07-07 Jacob, zoon van Jakob Jakobsz Klerk en Maartje Alderts
get: Ariaantje Jakobs
18-08 Gerritje, dochter van Arij Jansz Geus en Annetie Wouters van der Val
get: Bastiaan Pietersz Roeleveen en Maartje Sijmons
06-10 Dirk, zoon van Pieter Jansz Geus en Ariaantje Ariens Verdoes
get: Arij Jansz Geus en Annetje Jans Geus
03-11 Dirk, zoon van Cornelis Cornelisz Huysman en Tijsje Dirxs Schenk
get: Dingenaar Dirxs en Meinsje Dircs Schenk
24-11 Pieter, zoon van Arij Joosten Groenewegen en Lijsbeth Pieters
get: Jannetje Pieters
01-12 Pieter, zoon van Willem Jansz Geus en Ariaantje Pieters
get: Leendert Pietersz en Neeltje Pieters
22-12 Sara, dochter van Heyndrik Jansz Langervelt en Aaltje Ariens
get: Arij Heyndrix en Jannetje Ariens


1681

19-01 Gerrit Jansz een bejaart perzoon van Bleyswijck
19-01 Klaas, zoon van Arij Blaserus van der Sman en Leuntje Klaas
get: Pieter Jansz van Nierop en Jannetje Gerrits
02-02 Johannes, zoon van Pieter Jansz Moyman en Lijsbet Jans Kok
get: Neeltje Jans Moyman
02-03 Ingetje, dochter van Willem Jansz van Slot en Pleuntje Ingen
get: Grietje Maartens
15-05 Aaltje, dochter van Jan Willemsz van Oltshoorn en Ariaantje Jakobs
get: Leentje Jakobs
25-05 Johannes, zoon van Krijn Jansz van Langerveld en Neeltje Cornelis van Leeuwen
get: Maartje Krijne van Langerveld
29-06 Gerritje, dochter van Willem Woutersz van der Val en Maartje Sijmons
get: Arij Jansz Geus en Annetje Wouters van der Val
20-07 Jannetje, dochter van Cornelis Lambertsz de Grijse en Weintje Jans
get: Willemijntje Cornelis Kooykaas
20-07 Grietje, dochter van Gerrit Jansz van Leeuwen en Leentje Dirks
get: Annetje Jans
21-09 Pieter, Willem Pietersz van der Meer en Annetje Jans Moyman
get: Cornelia Jans Moyman
02-10 Ariaantje, dochter van Fop Baarsenburg en Marijtje Joosten van der Hoef
get: de secretaris Dirk Baarsenburg en Marijtje Baarsenburg
19-10 Annetje, dochter van Michiel Pietersz van den Ende en Leentje Pieters van Sechelen
get: Grietje Cornelis van der Sman
09-11 Pieternelletje, dochter van Willem Lambertsz de Grijse en Maria de Vos
get: Annetje
30-11 Ariaantje, dochter van Teunis Pietersz van Esch en Gerritje Flips van Rijn
get: Sara Krijne


1682

15-02 Evert, zoon van Dirk Evertsz van der Hoeve en Femmetje Barents van Lammerlaan
get: Leentje Cornelis Schepen
22-02 Aaltje, dochter van Isaak Pieters van der Voorn en Trijntje Jans van Boude
get: Maartje Ariens
19-04 Pieter, zoon van Hillebrand Pieterse en Meynsje Dirckx
get: Leendert Pieters en Neeltje Pietersz
08-11 Pieter, zoon van Arie Joosten Groenewegen en Lijsbeth Pieterse van Esch
get: Jannetje Pietersz van Esch
08-11 Claartje, dochter van IJsbrand Cornelisse Huysman en Dirckje Feysze den Oude
get: Tijsje Dirckx Schenck


