Genealogie
Huwelijken - Gereformeerde gemeente van Nootdorp - 1620 tot 1695

Samengesteld door L. van Asperen

Zoetermeer, juni 2000

Bron: Archief Kerkvoogdij Nederlands Hervormde Gemeente te Nootdorp

Uyt eenige notulen ende attestatien sonder uytdruckinge des tijts

1620

Wilhelmus Ancelot j.m. met Cornelia Joostensdr j.d.

3e gebodt Arie Cornelisz weduwenaer van Nootdorp met Grietge Leendertsdr j.d. van Benthuysen

3e gebodt Arie Cornelisz j.m. in Nieuweveen met Geertge Claesdr weduwe van Pieter Dircksz in Nootdorp

1e gebodt Aldert Cornelisz j.m. met Claesje Jansdr weduwe van Aldert Cornelisz Clerck

1e gebodt Pieter Gorisz van Nootdorp met Dievertge Jansdr uyt Vrijenban

Adriaen Michielsz j.m. van Pijnaecker met Beelitge Cornelisdr j.d. hebben attestatie ontfangen van Pijnaecker om tot Nootdorp te trouwen

Hillebrant Maertensz j.m. van Soetermeer met Niesge Pietersdr j.d. van Nootdorp, attestatie van Soetermeer aengaende het aenteeckenen der geboden aldaer


In het navolgende wort de tijt uytgedruckt.

1620

26-04 Jaques Tack, tapijtsier met Barbara Jansdr, attestatie van Delff
20-09 Gerrit Huygensz Cuyper met Martijnken Willemsdr attestatie van Delff
19-11 Borger Albrechtsz j.m. met Maertge Cornelisdr j.d. attestatie van Soetermeer


1622

02-05 Cornelis Pietersz j.m. van der Goes met Barbertgen Ariensdr j.d. attestatie van Delff
26-06 Claes Jansz j.m. met Grietge Dircksdr j.d. attestatie van Delff


1637

06-10 Maerten Leendertsz j.m. met Anneken Crijnen j.d. attestatie van Soetermeer


1638

10-01 Philips Pietersz j.m. met Barber Maertensdr j.d. attestatie van Vlaerdingen
07-04 Adriaen Theunisz van Segwaert met Dievertge Evertsdr attestatie van Pijnaecker
23-05 Pieter Harmensz j.m. met Lijntge Arientsdr j.d. attestatie van Delff
09-10 Hillebrant Jacobsz j.m. van Soetermeer met Niesge Pietersdr j.d. van Nootdorp, attestatie van Soetermeer
24-10 Isaac Willemsz van Santen met Trijntge Constant j.d. attestatie van Delff
07-11 Cornelis Bastiaensz j.m. van Soetermeer met Aeltge Crijnen j.d. van Nootdorp, attestatie van Soetermeer
Jacob Cornelisz van Coukerck weduwenaer van Teuntge Cornelisdr met Annetge Joosten j.d., twee attestatien van Haserswoude op de eene van den 13e de andere van den 27-11


1640

Jan Laurisz weduwenaer van Anneken Willemsdr met Geertge Cornelisdr j.d. van Wateringh attestatie van den Leytschendam op 16-05 en van Wateringh op 03-06


1641

10-11 Adriaen Adriaensz Bouman j.m. met Maertge Danielsdr j.d. attestatie van Delff ende Pijnaecker


1642

Matthijs Jansz van Doesburgh met Maria La Grand, attestatie van Leyden 29-03 ende 13-04 ende Voorburgh
Jan Gorisz j.m. van Nootdorp met Weyntge Leendertsdr j.d. attestatie van Berckel 02-11
Jan Cornelisz weduwenaer met Aeltge Arientsdr weduwe van Cornelis Hartman, attestatie van Delff 02-11


1643

Jacob Adriaensz j.m. met Sara Jansdr j.d. attestatie van Soetermeer 28-01
Lambrecht Jansz de Grijse j.m. met Barbara Cornelisdr j.d. attestatie van Soeterwoude 01-03
23-10 Jacob Cornelisz met Annitge Leendertsdr, attestatie van Soetermeer aengaende het aenteeckenen der geboden aldaer
28-11 Crijn Gerritsz van Quaeckesteyn j.m. met Neeltge Jaspersdr j.d. attestatie van Soetermeer
Jan Pietersz weduwenaer van Theuntge Maertens met Neeltge Jansdr j.d., twee attestatie van Soetermeer de eerste van den 26-12 de laetste van den 10-01 1644


1644

Jacob Fransz weduwenaer van Maertge Laurisdr met Maertge Huygen (Sman) j.d., attestatie van Soetermeer 17-01
Gerrit Jansz j.m. met Ariaentge Jansdr j.d. attestatie van Soetermeer 30-01 aengaende het aenteeckenen der geboden aldaer
Gamaliel Anthonisz j.m. met Lijsbeth Hendricksdr j.d. attestatie van Delff 21-02
27-03 Claes Jacobsz j.m.met Claesge Reynen j.d. attestatie van Loosduynen aengaende het aenteeckenen der geboden aldaer
Cornelis Gerritsz j.m. met Aeghje Cornelis j.d. attestatie van Berckel 05-04
Samuel Fere j.m. met Cornelia du Pijn j.d. attestatie van 's Gravenhage 01-05
Herman Evertsz met Teuntge Arientsz, attestatie van 's Gravenhage 01-05
Willem Leendertsz weduwenaer met Metge Maertensdr j.d. attestatie van den Leytschendam 06-05 en van Delff 08-05
Dirck Claesz Thol j.m. met Jaquemijntge Cornelisdr van (Outgelt) j.d. attestatie van Delff 08-05
27-05 Gabriel Cornelisz j.m. met Trijntge Cornelisdr j.d., attestatie van Soetermeer aengaende het aenteeckenen der geboden aldaer
Arie Cornelisz weduwenaer van Geertge Claesdr met Grietge Leendertsdr j.d. twee attestatie van Benthuysen de eerste van den 13-08 de tweede van den 28-08
Albrecht Jorisz Hijdra j.m. met Janneken Jansdr j.d. attestatie van 't Woudt aengaende het aenteeckenen der geboden aldaer 16-10 noch een andere attestatie van den 03-11 aengaende het renuncieren van het schutten der geboden


1645

Claes Dircksz van Adrichem j.m. met Maritge Gerritsdr j.d. attestatie van Pijnaecker 21-01
Pieter Jansz j.m. met Weyntge Barentsdr j.d. attestatie van Voorburgh 29-01
25-02 Inge Jansz j.m. met Annetge Gerritsdr j.d. attestatie van Waddinxveen aengaende het aenteeckenen der geboden aldaer
Arie Willemsz j.m. met Annetge Meese j.d. attestatie van Soetermeer 19-05
Michiel Cornelisz j.m. met Jannetgen Fransdr j.d. attestatie van Delff 25-06
Jacob Dircksz j.m. met Sijken Jansdr j.d. van Soetermeer 23-09
Cornelis Cornelisz j.m. met Claertge Gerritsdr j.d. twee attestatie van Berckel de eerste van den 12-11 de andere van den 31-01 1646
30-12 Arie Cornelisz j.m. met Jaepgen Pietersdr j.d. attestatie van Soetermeer aengaende het aenteeckenen der geboden aldaer


