Genealogie

Index op Lidmaten van Nootdorp

1620 - 1700

  1. lidmaten van elders 1620-1651

  2. Lidmatenlÿst uit 1651

  3. Veranderingen vanaf 1651

  4. Lidmatenlÿst uit 1655

  5. Veranderingen vanaf 1655-1662

  6. Belÿdenis vanaf 1667 (uit kerkeraadshandelingen 1651-1700)
Samengesteld door J. Heemskerk

Zoetermeer, 28 november 2003

Bron: Archief Kerkvoogdij Nederlands Hervormde Gemeente te Nootdorp


AchternamenPatronymica