1683

10-01 Johannes, zoon van Cornelis Ariense Huysman en Annetje Jans
get: Claasje Arien Huysman
10-01 Aldert, zoon van IJsbrand Alderse Huysman en Marijtje Leenderts van Leuwen
get: Neeltje Aldert
21-02 Maria, dochter van Pieter Janse Geus en Ariaantje Ariens Verdoes
get: Arij Janse Geus en Annetje Janse Geus
21-02 Pleuntje, dochter van Jan Gerritz Coster en Maartje Ariens Verdoes
get: Claas Gerritz Coster en Pietertje Gerritz Coster
20-03 Annetje, dochter van Jacob Jacobs Klerck en Martje Alders Schenck
get: Cornelis Jacobz Klerck en Leuntje Jacobz Klerck
02-05 Willemtje, dochter van Willem Wouterz en Martje Sijmons
23-05 Laasje, dochter van Laas Danielse de Grauw en Jannetje Pieters van Esch
get: Jan Michilse Kome Leentje Cornelis Schepe en Femmetje Barents
06-06 Kind. obiit, van Fop Baarsenborgh en Marijtge Joosten van der Hoef
18-07 Lijsbet, dochter van Wilhem van Swieten en Martje Tijsse
get: Geertje Tijsse
22-08 Ariaantje, dochter van Kreyn Janse Langevelt en Neeltje Cornelise Leuwen
get: Martje Krijne Langevelt
29-08 Jan, zoon van Huybreght Janse Langevelt en Ariaentje Willems
get: Hendrick Janse en Neeltje Janse
09-09 Simon, zoon van Pieter Simons Geneughlijke en Aafje Cornelis Quackesteyn
get: Pleuntje Cornelis Quackesteyn
06-09 Arie, zoon van Teunis Gerritze …Eijck en Neeltje Cornelis
get: Lijsbet Cornelis
17-10 Cornelia, dochter van Pieter Janse Moyman en Lijsbet Janse Kock
get: Cornelia Janse Moiman
17-10 Marijtje, dochter van Kreyn Jansz Langevelt en Petertje Willems
get: Martje Hendrickx
(21)-10 Cornelia, dochter van Jacob Gerritse Hogervorst en Annetje Maartens
get: Ewitje Maartens
04-11 Niesje, Willem Krijne van Leuwen en Neeltje Jacobs Ooster…
get: Kreyn Cornelisz …
04-11 Joost, Dirck Joosten de Bruyn en Grietje van Leuwen
get: Jan Joosten de Bruyn en Maartje Joosten
19-12 Gerritje, dochter van Aart Janse Geus en Annetje Wouters vande Val
get: Willem Wouters van de Val en Maartje Simons


1684

01-01 Kind. van Dighnaars Dirkze Schenk en Pietertje Blase Sman
get: A… Blaase Sman en Jaapje Blase Sman
09-01 Pieternelletje, dochter van Willem Lambreght de Greyse en Marietje Daniels de Val
get: Femmetje Baarents
23-01 Jan, zoon van Hendrick Janz Langebelt en Aaltje Ariens
get: Maart Janz Langebelt en Geertje Claas
23-01 Dirck, zoon van Hillebrand Pietersz Roeleveen en Meinsje Dirckx Schenck
get: Marietje Dirckx Schenck
20-02 Diewertje, dochter van Michiel Pietersz en Leijntje Pieters
get: Lijsbet Pietersz
12-03 Marijtje, dochter van Teunis Pietersz van Ez en Gerritje Phlips
get: Maartje Tijsse Poyer
12-03 Marijtje, dochter van Willem Janz van Slot en Jaapje Blaase Sman
get: Pleuntje Blaze Sman
19-03 Adriaan, zoon van Arij Cornelisz van Alphen en Pleuntje jonge …
get: Maarte van Alphen en Ingetje Broockhoven
02-04 Baren, zoon van Dirck Evertze van der Hoeve en Femmetje Barents Ammerlaan
get: Fijtje Everts van der Hoeve
23-04 Aafje, dochter van Leendert Janse den Ouden en Jannetje Cornelis
get: Maarte en Heyltje Leenderts den Oude
21-05 Jacob, zoon van Frans Jacobz Kluts en Jaapje Cornelis Conijnenburgh
get: Treyntje Cornelis Conijnenburgh
28-05 Claas, zoon van Arie Blase Sman en Leuntje Claas
get: Jesje Claas
25-07 Jannetje, dochter van Simon Simonz van West en Maria Egmont
get: Heyndrick Simons van West en Hillegon Simons van West
13-08 Aaltje en Tijsje, dochters van Willem Cornelis van Swieten en Maarietje Tijsse Poyer
get: Pietertje en Adriaantje Abrams van der Meer
20-08 Justus, zoon van Jop Cornelisz Baarsenburgh en Maria Joosten van der Hoef
get: Dirck Cornelisz Baarsenburg en Cornelia Baarsenburg
10-09 Willemtje, dochter van Jan Willemsz Oltshoorn en Adriaantje Jacobz van der Klerck
get: Leentje Jacobz van der Clercq
01-10 Leendert, zoon van IJbrand Aldertz Huysman en Marietje Leendertz van Leuwen
get: Hillegont van (Soest)
08-10 Marietje, dochter van Jan Blaze Sman en Neeltje Pieterz
get: Arie Blase Sman en Pleuntje Blase Sman
08-10 Aaltje, zoon van Jan Joriz Outvoorborgh en Jannetje Pieters Oltshoorn
get: Adriaantje Abrams van der Meer
08-10 Pietertje, dochter van Huybreght Jansz Langevelt en Adriaantje Willems
get: Kreyn Jansz Langevelt en Maartje Heyndrickx
10-12 Leentje, dochter van Jan Gerritz Coster en Maartje Ariens
get: Baartje Gerritz Koster
17-12 Arie, zoon van Pieter Jansz Geus en Adriaantje Ariens
get: Jan Gerrits Koster en Annetje Wouterz