1646

22-04 Jan Gorisz van Endt weduwenaer met Barber Jacobsdr j.d. attestatie van Maessluys aengaende de aenteeckeninge der geboden aldaer noch een andere van den 19-05
Jan Willemsz j.m. met Maertge Willemsdr j.d. attestatie van Voorburgh 05-05
Arie Louwen weduwenaer van Anneken Bastiaensdr met Breghje Leendertsdr weduwe van Theunis Sijmonsz attestatie van Soetermeer 23-06
Claes Matthaeusz j.m. met Theuntge Jansdr j.d. attestatie van 's Gravenhage 22-08
12-10 Maerten Cornelisz weduwenaer van Aeltge Claesdr met Anneken Bonifaes j.d. attestatie van Berckel aengaende de aenteeckeninge der geboden aldaer
Abraham Jansz weduwenaer met Maertgen Ariensdr weduwe van Jan Sijmonsz, attestatie van Delff 14-10
Joris Jorisz de Mol j.m. met Maertge Jeroensz van Es j.d. attestatie van Delff 30-12


1647

Jean La Febre j.m. met Jannetge Jansdr weduwe van Jacob Gijsbrechtsz attestatie van Delff 03-02
Cornelis Pietersz van der Veen j.m. met Annetge Reyersdr j.d. attestatie van Delff 18-05
Willem Ameloth weduwenaer met Cornelia Joosten j.d. attestatie van Delff 14-07
Theunis Cornelisz j.m. met Maria Davids j.d. attestatie van Out-Beyerlant 28-09 van Claeswael 17-10
24-10 Dirck Dircksz weduwenaer van Jannetge Pietersdr met Belitge Jansdr j.d. attestatie van Soetermeer aengaende de aenteeckeninge der geboden aldaer


1648

Willem Willemsz van Linschooten j.m. met Maertge Gerritsdr weduwe van Daem Ariensz attestatie van Delff 02-05
Jan Crijnsz weduwenaer met Lijsbeth Gijsbrechtsdr weduwe van Olfert Valck attestatie van Delff 20-12


1649

Jacob Prijs j.m. met Pasquyntge Robbrechtsdr weduwe van Samuel La Miere attestatie van Delff 05-06
18-12 Arent Arentsz Voorduyn weduwenaer van Maritge Dircksdr met Maritge Cornelisdr van Oosterwijck, weduwe van Matthaeus Pietersz attestatie van de Lier aengaende de aenteeckeninge der geboden aldaer


Volgen de naemen der persoonen die in de kercke van Nootdorp zijn getrouwt ofte aldaer haere geboden hebben lagten gaen in de tijt van den dienst Tobiae Loockeman predicant aldaer bevesticht den 10 decemb 1651

1652

Adriaen Pietersz Ruyter, varentgesel j.m. met Lijsbeth Leendertsdr j.d. zijn met attestatie van Delff getrouwt tot Nootdorp 01-04
Maerten van Valen j.m. met Ursela van der Hage j.d. zijn met attestatie van 's-Gravenhage hier getrouwt den 21-04
Pieter Leendertsz van Olsthoorn j.m. in cleyn Vryenban met Cornelia Matthijsdr Poyer j.d. in Nootdorp hebben haere geboden laten aenteeckenen 13-04, hebben gehadt haer 1e gebodt den 14-04 2e gebodt den 21-04 3e gebodt den 28-04, hebben den 30-04 attestatie ontfangen om tot Delff te trouwen
Jan Ewouts den Bout j.m. met Eva Joosten van Moerkercken j.d. zijn met attestatie van Delff getrouwt 05-05
Frans Aelbertsz weduwenaer van Trijntge Dircksdr met Maertge Jansdr weduwe van Jan Commersz zijn met attestatie van Soetermeer ende Haserswoude getrouwt den 12-05
Jacob Theunisz Cool weduwenaer met Engeltge Coenraetsdr weduwe van Coenraet Jansz van der Meer, zijn met attestatie van Delff ende 's Gravenhage getrouwt den 02-06
Johannes van der Caert weduwenaer met Maria van der Burgh j.d. zijn met attestatie van Delff getrouwt den 02-06
Stoffel Stoffelsz de (Vijf) weduwenaer met Crijntge Jansdr weduwe van Jan Hendricksz zijn met attestatie van Delff getrouwt den 02-06
Seger Arientsz j.m. met Jannetien Theunisdr j.d. zijn met attestatie van Delff getrouwt den 28-07
Hendrick Jansz van Oldenburgh j.m. woonende aen den Leytschendam met Neeltge Adamsdr j.d. van Overschie lest gewoont hebbende te Nootdorp hebben attestatie van den Leytschendam van den 14-09 haere geboden tot Nootdorp laten aenteeckenen 15-09 hebben gehadt haer 1e gebodt den 15-09, 2e gebodt den 22-09, 3e gebodt den 29-09 hebben den 29-09 attestatie ontfangen om aen den Leytschendam te trouwen
Egbert Fredericksz j.m. met Jannitge Jacobsdr j.d. zijn met attestatie van Delff getrouwt den 27-10
Johan Poinct j.m. met Aeltge Gillis j.d. zijn met attestatie van Delff getrouwt den 10-11
Cornelis Hendricksz j.m. van Soetermeer met Maertge Cornelisdr j.d. dochter van Cornelis Cornelisz van Alphen woonende in Nieuweveen onder de parochie van Nootdorp hebben met kennisse ende toestemminge van haere ouders haere geboden laten aenteeckenen 23-11 hebben gehadt haer 1e gebodt den 24-11, 2e gebodt den 01-12, 3e gebodt den 08-12 hebben den 11-12 attestatie ontfangen om tot Soetermeer te trouwen


1653

Gerrit Cornelisz j.m. van Cralingen met Adriaentge Huygen j.d. de dochter van Huygh Aldertsz in het Langelant onder de parochie van Nootdorp hebben haere geboden laten aenteeckenen 04-01 hebben gehadt haer 1e gebodt den 05-01, 2e gebodt den 12-01, 3e gebodt den 19-01 hebben den 22-01 attestatie ontfangen om tot Cralingen te trouwen
Lodewijck Straelen j.m. met Clara Jansdr Boude j.d. zijn met attestatie van Delff getrouwt den 26-02
Crijn Gerritsz j.m. met Ariaentge Sijmonsdr j.d. zijn met attestatie van Wilsveen ende Pijnaecker getrouwt den 09-03
Cornelis Jansz van der Tolen weduwenaer van Neeltge Leendertsdr in Nieuweveen met Grietge Theunisdr weduwe van Cornelis Willemsz Verkaede in Cleyn Vrijenban hebben haere geboden laten aenteeckenen den 29-03 hebben gehadt haer 1e gebodt den 30-03, 2e gebodt den 06-04, 3e gebodt den 13-04 zijn tot Nootdorp getrouwt 14-04
Huygh Gerritsz van der Lith j.m. met Rusgen Cornelisdr weduwe van Isaac (Velteroy) zijn met attestatie van Delff van den 30-03 tot Nootdorp getrouwt
Jacobus Florisz van Ouwendijck j.m. met Sara Boudewijnsdr van Baersenburgh j.d. zijn met attestatie van Delff getrouwt 02-06
Paulus Andriesz j.m. met Josijntge Pietersdr weduwe van Dirck Bastiaensz zijn met attestatie van Delff getrouwt 15-06
Jan Carelsz La Broy j.m. met Aeltge Dircksdr Sam j.d. zijn met attestatie van Delff getrouwt 10-08
Jacob Gerritsz Hoogervorst j.m. in Nieuwerveen onder de parochie van Nootdorp met Grietge Pietersdr van Nes j.d, in Nootdorp hebben haere geboden laten aenteeckenen den 06-09 hebben gehadt haer 1e gebodt den 07-09, 2e gebodt den 14-09, 3e gebodt den 21-09 zijn tot Nootdorp getrouwt den 21-09
Arent Cornelisz Bras weduwenaer van Hilleken Gerritsdr woonende in Maeslant met Maertge Pietersdr weduwe van Cornelis Jeroensz in de parochie van Nootdorp hebben haere geboden laten aenteeckenen den 07-09, hebben gehadt haer 1e gebodt den 14-09, 2e gebodt den 21-09, 3e gebodt den 28-09, zijn met attestatie van Maeslant getrouwt den 28-09
Jan Jansz de Grijse j.m. van Soeterwoude met Adriaentge Cornelisdr van den Endt j.d. onder de parochie van Nootdorp hebben haere geboden laten aenteeckenen den 12-09, hebben gehadt 1e gebodt den 14-09, 2e gebodt den 21-09, 3e gebodt den 28-09 hebben den 30-09 attestatie ontfangen om tot Soeterwoude te trouwen
Dirck Jansz van Bockerhout j.m. tot Delfgaeuw met Annitge Jansdr j.d. tot Nootdorp, hebben met attestatie van Delff haere geboden tot Nootdorp laten aenteeckenen den 11-10 hebben gehadt haer 1e gebodt den 12-10, 2e gebodt den 19-10, 3e gebodt den 26-10, zijn met attestatie van Delff getrouwt tot Nootdorp den 26-10
Dirck Florisz van Wijngaerden j.m.van den Leytschendam met Adriaentge Pietersdr van Nes j.d. in Nootdorp hebben haere geboden laten aenteeckenen den 22-10 hebben gehadt haer 1e gebodt den 26-10, 2e gebodt den 02-11, 3e gebodt den 09-11 zijn met attestatie van den Leytschendam getrouwt tot Nootdorp den 12-11
Jan Leendertsz Emmerseel j.m. van Pijnaecker met Geertge Jansdr j.d. in Cleyn Vrijenban hebben haere geboden laten aenteeckenen 31-10 hebben gehadt haer 1e gebodt den den 02-11, 2e gebodt den 09-11, 3e gebodt den 16-11, zijn met attestatie van Pijnaecker tot Nootdorp getrouwt den 16-11
Willem Arentsz van Roomenburgh, weduwenaer van Anneken Jansdr woonende op het Schie onder Delff met Maertge Maertensdr j.d. aen de Achterwech onder de parochie van Nootdorp, hebben haere geboden laten aenteeckenen 21-11, hebben gehadt haer 1e gebodt den 23-11, 2e gebodt 30-11, 3e gebodt 7-12, hebben den 13-12 attestatie ontfangen om tot Delff te trouwen
Samuel Provoost j.m. met Jannetgen Jacobsdr j.d. zijn met attestatie van Leyden ende Delff tot Nootdorp getrouwt den 21-12


1654

Jan Pietersz j.m. woonende op Sterrenburgh onder het ambacht van Over 't Schie met Trijntge Jansdr van Slot j.d. op de Hoogeveen onder de parochie van Nootdorp, hebben haere geboden laten aenteeckenen 23-01, hebben gehadt haer 1e gebodt den 25-01, 2e gebodt den 01-02, 3e gebodt den 08-02, zijn den 11-02 tot Delff getrouwt
Utrant Baerthouts Post weduwenaer met Maria Adamsdr Grand Ru j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 31-05
Jacob Danielsz j.m. met Neeltge Huygen weduwe van Joris Teunisz zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 14-06
Op huyden den 26 juny 1654 sijn aengeteyckent de houwlicxse procclamatien van do. Tobias Loockeman bedienaer des Godes woordts alhier j.m. ende van Maria Spruytenboom j.d. van Leyden in tegenwoordichheyt van de kerckenraet die den predicant hier in heeft vervangen nadat een wettich betoogh van Leyden gedateert den 23 juny 1654 ende onderteyckent J van der Werff is verthoont
Zij desen bij mij als jegenwoordigh schoolmeester ges ende beneffens twee van de broederen onderteyckent
Dese bovengeschreven personen Tobias Loockeman dienaer des Goddelicken woorts alhier ende Maria Spruytenboom j.d. van Leyden hebben so tot Leyden als tot Nootdorp gehadt haer 1e gebodt den 28-06, 2e gebodt den 05-07, 3e gebodt den 12-07. Zijn met attestatie van Nootdorp tot Leyden getrouwt den 14-07
Isaac Bartholomeus met Catharina Jorisdr j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt
Eduwaert van Bolonge j.m. met Crijntge Hoppesteyn j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 09-08
Wouter Lemaer j.m. met Jenneken van Holst j.d. zijn met attestatie van 's Gravenhage getrouwt tot Nootdorp den 06-09
Abraham Abelsz de Hees weduwenaer met Maertge Abelsdr weduwe van Hillebrant Ariensz zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 06-09
Jan Dircksz van Benthooren weduwenaer van Neeltge Fransdr woonende in Wilsveen met Maritge Cornelisdr van den Ende j.d. van Nootdorp hebben met attestatie van den Leytschendam haere geboden tot Nootdorp laten aenteeckenen den 12-09, hebben gehadt haer 1e gebodt den 13-09, 2e gebodt den 20-09, 3e gebodt den 27-09, zijn met attestatie van Nootdorp aen den Leytschendam getrouwt den 03-01-1655
Johannes Craeyvanger j.m. met Sara Mijlen j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt 20-09
Johannes Lauren j.m. met Maria La Fever weduwe van Bartholomeus van Belle, zijn met attestatie van 's Gravenhage tot Nootdorp getrout den 28-10
Gerrit Corstiaensz van Noordt weduwenaer met Crijntge Pietersdr j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 25-10
Abraham Jansz j.m. met Cristina Barentsdr j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 13-12
Maerten Jacobsz Hoogerscheyt j.m. op de Hoogeveen onder de parochie van Nootdorp met Jaepgen Pietersdr j.d. van Hillegersbergh hebben met attestatie van Hillegersbergh haere geboden tot Nootdorp laten aenteeckenen den 13-12 hebben gehadt haer 1e gebodt den 13-12, 2e gebodt den 20-12, 3e gebodt den 27-12, hebben den 31-12 attestatie ontfangen om tot Over't Schie te trouwen