1685

04-01 Marietje, dochter van Dirck Joosten de Bruyn en Grietje Cornelis van Leuwen
get: Cornelis Joosten de Bruyn en Maartje Joosten
25-02 Dirck, zoon van Gerrit Jansz van Leuwen en Leentje Dirckx
get: Dirckje Dirckx
25-02 Pieter, zoon van Pieter Jansz Mojman sal en Lijsbeth Jansz Cock
get: Jan Janz Mojman en Cornelia Jansz Moyman
04-03 Catreyntje, dochter van Heyndrick Davids Colaa en Maartje Jans Geus
get: Cornelis Davids Colaa en Maartje Jansz Slot
25-03 Kreyn, zoon van Pieter Krijne Bosman en Grietje Cornelis
get: Willem Crijne Bosman en Geertje Creyne Bosman
29-04 Kind. van Willem Jansz Slot en Jaapje Blaase Sman
get: Gerrit Janz van Slot en Maartje Janz van Slot
13-05 Marietje, dochter van Willem Jansz Geus en Adriaantje Pieters Roeleveen
get: Leendert Roeleveen en Neeltje Roeleveen
13-05 Johannes, zoon van Willem Lambreghtz de Greys en Maria de Vos
get: Leentje Cornelis
17-07 Anna en Cornelia, dochters van Jan Pieterz …llenborgh en Aafje Cornelisz
get:. Neeltje Dame en Lijsbet Leenderts Post
26-08 Arie, zoon van Cornelis Ariaansz Huysman en Annetje Jans
get: Klaasje Ariens Huysman
23-09 Jan, zoon van Huybreght Jans Langevelt en Ariaantje Willems
get: Maartje Jans en Nelletje Jansz Langevelt
14-10 Cornelis, zoon van Jasper Cornelis en Lijsbet Cornelis van Nierop
get: Cornelis van Nierop
01-12 Jacob, zoon van Leendert Jacobz Clerck en Pleuntje Blase Sman
get: Aldert Jacobsz en Leentje Jacobz Clercq
16-12 Josina, dochter van Sijmon van West en Marietje Egmont
get: Claas Egmont en Catharina Egmont


1686

06-01 Goverd, zoon van IJsbrand Cornelisz Huysman en Dirkje Feys
get: Trijntje Dirks
15-04 Jan, zoon van Hillebrand Pieterse en Meinsje Dirk Schenk
get: Jan Dirkz Schenk en Maria Schenk
23-05 Leendert, zoon van Jan Jorisz Oudvoorburg en Jannetje Pieters
get: Leuntje Pieters
23-05 Ingetje, dochter van Pieter Cornelisz van Leeuwen en Pleuntje Conijnenburg
get: Neeltje van Leeuwen
02-06 Jan, zoon van Cornelis Jacobsz Clercq en Neeltje Teeuwe
get: Trijntje Pieters Hoogeveen
30-06 Daniel, zoon van Willem Lambertz de Grijs en Maria Daniels
get: Leentje Cornelis
22-09 Jan, zoon van Willem Janz van Slot en Jaapje Blaasen van der Sman
29-09 Kees, zoon van Maarten Jans Langervelt en Meynsje Cornelis
get: Maartje Cornelis
04-10 Marijtje, dochter van Huybrecht Jansz Langerveld en Aarijaantje Willems
get: Maartje Heindriks
03-11 Arij, zoon van Cornelis Ariensz Huysman en Annetje Jans
get: Leentje Ariens Huysman
03-11 Beatris, dochter van Dingenaar Schenk en Pietertje Gerrits Coster
get: Me…sje Schenk
10-11 Pieter, zoon van Jan Pietersz (Brillenling) en Aaffje Cornelis
get: Neeltje Dame
01-12 Eva, dochter van Jasper Cornelisz en Elysabeth Cornelis van Nierop
get: Beatris Cornelis van Nierop
08-12 Catharina, dochter van Maarten Dirksz van Slott en Maria Adriaans Verdoes
get: Catharina Dirks van Slott
15-12 Maria, dochter van Cornelis Huyge van der … en Cornelia Jans Moiman
get: Maria Jans Moiman
22-12 Lijsbeth, dochter van Michiel Pietersz van den Enden en Lijntje Pieters
get: Lijsbeth Pieters van den Enden
22-12 … Willem Jansz Geus en Arriaantje Pieters …
26-12 Jan, zoon van … Jansz Langervelt en Baartje Gerrits Koster
get: Nelletje Jans Langerveld