1655

Jan Pietersz van Nes j.m. in Nootdorp met Lijsbeth Claesdr van der Chijs j.d. in den Olyphant bij Nieucoop, hebben haere geboden laten aenteeckenen 23-01 , hebben gehadt haer 1e gebodt den 24-01, 2e gebodt den 31-01, 3e gebodt 07-02, zijn tot Nootdorp getrouwt den 07-02
Leendert Jacobsz van Soetermeer weduwenaer van Lijsbeth Jansdr met Neeltge Cornelis dochter van Cornelis van Alphen j.d. in Nieuweveen hebben haere geboden laten aenteeckenen den 16-02, hebben gehadt haer 1e gebodt den 21-02, 2e gebodt den 28-02, 3e gebodt den 07-03, zijn met attestatie van Soetermeer tot Nootdorp getrouwt den 14-03
Arie Cornelisz j.m. met Jannitge Jansdr j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 11-04
Dirck Florisz van Wijngaerden weduwenaer van Ariaentge Pietersdr woonende in Nieuweveen met Grietge Cornelisdr j.d. van Pijnaecker hebben haere geboden laten aenteeckenen den 18-04 met attestatie van Pijnaecker, dese persoonen hebben gehadt haer 1e gebodt den 18-04, 2e gebodt den 25-04, 3e gebodt 02-05, zijn met attestatie van Pijnaecker tot Nootdorp getrouwt den 02-05
Wouter Jansz met Annetge Mailliaertsdr zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 18-04
Bertel Bertelsz van der Put j.m. met Maria van der Beeck j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 17-05
Cornelis Dircksz van der Sterre weduwenaer van Maertge Dircksdr met Saertge Crijnen weduwe van Govert Claesz hebben met attestatie van Valckenburgh haere geboden laten aenteeckenen den 17-05, hebben gehadt haer 1e gebodt den 23-05, 2e gebodt den 30-05, 3e gebodt 06-06, zijn met attestatie van Valckenburgh tot Nootdorp getrouwt den 06-06
Jacob Theunisz j.m. met Aeghje Jansdr j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 13-06
Ewout Claesz j.m. van Nootdorp met Aefje Willemsdr j.d. van Seghwaert hebben met Attestatie van Soetermeer haere geboden laten aenteeckenen den 25-07, hebben gehadt haer 1e gebodt den 25-07, 2e gebodt den 01-08, 3e gebodt den 08-08, zijn met attestatie van Soetermeer tot Nootdorp getrouwt den 15-08
Bastiaen van Selle j.m. met Maria van der Linde j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 15-08
Maerten Leendertsz Immerseel j.m. van Pijnacker met Annetien Claesdr van der Chijs j.d. van Nootdorp, hebben met attestatie van Pijnacker haere geboden laten aenteeckenen den 12-09, hebben gehadt haer 1e gebodt den 12-09, 2e gebodt den 19-09, 3e gebodt den 26-09, zijn met attestatie van Pijnacker tot Nootdorp getrouwt den 26-09
Evert Jorisz Molebeeck j.m. met Annitge Jorisdr van der Hiel j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 07-11
Cornelis Jansz Steen j.m. met Neeltge Jansdr j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 14-11
Maurijn Claesz j.m. van Nootdorp met Maertje Cornelisdr j.d. van Hillegersbergh, hebben met attestatie van Hillegersbergh haere geboden laten aenteeckenen den 18-12, hebben gehadt haer 1e gebodt den 19-12, 2e gebodt den 26-12, 3e gebodt den 02-01-1656, hebben den 05-01 1656 attestatie ontfangen om tot Berckel te trouwen
Leendert Jansz j.m. woonende in Stompwijck met Aefje Maertensdr van Nierop j.d. in Nieuweveen, hebben haere geboden laten aenteeckenen den 18-12, hebben gehadt haer 1e gebodt den 19-12, 2e gebodt den 26-12, 3e gebodt den 02-01-1656, hebben den 02-01 attestatie ontfangen om tot Wilsveen te trouwen
Jacob de Coningh j.m. met Susannitge Thomasdr j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 26-12


1656

Jacob van Heyningen j.m. met Grietge Reebeeck j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 02-01
Hartman Hartmansz j.m. met Agnita Spruytenboom j.d. zijn met attestatie van Leyden ende 's Gravenhage tot Nootdorp getrouwt den 09-01
Leendert Jansz Knecht j.m. van Hogeveen onder de parochie van Nootdorp met Maritge Cornelisdr j.d. van Moercapelle hebben met attestatie van Moercapelle haere geboden laten aenteeckenen den 20-02, hebben gehadt haer 1e gebodt den 20-02, 2e gebodt den 27-02, 3e gebodt den 05-03 hebben den 05-03 attestatie ontfangen om te trouwen
Gerrit Gerritsz Hoogervorst j.m. van Nieuweveen met Soetge Cornelisdr van Olsthoorn j.d. in Vrijenban, hebben haere geboden laten aenteeckenen den 04-03, hebben gehadt haer 1e gebodt den 05-03, 2e gebodt den 12-03, 3e gebodt den 19-03, zijn tot Nootdorp getrouwt den 26-03
Willem Willemsz, weduwnaer met Lijsbeth Dircksdr weduwe van Noe de Molijn, zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 05-03
Dirck Jansz van der Toet weduwenaer met Catharina Claesdr weduwe van Isaac Arentsz de Cock zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 19-03
Arie Jacobsz Reesloot van Pijnaecker weduwenaer van Crijntje Cornelisdr met Adriaentje Leendertsdr van Olsthoorn j.d. van Vrijenban hebben haere geboden laten aenteeckenen den 24-03, hebben gehadt haer 1e gebodt den 26-03, 2e gebodt den 02-04, 3e gebodt den 09-04, zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 09-04
Jacob Claesz j.m. van Schoonhoven woonende in Hoogeveen onder de parochie van Nootdorp met Mensje Jacobsdr van Wilsveen j.d. hebben met attestatie van Wilsveen haere geboden laten aenteeckenen den 02-04, hebben gehadt haer 1e gebodt den 02-04, 2e gebodt den 09-04, 3e gebodt den 16-04 zijn met attestatie van Wilsveen tot Nootdorp getrouwt den 17-04
Simon Huibrechtsz weduwenaer met Maertge Simonsdr j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 23-04
Jochum Cornelisz weduwenaer met Josijntge Dircksdr j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 07-05
Maerten Pietersz j.m. van Hillegonsbergh lest gewoont hebbende in Hoogeveen met Annetge Willemsdr j.d. van Tedingerbroek hebben haere geboden laten aenteeckenen den 05-05 hebben gehadt haer 1e gebodt den 07-05, 2e gebodt den 14-05, 3e gebodt den 21-05, zijn met attestatie van Hillegersberg tot Nootdorp getrouwt den 28-05
Jan Danielsz ende Agnietge Hermansdr zijn met attestatie van Leyden tot Nootdorp getrouwt den 05-06
Jan Visscher j.m. met Grietje Claesdr j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 18-06
Joannes Albrechtsz j.m. met Lijsbeth Pietersdr de Roos j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 30-07
Jan Arentsz j.m. met Lijsbeth Jans j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 10-09
Cornelis Cornelisz van Soetermeer weduwenaer van Maertge Cornelis woonende tot Soetermeer met Dingenom Cornelis j.d. van Nootdorp woonende in Nieuweveen onder de parochie van Nootdorp, hebben haere geboden laten aenteeckenen den 20-09, hebben gehadt haer 1e gebodt den 24-09, 2e gebodt den 01-10, 3e gebodt den 08-10 zijn met attestatie van Soetermeer getrouwt den 08-10
Willem Leendertsz van Immerseel j.m. van Pijnaecker met Judick Jans j.d. van Nootdorp hebben met attestatie van Pijnaecker haere geboden laten aenteeckenen den 01-10 hebben gehadt haer 1e gebodt den 01-10, 2e gebodt den 08-10, 3e gebodt den 15-10 zijn met attestatie van Pijnaecker tot Nootdorp getrouwt den 15-10
Jan Michielsz Comen j.m. van Soetermeer woonende in Seghwaert met Leendje Cornelis Schepen j.d. van Nieuweveen ende woonende aldaer, hebben haere geboden laten aenteeckenen den 14-10, hebben gehadt haer 1e gebodt den 15-10, 2e gebodt den 22-10, 3e gebodt den 29-10, hebben attestatie ontfangen om tot Soetermeer te trouwen
Dirck Hendricksz van Rijp j.m. van den Leytschendam woonende tot Nootdorp met Maertge Willemsdr j.d. van Nootdorp ende woonende aldaer, hebben haere geboden laten aenteeckenen den 21-10, hebben gehadt haer 1e gebodt den 22-10, 2e gebodt den 29-10, 3e gebodt den 05-11 hebben attestatie ontfangen om tot Soeterwoude te trouwen