1687

12-01 Aagje, dochter van Dirk Evertsz en Femmetje Barents
get: W… Willemsdr
26-01 Helena, dochter van Pieter Jans Geus en Aryaantje Ariens
get: Maartje Ariens
09-02 Jan, zoon van Pieter Janse Moiman en Grietje Cornelis Wind
get: Maria Jans Moiman
16-02 Maria, dochter van Jan Blaase van der Sman en Neeltje Pieters
get: Arij Blaase van der Sman en Pleuntje Blaase van der Sman
16-02 Pieter, zoon van David Pietersz van der Meer en Lijsbeth Jans Cocq
get: Adryaantje Abrahams van der Meer
09-03 Cornelis, zoon van Dirk Joosten de Bruyne en Grietje Cornelis van Leeuwen
get: Pieter Cornelisz van Leeuwen en Neeltje Cornelis van Leeuwen
13-04 Jan, zoon van … Jans van Leeuwen en Leentje Dirks Soetert
get: Dirkje Dirkxs Soetert
20-04 Dirk, zoon van Jan Dirksz Soetert en Jannetje Cornelis van Ende
get: Magdaleentje Ariens
27-04 Lena, dochter van Jan Gerritsz Coster en Marijtje Ariens
get: Maria Ariens
19-05 Cornelis, zoon van Fob Cornelisz Baarsenburg en Maria Joosten van der Hoeff
get: Dirk Cornelis Baarsenburg en Maria Baarsenburg
01-06 Maria, dochter van Dominicus van Conijnenburg en Eva Jongebreur, …
15-06 Cornelis, zoon van IJsbrand Cornelis Huysman en Dirkje Pheisdr den Oude
get: Neeltje Alders
06-07 Jan, zoon van Michiel Pietersz B…en Elysabeth Pieters van den Ende
get: T…tje Pieters B…
06-07 Catharina, dochter van Pieter Cornelisz van Leeuwen en Pleuntje Cornelis van Conijnenburg
get: Trijntje Cornelis van Leeuwen
13-07 Anna, dochter van Cornelis Jacobs Clercq en Neeltje Teeuwe
get: Aagje Jacobsz Clercq
20-07 Wouter, zoon van Willem Woutersz van der Vall en Maartje Simon
get: Arij Jansz de Geus en Trijntje Wouters
07-09 Maarijtje, dochter van Claas Jansz de Geus en Maartje Ingen Versijde
get: Arij Jansz de Geus en Annetje Jansdr de Geus
19-10 Immetje, dochter van Arij Blaase van der Sman en Leuntje Claas
get: Neeltje Teunis van de …
02-11 Joannes, zoon van Hendrik Davids Kolaa en Marijtje Jansz de Geus
get: Leentje Cornelis
23-11 Anna, dochter van Simon Simonsz van West en Maria Claas Egmondochter van Claas Egmond en Anna de Gorter
14-12 Aaltje, dochter van Jan Jorisz Oudvoorburg en Jannetje Pieters Oltshoorn
get: Maartje Thijsdr Poyer
21-12 Pietertje, dochter van Dingenaar Dircksz Schenk en Pietertje Gerrits Coster
get: Jan Blase van der Sman en Maartje Maartens


1688

11-01 Hugo, zoon van Cornelis Huyge van den … en Cornelia Jans Moiman
get: Jan Huyge van den Brugge en sijn h.v. Pietertje Ariensdr
18-01 Joannes, zoon van Willem Lamberts de Grijse en Maria Daniels
get: Leentje Cornelis
28-03 Gerridt, zoon van Jacob Jacobsz Hogervorst en Marijtje Dirks Vermeulen
get: Gerretje Jacobs Hogervorst
09-05 Arij, zoon van Frans Jacobsz Cluts en Maria Ariensdr van Matenes
get: Ariaantje Ariens van (Matenes)
09-05 Arij, zoon van Cornelis Ariensz Vrijenhoek Pleuntje Pietersdr Robol
get: Claasje Ariens Vrijenhoek
09-05 Dirk, zoon van Cornelis Cornelis Westerveld en Ariaantje Abrahamse van der Meer
get: Marijtje Cornelisdr Westerveld
09-05 Marijtje, dochter van Jacob Teunisz van Es en Annetje Gerritsdr van Slott
get: Krijntje Gerridsdr van Slott
06-06 Beatris, dochter van Jan Dirksz Schenk en Trijntje Dircks Bovewaater
get: Jan en Tijsje Dirks Schenk
13-06 Maria, dochter van Jan Blaase van der Sman en Neeltje Pieters Roeleveen
get: Hillebrand Pietersz Roeleveen en Ariaantje Pietersdr van Roeleveen
20-06 Cornelis, zoon van Fob Cornelis Baarsenburg en Maria Joosten van der Hoeff
get: Dirk Cornelis en Maria Cornelis Baarsenburg
27-06 Pieter, zoon van Pieter Crijne Bosman zalr en Grietje Cornelis van der Sman
get: Willem Crijne Bosman en Maria Jans Moiman
04-07 Cornelis, zoon van Maarten Jansz Langerveld en Mensje Cornelis Beeresteijn
get: Maartje Cornelis Beeresteijn
15-08 Jacob, zoon van Cornelis Jacobsz van Diest en Ariaantje Pieters (Tou)
get: Jacobus Bruyne van der Laan en Aaltje Jacobs van Diest
22-08 Jannetje, dochter van Cornelis Jacobsz Clercq en Neeltje Teeuwe
get: Maartje Thijsdr Poyer
29-08 Jannetje, dochter van Arij Jansz de Geus en Annetje Wouters van der Vall
get: Annetje Jansdr de Geus
05-09 Pieter, zoon van David Pietersz van der Meer en Elysabeth Jansdr Cocq
get: Arijaantje Abrahamsdr van der Meer
24-10 Dirk en IJsbrand, zonen van Jan Dirksz Soetert en Jannetje Cornelisdr van den Ende
get: Magdaleentje Ariensdr en Cijtje Jacobsdr
24-10 Arij, zoon van Cornelis Ariensz Huisman en Annetje Jansdr
get: Adryaantje Ariens Huysman
21-11 Pleuntje, dochter van Jan Gerritsz Koster en Marijtje Ariens
get: Pietertje (Gerritsdr)
21-11 Cornelis, zoon van IJsbrand Cornelisz Huysman en Dirkje Pheisdr den Oude
get: Maartje Thijsdr Poyer


1689

01-01 Helena, dochter van Maarten Dirksz van Slott en Maria Adriaansdr Verdoes
get: Maartje Adriaansdr Verdoes
23-01 Cornelis, zoon van Pieter Jansz Moiman en Grietje Cornelisdr Wind
get: Aaltje Cornelisdr Wind
23-01 Jaapje, dochter van Pieter Cornelisz van Leeuwen en Pleuntje Cornelisdr van Conijnenburg
get: Catharina Cornelisdr van Conijnenburg en Frans Jacobsz Cluts
30-01 David, zoon van Arij Joosten Groenewegen en Elysabeth Pietersdr van Es
get: Maria Ariensdr Verdoes
06-02 Barbertje, dochter van Huyg Leendertsz Jongebreur en Aaffje Huyge
get: Eva Leendertsdr Jongebreur
13-02 Joannes, zoon van Willem Jansz van Slott en Jaapje Blaase van der Sman
get: Gerrid Jansz van Slott en Neeltje Dirksdr Son
13-03 Inge, zoon van Dirk Gerridsz van Slott en Ingetje Ingendr Croneveen
get: Willem Ja… van Slott en Jaapje Blaase van der Sman
13-03 Willem, zoon van Dirk Evertz en Femmetje Baarentsdr
get: Lijsbeth Davidtsdr (Grijp)
03-04 Cornelis, zoon van Dominicus van Conijnenburg en Eva Jongebreur
get: Aagje Cornelis Huysman
08-05 Anna, dochter van Willem Lamberts de Grijse en Maria Daniels
get: Leentje Cornelisdr
22-05 Anna, Pieter Jans Geus en Aadriaantje Ariensdr
get: Annetje Jansdr Geus
05-06 Aaltje, dochter van Cornelis Cornelis Westerveld en Adryaantje Abrahamsdr
get: Maria Cornelisdr Westerveld
12-06 Catharina, dochter van Hendrik Davidsz Kolaa en Marijtje Jansdr de Geus
get: Maartje Thijsdr Poyer
26-06 Pieter, Jacob Jacobsz Hogervorst en Marijtje Dirksdr Vermeulen
get: Jannetje Pietersdr Hogeveen
03-07 Joost, zoon van Dirk Joosten de Bruyn en Grietje Cornelisdr van Leeuwen
get: Jan en Maartje Joosten de Bruyn
17-07 Jan, zoon van Cornelis Jacobsz Clerq en Neeltje Teeuwe
get: Aaffje Cornelisdr
31-07 Marijtje, dochter van Willem Jansz Geus en Adriaantje Pietersdr Roeleveen
get: Leendert en Neeltje Pieters Roeleveen
31-07 Lena, dochter van Claas Jansz Geus en Marijtje Ingensdr Versijde
get: Adriaantje Ingensdr Versijde
07-08 Cornelis, zoon van Fob Cornelisz Baarsenburg en Maria Joosten van der Hoeff
get: Dirk en Maria Cornelis Baarsenburg
07-08 Adriaan, zoon van Willem … van Leeuwen en Neeltje Jacobsdr Oostermeer
get: Jannetje Jacobsdr Oostermeer
04-09 Joannes, zoon van Cornelis Huige van der Brugge en Cornelia Jansdr Moiman
get: Jan en Neeltje Jans Moiman
30-09 Aaltje, dochter van Joost Abrahamsz van der Meer en Maria Cornelisdr Westerveld
get: Pietertje Abrahamsdr van der Meer
16-10 Adriaantje, dochter van Jacob Teunisz van Es en Annetje Gerritsdr van Slott
get: Annetje Teunisdr van Es
30-10 Gerrid, zoon van Krijn Jansz Langerveld en Baartje Gerridsdr Koster
get: Pietertje Gerridsdr Koster
18-12 Gerretje, dochter van Dingenaar Dirksz Schenk en Pietertje Gerridsdr Koster
get: Baartje Gerridsdr Koster