1657

Jacob Anthonisz van Straelen j.m. met Grietge Pieters weduwe van Cornelis Willemsz zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 14-01
Paulus Steenweckers j.m. met Magdaleentge Willems j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 21-01
Arie Jacobsz j.m. van Hoogeveen onder Nootdorp met Maertge Jans j.d. van Haserswoude hebben met attestatie van Haserswoude haere geboden laten aenteeckenen den 10-02, hebben gehadt haer 1e gebodt den 11-02, 2e gebodt den 18-02, 3e gebodt den 25-02 zijn met attestatie van Haserswoude tot Nootdorp getrouwt den 25-02
Jan Jacobsz de Coningh j.m. met Pietertge Tijssen j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 18-03
Arie Cornelisz j.m. van Stompwijck met Immitge Cornelis j.d. van Wilsveen onlanghs gewoont hebbende onder Nootdorp, hebben met attestatie van Wilsveen haere geboden laten aenteeckenen den 25-03, hebben gehadt haer 1e gebodt den 25-03, 2e gebodt den 01-04, 3e gebodt den 08-04, hebben attestatie attestatie ontfangen om tot Wilsveen te trouwen
Jan Pietersz Eygenraem j.m. met Jacomijntge Leenders j.d. zijn met attestatie van 's Graevenhage tot Nootdorp getrouwt den 22-04
Jan Alexandersz Herringh j.m. met Claesje Elias van der Hove j.d. zijn met attestatie van Valckenburgh tot Nootdorp getrouwt den 06-05
Cornelis Pietersz van Nes j.m. van Nootdorp met Aeltge Crijnen weduwe van Cornelis Bastiaensz hebben haere geboden laten aenteeckenen den 02-06, hebben gehadt haer 1e, 03-06, 2e, 10-06, 3e, 17-06, zijn tot Nootdorp getrouwt den 17-06
Wolfert Pietersz van Binckhorst j.m. met Maertge Joosten weduwe van Dirck Wesselsz zijn met attestatie van Rijswijck tot Nootdorp getrouwt den 08-07
Abraham Jacobsz weduwenaer met Magdaleentge Dircks weduwe van Jaques van Houten zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 19-08
Abraham Marechal j.m. Magdalena Corsette j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 02-09
Willem Gerritsz van Wijcke j.m. met Jannitge Jans j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp get m, den 07-10
Isaac Cornelisz van der Laen weduwenaer van Maertge Pieters woonende tot Pijnaecker met Geertge Matthijsdr Poyer j.d. van Nootdorp hebben haere geboden laten aenteeckenen den 12-10, hebben gehadt haer 1e, 14-10, 2e, 21-10, 3e, 28-10, hebben attestatie ontfangen om tot Voorburgh te trouwen
Cornelis Philipsz van der Hoef j.m. van Voorburgh met Grietge Meynderts j.d. van Delf zijn met attestatie van Delff ende Voorburgh tot Nootdorp getrouwt den 21-10
Guilliaume de Rijcker j.m. met Jacomijntge Boninghs weduwe van Hypolite de La Castange zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 28-10
Matthijs Claesz j.m. met Annitge Hendricks j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 28-10


1658

Sijmon Claesz Overvliet j.m . van Wateringh met Claesje Jacobs Hoogerscheyt j.d. van Hoogeveen hebben haere geboden laten aenteeckenen den 26-01, hebben gehadt haer 1e, 27-01, 2e, 03-02, 3e, 10-02, hebben attestatie ontfangen om tot Delff te trouwen
Hendrick Aertsz weduwenaer met Machtelt Jans j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 03-02
Pieter Jansz de Jongh weduwenaer met Magdaleentge Dircks j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 10-02
Jan Lourisz in 't Hout weduwenaer van Martijntge Pouwels met Trijntge Pieters j.d. zijn met attestatie van Hillegersberch tot Nootdorp getrouwt den 24-02
Pieter Jacobsz Lust j.m. met Lijsbeth Salomons van der Horst j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 03-03
Willem Fransz Wassenaer j.m. met Geertge Jans weduwe van Hendricks Pietersz de Seeuw zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 17-03
Isaac van der Graff j.m met Urseltge Pieters van Sevenbergen j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 05-05
Arie Sijmonsz Cebel j.m. van Seghwaert met Maertge Pauwels van Hoogeveen j.d. in Vrijenban hebben haere geboden laten aenteeckenen den 15-06, hebben gehadt haer 1e gebodt den 16-06, 2e gebodt den 23-06, 3e gebodt den 30-06, zijn met attestatie van Soetermeer tot Nootdorp getrouwt den 30-06
Teunis Danielsz van der Gr(au)w j.m. van Nootdorp met Trijntge Jans Bijstervelt j.d. van Soetermeer hebben attestatie van Soetermeer haere geboden laten aenteeckenen den 15-09, hebben gehadt haer 1e gebodt den 15-09, 2e gebodt den 22-09, 3e gebodt den 29-09, hebben attestatie ontfangen om tot Wilsveen te trouwen
Jan Bartelmeesz j.m. met Maria de Bruyn j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 03-11
Cornelis Dircksz Westervelt j.m. in Vrijenban met Jannetge Gerrits van der Sterre j.d. in Tedingerbroeck, hebben haere geboden laten aenteeckenen den 07-12 , hebben gehadt haer 1e gebodt den 08-12, 2e gebodt den 15-12, 3e gebodt den 22-12 zijn tot Nootdorp getrouwt den 26-12