1690

01-01 Gerrid, zoon van Dirk Gerrids van der Koy en Neeltje Jacobsdr
get: Neeltje Gerridsdr van der Koy
01-01 Maria, dochter van Jan Gerridsz Koster en Marijtje Ariensdr
get: Adriaantje Ariensdr
15-01 Cornelis, zoon van Jasper Cornelisz en Elysabeth Cornelis van Nierop, Beatris Cornelis van Nierop
12-02 Adriaan, zoon van Jan Pietersz Langeveld en Geertruyd Adriaansdr Mi.houdt
get: Trijntje Egbertsdr
19-02 Beletje, dochter van Gerrid Jansz van Leeuwen en Leentje Dirksz Soetert
get: Gerrid Jansz Kuyper en Magdaleentje Ariensdr
24-03 Cornelis, zoon van Pieter Cornelisz van Leeuwen en Pleuntje Cornelisdr van Conijnenburg
get: Neeltje Cornelisdr
14-05 Barbara, dochter van Dominicus van Conijnenburg en Eva Jongebreur, Petronella Jongebreur
02-07 Pieter, zoon van Cornelis Ariensz Vrijenboek en Pleuntje Pietersdr (Robol)
get: Maartje Pietersdr Robol
02-07 Dirk, zoon van Jan Dirksz Soetert en Jannetje Cornelisdr van den Enden
get: Jannetje Jansdr Soetert
16-07 Joannes en Jaapje, zoon en dochtervan Frans Jacobs Cluts en Maria van Matenes
get: Aagje Cornelisdr Huysman en Jannetje Jansdr Vos
10-08 Marijtje, dochter van Hillebrand Pietersz Roeleveen en Mensje Dirksdr Schenk
get: Adriaantje Pietersdr Roeleveen
10-08 Cornelis, zoon van Jan Jansz Moiman en Maartje Cornelisdr Beresteyn
get: Mensje Cornelisdr Beeresteyn
27-08 Aaltje, dochter van Maarten Jansz Langerveld en Mensje Cornelisdr Beresteyn
get: Annetje Willemsdr
03-09 Annetje, dochter van Cornelis Jacobsz Clerq en Neeltje Teeuwe
get: Leentje Cornelisdr
24-09 Willem, zoon van Gijsbregt Jansz Cocq en Adriaantje Willemsdr de Vos
get: Annetje Jansdr Sp…berg
05-11 Aaltje, dochter van Joost Abrahamsz van der Meer en Marijtje Cornelisdr Westerveld
get: Adriaantje Abrahamsdr van der Meer
12-11 Lijsbeth, dochter van Cors Leendertsz Ockenburg en Stijntje Jansdr van Leeuwen
get: Adriaantje Leenderts Ockenburg
26-11 Johannes, zoon van Jacob Teunisz van Es en Annetje Gerridsdr van Slott
get: Gerrid (Jacobsz) van Slott en Neeltje Dirksdr S..
03-12 Pieter, zoon van David Pietersz van der Meer en Elysabeth Jansdr Cocq
get: Annetje Jansdr Moiman
17-12 Ingetje, dochter van Dirk Joosten de Bruyn en Grietje Cornelisdr van Leeuwen
get: Neeltje Cornelisdr van Leeuwen
24-12 Maartje, dochter van Hendrik Davidsz Kolaa en Marijtje Jansdr de Geus
get: Annetje Jansdr de Geus
24-12 Anna, dochter van Willem Lamberts de Grijse en Maria Danielsdr
get: Leentje Cornelisdr
31-12 Pieter, zoon van Pieter Jansz Moiman enGrietje Cornelisdr Windochter van Maria Jansdr Moiman
31-12 Jannetje, dochter van Arij Crijnen Koy en Adriaantje Ariensdr van Matenes