1659

Abraham Joostensz van der Meer j.m. in Vrijenban met Aeltge Matthijs Poyer j.d. van Nootdorp hebben haere geboden laten aenteeckenen den 04-01, hebben gehadt haer 1e gebodt den 05-01, 2e gebodt den 12-01, 3e gebodt den 19-01, zijn getrouwt den 19-01
Leendert Adriaensz de Lange j.m. met Lijsbeth Adams j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 19-01
Hendrick Hendricksz j.m. met Cathalijntge Jans van Bolen j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 16-02
Jacob Zegersz van der Hage weduwenaer met Grietgen Jacobs van der Graef j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 02-03
Gerrit Jansz Slot j.m. in Nieuweveen met Neeltge Dircks Son j.d. in Nootdorp hebben haere geboden laten aenteeckenen den 21-03 hebben gehadt haer 1e gebodt den 23-03, 2e gebodt den 30-03, 3e gebodt den 06-04 zijn getrouwt den 14-04
Cornelis Ingensz Geerlof j.m. van Hoogeveen met Maertge Cornelis j.d. uyt Nieucoop hebben met attestatie van Pijnaecker haere geboden laten aenteeckenen den 30-03, hebben gehadt haer 1e gebodt den 30-03, 2e gebodt den 06-04, 3e gebodt den 13-04, zijn met attestatie van Pijnacker tot Nootdorp getrouwt den 14-04
Jan de Clerck j.m. met Marij Thonis van de Noort j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 13-04
Michiel Jansz van Clabeeck j.m. met Maeijken Jans j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 14-04
Evert Philipsz Sgravelaer j.m. met Neeltge Jans van Diepen j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 27-04
Pieter Goversz j.m. van Nootdorp met Trijntge Sijbrants j.d. van Rotterdam hebben met attestatie van Maessluys haere geboden laten aenteeckenen den 13-05, hebben gehadt haer 1e gebodt den 18-05, 2e gebodt den 25-05, 3e gebodt den 01-06, zijn met attestatie van Maessluys tot Nootdorp getrouwt den 08-06
Arie Cornelisz van der Bijl j.m. met Marij Glande j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 18-05
Hendrick Jansz Verpoort j.m. met Cniertge Cornelis van Gijsel j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 25-05
Jan Jansz Frans j.m. van Delffshaven met Aeltge Salomons van der Horst j.d. van Delff zijn met attestatie van Delff ende Delffshaven tot Nootdorp getrouwt den 08-06
Warbout Hendricksz j.m. van Soetermeer met Immetge Gerrits j.d. van Nootdorp hebben met attestatie van Soetermeer haere geboden laten aenteeckenen den 02-08, hebben gehadt haer 1e gebodt den 03-08, 2e gebodt den 17-08, 3e gebodt den 24-08, hebben attestatie ontfangen den 24-08 om te trouwen
Pieter Danielsz j.m. van Nootdorp met Annetge Pieters j.d. van Catwijck op Zee hebben met attestatie van Catwijck op Zee haere geboden laten aenteeckenen 17-08, hebben gehadt haer 1e gebodt den 17-08, 2e gebodt den 24-08, 3e gebodt den 31-08, zijn met attestatie van Catwijck op zee tot Nootdorp getrouwt den 31-08
Andries Abrahamsz Prins j.m. met Neeltge Pieters van der Cam j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 12-10
Cornelis Cornelisz van Oosthoorn j.m. van de Dwerswateringh met Ariaentge Adriaents j.d. van Wilsveen, hebben met attestatie van Wilsveen haere geboden laten aenteeckenen 05-10, hebben gehadt haer 1e gebodt den 05-10, 2e gebodt den 12-10, 3e gebodt den 19-10, hebben attestatie ontfangen om tot Wilsveen te trouwen
Arie Leendertsz Matsen weduwenaer van Maertge Pieters woonende tot Sevenhuysen met Adriaentge Huygen weduwe van Gerrit Cornelisz woonende in Hoogeveen, hebben haere geboden laten aenteeckenen 28-11
Dese persoonen hebben gehadt haer 1e gebodt den 30-11, 2e gebodt den 07-12, 3e gebodt den 14-12, hebben attestatie ontfangen om te trouwen Soetermeer
Cornelis Laurisz van Rijp j.m. van Rijswijck woonende tot Delff met Annetge Jacobs Hoogerscheyt j.d. woonende op de Hoogeveen onder Nootdorp, hebben haere geboden laten aenteeckenen 12-12, hebben gehadt haer 1e gebodt den 14-12, 2e gebodt den 21-12, 3e gebodt den 28-12 hebben attestatie ontfangen om te trouwen Wilsveen


1660

Gijsbert Beyert j.m. van Moerkercke met Aeltge van Groeningen j.d. van Vianen zijn met attestatie van Rotterdam tot Nootdorp getrouwt den 25-01
Jan Paulusz Swijgh weduwenaer met Lijsbeth Pieters weduwe van Theunis Cornelisz van Laeghwarmont zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 25-01
Cornelis Davidz j.m. met Maertge Maertens j.d. zijn met attestatie van Delff ende Leytschendam tot Nootdorp getrouwt den 01-02
Arie Jansz j.m. met Jacomijntge Sgravelaers weduwe van Corstiaen Pietersz zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 25-04
Leendert Crijnen van Vossenschans j.m. van Woerden met Jacobmijntge Colijn j.d. van Voorburgh zijn met attestatie van Voorburgh tot Nootdorp getrouwt 25-04
Pieter Jansz j.m. van Nootdorp met Trijntge Gielen j.d. van Sevenhuysen hebben met attestatie van Sevenhuysen haere geboden laten aenteeckenen den 20-06, hebben gehadt haer 1e gebodt den 20-06, 2e gebodt den 27-06, 3e gebodt den 04-07 hebben attestatie ontfangen om te trouwen Sevenhuysen
Jan Dircksz Westervelt j.m. met Leendje Leenderts van Olsthoorn j.d. beyde woonende aen de Dwerswateringh hebben haere geboden laten aenteeckenen 26-06, hebben gehadt haer 1e gebodt den 27-06, 2e gebodt den 04-07, 3e gebodt den 11-07, hebben attestatie ontfangen om te trouwen Rijswijk
Adriaen Adriaensz de Lange weduwenaer met Annetge Jacobs van Poelenburgh weduwe van Huygh Ariensz Bultel zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 18-07
Jan Dircksz de Helt j.m. met Aechje Ariens j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 19-09
Willem Louveny j.m. met Aeltge Pieters van der Veen j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 03-10
Theunis Pietersz van Neste j.m. van Nootdorp met Gerritge Philips van Rijn j.d. mede woonende aldaer hebben met consent van den E. Schout van Pijnacker ende Nootdorp haere geboden laten aenteeckenen 16-10, hebben gehadt haer 1e gebodt den 17-10, 2e gebodt den 24-10, 3e gebodt den 31-10, zijn in onse kercke tot Nootdorp getrouwt den 31-10
Jacob Begermans j.m. met Ida van der Block zijn met attestatie van Maestricht tot Nootdorp getrouwt den 31-10
Arie Jansz Hens j.m. van Seghwaert met Neeltge Pauwels j.d. van Benthuysen zijn met attestatie van Soetermeer ende Benthuysen tot Nootdorp getrouwt den 14-11
Pieter Hendricksz van Limburgh weduwenaer met Jacomijntge Gerrits j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 21-11
Abraham Pietersz van Neste j.m. van Nootdorp met Pleuntge Gerrits Hoogervorst j.d. van Nieuweveen hebben haere geboden laten aenteeckenen 20-11, hebben gehadt haer 1e gebodt den 21-11, 2e gebodt den 28-11, 3e gebodt den 05-12 hebben attestatie ontfangen om te trouwen Soetermeer
Jan Brouway j.m. met Annitge Gerrits j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 28-11
Abraham Marinus j.m. met Hendrickje Goosens j.d. zijn met attestatie van 's Gravenhage tot Nootdorp getrouwt den 12-12


1661

Jacob van Dam weduwenaer met Maria Cornelis Cock j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 23-01
Dirck Jansz Speer weduwenaer van Jannetge Cornelis met Trijntge Wouters j.d. uyt het Langelant onder Nootdorp, beyde woonende in Segwaert hebben haere geboden laten aenteeckenen 27-01, hebben gehadt haer 1e gebodt den 30-01, 2e gebodt den 06-02, 3e gebodt den 13-02, hebben attestatie ontfangen om te trouwen
Huygh Cornelisz van den Ende j.m. van Nootdorp met Aeltge Huygen j.d. van Nieuweveen hebben haere geboden laten aenteeckenen 28-01, hebben gehadt haer 1e gebodt den 30-01, 2e gebodt den 06-02, 3e gebodt den 13-02, zijn tot Voorburgh getrouwt ende hebben attestatie van daer mede gebracht
Adriaen Planchier weduwenaer met Jaquemijntge Juriaen van der Hef j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 13-02
Dirck Jansz Slot j.m. van Nootdorp hebbende lest gewoont tot Haserswoude met Grietge Maertens j.d. van Maessluys woonende aen de Achterwech, hebben haere geboden laten aenteeckenen 12-02, hebben gehadt haer 1e gebodt den 13-02, 2e gebodt den 20-02, 3e gebodt den 27-02 zijn met attestatie van Haserswoude tot Nootdorp getrouwt den 06-03
Arie Samuelsz van der Meer weduwenaer met Catrina Robbrechts weduwe van Jan Theunisz Jonghbloet, zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 06-03
Willem Cornelisz (D)ergant weduwenaer van Maritge Cornelis woonende tot Berckel met Soetge Leenderts weduwe van Hendrick Cornelisz woonende in Nootdorp hebben haere geboden laten aenteeckenen 26-03, hebben gehadt haer 1e gebodt den 27-03, 2e gebodt den 03-04, 3e gebodt den 10-04, zijn met attestatie van Berckel tot Nootdorp getrouwt den 17-04
Jacob Jansz van der Tholen weduwenaer met Ariaentge Cors j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 03-04
Cornelis Pietersz van Leeuwen weduwenaer van Ingitge Claes met Grietge Pieters j.d. van Hillegersbergh beyde woonende in de parochie van Nootdorp hebben haere geboden laten aenteeckenen 09-04, hebben gehadt haer 1e gebodt den 10-04, 2e gebodt den 17-04, 3e gebodt den 24-04, hebben attestatie ontfangen om te trouwen
Pieter Thomas j.m. met Clara Jans van Herff j.d. zijn met attestatie van 's Gravenhage tot Nootdorp getrouwt den 08-05
Pieter Pietersz j.m. van Berckel met Betge Cors j.d. van Pijnacker zijn met attestatie van Berckel ende Pijnacker tot Nootdorp getrouwt den 15-05
Jan Jansz Graefflichey j.m. van Delff met Susanna Jacobs Verdiert j.d. tot Leyden zijn met attestatie van Delff ende Leyden tot Nootdorp getrouwt den 06-06
Aelbert Hendricks j.m. tot Leyden met Maria Vrancken j.d. van Delff zijn met attestatie van Delff ende Leyden tot Nootdorp getrouwt den 06-06
Arie Stoffelsz Coornhardt j.m. met Annetge Carels van Turnhout j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 19-06
Maerten Cornelisz Huysman weduwenaer van Annetge Bonifaes woonende in Nieuweveen met Aeltge Jacobs de Bruyn j.d. van Voorburgh hebben met attestatie van Voorburgh haere geboden laten aenteeckenen 27-08, hebben gehadt haer 1e gebodt den 28-08, 2e gebodt den 04-09, 3e gebodt den 11-09 zijn met attestatie van Voorburgh tot Nootdorp getrouwt den 11-09
Andries Cornelisz van Alphen j.m. van Nieuweveen met Wijve Jans j.d. van Nootdorp hebben haere geboden laten aenteeckenen 03-09, hebben gehadt haer 1e gebodt den 04-09, 2e gebodt den 11-09, 3e gebodt den 18-09, zijn tot Delff getrouwt den 21-09
Jan Jansz Sman j.m. in Tedingerbroeck met Maertge Jans j.d. van Nieuweveen hebben haere geboden laten aenteeckenen 10-09, hebben gehadt haer 1e gebodt den 11-09, 2e gebodt den 18-09, 3e gebodt den 25-09, hebben attestatie ontfangen om te trouwen Voorburgh
Pouwels van Leuven weduwenaer met Maria van der Steen j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 30-10
Dirck Cornelisz de Reyger weduwenaer van Rebecca Jans met Leuntge Jans j.d. zijn met attestatie van Voorburgh ende Wilsveen tot Nootdorp getrouwt den 06-11
Bastiaen Pietersz Roeleveen j.m. uyt Langelant met Gerritge Claes weduwe van Wouter Dircksz beyde woonende in Hoogeveen, hebben haere geboden laten aenteeckenen 11-11, hebben gehadt haer 1e gebodt den 13-11, 2e gebodt den 20-11, 3e gebodt den 27-11, hebben attestatie ontfangen om te trouwen
Claes Jansz weduwenaer van Maertge Claes woonende tot Hasersoude met Maritge Jacobs Hoogerscheyt j.d. op de Hoogeveen in de parochie van Nootdorp hebben haere geboden laten aenteeckenen 03-12, hebben gehadt haer 1e gebodt den 04-12, 2e gebodt den 11-12, 3e gebodt den 18-12, hebben attestatie ontfangen om te trouwen Haserswoude
Jan Jansz Vermeulen weduwenaer van Aeltge Pieters woonende tot Hasersoude met Maertge Huygen j.d. uyt het Langelant, hebben haere geboden laten aenteeckenen 09-12, hebben gehadt haer 1e gebodt den 11-12, 2e gebodt den 18-12, 3e gebodt den 25-12, hebben attestatie ontfangen om te trouwen
Jan Jacobsz de Hertogh j.m. met Ida Pieters Persijn j.d. zijn met attestatie van 's Gravenhage tot Nootdorp getrouwt den 26-12