1691

01-01 Catharina, dochter van Cornelis Cornelisz Westerveld en Adriaantje Abrahamsdr van der Meer
get: Jannetje Gerridsdr
11-03 Evert, zoon van Dirk Evertsz en Femmetje Barendsdr
get: Wive Willemsdr
25-03 Adriaantje, dochter van Huybrecht Jansz Langerveld en Adriaantje Willemsdr
get: Maartje Hendriksdr
01-04 Catharina, dochter van Pieter Jansz Geus en Adriaantje Ariensdr
get: Maartje Ariensdr
01-04 Jan, zoon van Claas Jansz Geus en Marijtje Ingensdr Versijde
get: Annetje Jansdr Geus
20-05 Michiel, zoon van Joost Michielsz van der Cijs en Aafje Cornelisdr Quakkesteyn
get: Willemtje Michielsdr van der Cijs
17-06 Michiel, zoon van Pleun Michielsz Overgauw en Maartje Arendsdr van der Laan
get: Jacob en Maartje Michiels Overgauw
08-07 Cornelis, zoon van Jacob Jacobsz Hogervorst en Marijtje Dirksdr Vermeulen
get: Maartje Hendriksdr
22-07 Maria, dochter van Dingenaar Dirks Schenk en Pietertje Gerridsdr Koster
get: Mensje Dirksdr Schenk
29-07 Trijntje, dochter van Michiel Pietersz Buys en Elysabeth Pietersdr van den Enden
get: Geertruyd Adriaansdr Mikhoutt
16-09 Liedewij, dochter van Dirk Gerridsz van der Koy en Neeltje Jacobsdr
get: Neeltje Gerridsdr van der Koy
30-09 Jan, zoon van Jan Blaase van de Sman en Neeltje Pietersdr Roeleveen
get: Arij Blaase van der Sman en Adriaantje Adriaansdr van der Sman
05-10 Joannes en Jannetje, zoon en dochter van IJsebrand Aldertsz Huysman en Marijtje Leendertsdr van Leeuwen
get: Trijntje Pietersdr Sman en Ánnetje Leendertsdr van Leeuwen
05-10 Ingetje, dochter van Pieter Cornelisz van Leeuwen en Pleuntje Cornelisdr van Conijnenburg
get: Neeltje Cornelisdr van Leeuwen
18-11 Neeltje, dochter van Jasper Cornelisz en Elysabeth Cornelisdr van Nierop
get: Maartje Hendrikxdr


1692

13-01 Trijntje, dochter van Cornelis Ariensz Robol en Maartje Pietersdr Robol
24-02 Magteld, dochter van David Pieterz van der Meer en Elysabeth Jansdr
get: Annetje Pietersdr Oltshoorn in plaats van Magteld Jansdr Cocq
09-03 Pieter, zoon van Jan Pietersz Langebend en Geertruyd Adriaansz Mikhout
get: Elysabeth Pietersdr van den Ende
23-03 Maria, dochter van Dirk Gerridsz van Slott en Ingetje Ingensdr Crooneveen
get: Pleuntje Blaase van der Sman
30-03 Jan, zoon van Huybrecht Jans Langerveld en Adryaantje Willemsdr
get: Nelletje Jansdr Langerveld
13-04 Lijsbeth, dochter van Dirk Joosten de Bruyn en Grietje Cornelisdr van Leeuwen
get: Cornelis en Maartje Joosten de Bruyn
28-04 Maria, dochter van Maarten Jansz Langerveld en Mensje Cornelisdr Beresteyn
get: Maartje Cornelisdr
24-08 Grietje, dochter van Jan Jansz Moiman en Maartje Cornelisdr Beresteyn
get: Maria Jansdr Moiman
31-08 Beletje, dochter van Jan Dirksz Soetert en Neeltje Cornelisdr van den Ende
get: Dirkje Dirksdr Soetert
28-09 Barbara, dochter van Huyg Leendertsz Jongebreur en Aaffje Huyge
get: Aaffje Jongebreur
28-09 Pieternelletje, dochter van Cornelis Pietersz van Sprankhuysen en Leuntje Pietersdr Oltshoorn
get: Claartje Voorstad
12-10 Arij en Aaltje, zoon en dochter van Hendrik Jansz Langerveld en Annetje Woutersdr van der Val
get: Meynsje Cornelisdr en Annetje Ariensdr Geus
26-10 Geertje, dochter van Gijsbregt Jansz Cock en Adryaantje Willemsdr de Vos
get: Lijsbeth Krijne
30-11 Hester, dochter van Antonij Reijndertsz Rensen en Grietje Cornelisdr de Wind
get: Maartje Cornelisdr Beresteyn in plaats van Hester Antonisdr
26-12 Gerrid, zoon van Claas Gerridsz Koster en Crijntje Gerridsdr van Slott
get: Jan en Pietertje Gerrids Koster


1693

11-01 Grietje, dochter van Jacob Jacobsz Hogervorst en Marijtje Dirksdr Vermeulen
get: Annetje Claasdr van der Grauw
25-01 David, zoon van Hendrik Davidsz Kolaa en Marijte Jansdr de Geus
get: Neeltje Dirxdr Son
23-03 Pieter, zoon van Jacob Teunisz van Es en Annetje Gerridsdr van Slott
get: Elysabeth Pietersdr van Es
29-03 Neeltje, dochter van Cornelis Cornelisz Westerveld en Adryaantje Abrahamssdr van der Meer
get: Adryaantje Cornelisdr Westerveld
05-04 Pieter, zoon van Cornelis Huyge van der Brugge en Cornelia Jansdr Moiman
get: Elysabeth Jansdr Cocq
03-06 Chiel, zoon van Pleun Michielsz Overgauw en Maartje Arensdr van der Laan
get: Jacob en Maartje Michiels Overgauw
07-06 Lijsbeth, dochter van Jacob Cornelisz (Mijnkin en Maartijntje Maartensdr Sommer uit Pijnacker
get: Claasje Maartensdr Sommer
28-06 Adriaantje, dochter van Dirk Joosten de Bruyn en Grietje Cornelisdr van Leeuwen
get: Maartje Krijne Langerveld
05-07 Mensje, dochter van Dingenaar Dirksz Schenk en Pietertje Gerridsdr Koster
get: Hillebrand Pietersz Roeleveen en Trijntje Dirksdr Bovewater
16-08 Jannetje, dochter van Willem Pietersz van der Merwe en Gerretje Gerridsdr Hogervorst
get: Marijtje Gerridsdr Hogervorst
21-08 Neeltje, dochter van Fob Cornelisz Baarsenburg Maria Joosten van der Hoeff
get: Maria Cornelis Baarsenburg
13-09 Jacob, zoon van Dirk Gerridsz van der Koy en Neeltje Jacobsdr
get: Leentje Jacobsdr
25-10 Maria, dochter van Maarten Jansz Langerveld en Meinsje Cornelisdr Beresteyn
get: Maartje Cornelisdr Beresteyn
01-11 Catrijntje, dochter van Cornelis Cornelisz de Groot en Annetje Dirksdr van Slott
get: Cornelis Leendertsz Visser en Trijnte Cornelisdr de Groot
08-11 Arij, zoon van Pieter Jansz Geus en Adriaantje Ariensdr
get: Annetje Woutersdr van der Val
13-12 Annetje, dochter van Dirk Gerridsz van Slott en Ingetje Ingensdr Crooneveen
get: Neeltje Dirksdr Son


1694

01-01 Joanna en Maria, dochters van Arij Jansz Oud-Voorburg en Marijte Cornelisdr
get: Jacob Cornelisz Sman, Maria Adriaansdr Blank en Maria Jansdr Oud-Voorburg
07-02 Cornelis, zoon van Teunis Dirksz van der Werff en Geertje Pietersdr Robol
get: Pleuntje Pietersdr Robol
21-02 Maria, dochter van Simon Ariensz Cebel en Leentje Jacobsdr Clerk
get: Maartje Paulisdr
14-03 Cornelis, zoon van Jan Jansz Moiman en Maartje Cornelisdr Beresteyn
get: Mensje Cornelisdr Beresteyn
14-03 Annetje, dochter van Cornelis Ariensz Vrijenhoek en Pleuntje Pietersdr
get: Annetje Ariensz Vrijenhoek
04-07 Jan en Jannetje, zoon en dochter van IJsbrand Aldertsz Huysman en Marijtge Leendertsd van Leeuwen
get: Neeltje Aldertsdr Huysman en Geertje Leendertsdr van Leeuwen
11-07 Christiaan, zoon van Leendert Cornelisz van Ruyven en Marijtje Pietersdr Dijkshoorn
get: Cornelis van Ruyven, Lijsbeth Jansdr en Cornelia Pietersdr Dijkshoorn
17-09 Cornelia, dochter van Dominicus van Conijnenburg en Eva Jongebreur
get: Aagje Cornelis Huisman
07-11 Maria, dochter van Pieter Teunisz van Es en Lijsbeth Cornelisdr van der (Kaade)
get: Annetje Teunisz van Es
07-11 Jannetje, dochter van willem Pietersz van der Merwe en Gerretje Gerridsdr Hogervorst
get: Marijtje Gerridsdr Hogervorst
28-11 Pleuntje, dochter van Dirk Joosten de Bruyn en Grietje Cornelisdr van Leeuwen
get: Maartje Joosten de Bruyn
19-12 Baartje, dochter van Jan Pietersz Langebend en Marijtje Jansdr Moiman
get: Aldert Ariensz van der Burg en Maartje Ariensdr
19-12 Annetje, dochter van Dirk Gerridsz van Slott en Ingetje Ingensdr van Crooneveen
get: Adriaantje Gerridsdr van Slott


1695

09-01 Grietje, dochter van Maarten Dirksz van Slott en Maria Adriaansdr Verdoes
get: Annetje Dirksdr van Slott