1662

Pieter Abrahamsz j.m. van Nootdorp met Leentge Claes j.d. van Benthuysen hebben haere geboden laten aenteeckenen 31-12-1661, hebben gehadt haer 1e gebodt den 01-01, 2e gebodt den 08-01, 3e gebodt den 15-01, met attestatie van Benthuysen, hebben attestatie ontfangen om te trouwen den 22-01, hebben vertoont attestatie van Moercapelle datse aldaer zijn getrouwt gedateert den 24-01
Jacob de Coninck weduwenaer met Jannitge Abrahams van Dam j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 01-01
Pieter Willemsz Langebent j.m. van Soetermeer met Baertge Ariens j.d. van Nootdorp hebben met attestatie van Soetermeer haere geboden laten aenteeckenen 21-01, hebben gehadt haer 1e gebodt 22-01, 2e gebodt 29-01, 3e gebodt 05-02, hebben attestatie ontfangen om te trouwen den 08-02 Soetermeer
Cornelis Cornelisz j.m. met Maertge Joppen j.d. beyde van Nootdorp hebben haere geboden laten aenteeckenen 21-01, hebben gehadt haer 1e gebodt 22-01, 2e gebodt 29-02, 3e gebodt 05-02, zijn tot Wilsveen getrouwt ende hebben attestatie van daer mede gebracht, Wilsveen
Dirck Cornelisz j.m. van Nootdorp met Adriaentge Cornelis j.d. oock van Nootdorp woonende aen de Capelle op de Isel, hebben haere geboden laten aenteeckenen 27-01, hebben gehadt haer 1e gebodt 29-01, 2e gebodt 05-02, 3e gebodt 12-02, hebben attestatie ontfangen om te trouwen den 12-02
Hendrick Adamsz Grandruy j.m. met Liedewij Claes van Duyffhuys j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 05-02
Jan Claesz Laby j.m. met Jannetge Jans Lavart j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 02-04
Andries van de Woestijne weduwenaer met Jaquemijntge Juriaens weduwe van Adriaen Planchier zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 23-04
Willem Adamsz j.m. met Petronella Adriaens j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 30-07
Jan Michielsz Heybeeck weduwenaer met Annetge Jans de Jongh j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 20-08
Arie Cornelisz weduwenaer van Berckel met Teuntge Michiels j.d. van Pijnacker zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 17-09
Jean Rodet weduwenaer met Geertruyt Harmens j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 08-10
Romeyn Davain weduwenaer met Catharina Jans weduwe van Claes Claesz zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 22-10
Jan Jansz Franse weduwenaer met Annetge Claes Horst weduwe van Dirck Joosten de Meyer zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 05-11
Jan Thonisz van Gennip weduwenaer met Annetge Willems weduwe van Willem Jerasmusz Valck zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 10-12
Jacob Adamsz de Bul met Liedewij Arents van der Meer j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 17-12
Isaack de Clouw j.m. met Grietge Cornelis van Gijssen j.d. zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 17-12
Crijn Jansz Coy j.m. van Nieuweveen met Trijntge Ariens Kerckhof j.d. van Pijnacker, hebben met attestatie van Pijnacker haere geboden laten aenteeckenen 17-12, hebben gehadt haer 1e gebodt den 17-12, 2e gebodt den 24-12, 3e gebodt den 31-12, hebben attestatie ontfangen om te trouwen den 07-01-1663
Jan Claesz Meuler j.m. van Puttershoeck met Sijtge Corssen j.d. van Nootdorp beyde woonende tot Puttershoeck hebben haere geboden laten aenteeckenen 22-12, hebben gehadt haer 1e gebodt den 24-12, 2e gebodt den 31-12, 3e gebodt den 07-01-1663, hebben attestatie ontfangen om te trouwen Puttershoeck


1663

Pieter Corsz de (Kooi) j.m. van Moercapel met Maertge Jans van der Claeuw j.d. van Pijnacker zijn met attestatie tot Nootdorp getrouwt den 14-01
Severt Adriaensz j.m. van Nieuwerkerck met Adriaentge Abrahams j.d. van Nootdorp hebben met attestatie van Nieuwerkerck op d'Isel haere geboden laten aenteeckenen 24-02, hebben gehadt haer 1e gebodt den 25-02, 2e gebodt den 04-03, 3e gebodt den 11-03, hebben attestatie ontfangen om te trouwen den 15-03 Nieuwerkerck
Jacob Jacobsz van der Wal weduwenaer met Trijntge Jaspers van der Vliet weduwe van Joris Cijpriaensz van der Sleyde zijn met attestatie van Delff tot Nootdorp getrouwt den 04-03
Maerten Huygen j.m. met Jannetge Jans j.d. beyde onder de parochie van Nootdorp hebben haere geboden laten aenteeckenen 09-03, dese personen hebben gehadt haer 1e gebodt den 11-03


Namen der persoonen die alhier sijn getrout ofte hare geboden hebben laten aanteickenen tusschen den dienst van Tob, Loockeman en Theodorus van der Lee

1663

06-05 Jacob Theunisse Coddewijck j.m. met Lijsbeth Jans Verboom j.d. met attestatie van Delft
06-05 Jacob Sijdrechtse Verhage weduwnaar en Magdaleentge Bastyaens weduwe met attestatie van Delft
06-05 Sander Janse weduwnaar met Grietge Cornelis met attestatie van Delft
13-05 Lambrecht Gerritse Spruit j.m. met Gerritge Warnaarts j.d. met attestatie van Delft
17-06 Cornelis Jacobse Lust j.m. met Lijsbeth Jacobs van Leeuwen j.d. met attestatie van Delft
17-06 Willem Janse den Bout j.m. met Maertgen Boudewijns Vermaes j.d. met attestatie van Delft
29-07 Jop Glaudisch j.m. met Jannetge Jans j.d. met attestatie van Delft
05-08 Jacobus Geverts j.m. met Neeltge Wouters Coppier j.d. met attestatie van Delft
19-08 Jan Aryens weduwnaar van Trijntge Jans met Maartge Crijnen weduwe van David Carelse met attestatie van den Leitsendam
02-09 Jacob Abrahamse de Hees j.m. ende Maria Jans Bisschop j.d. met attestatie van Delft
09-09 Cornelis Aartse Block weduwnaar met Annetge Aryens Brugman j.d. met attestatie van Delft
09-09 Jan Gerritsen Straffert j.m. met Jaquemijntge Guiljaems Schravelaer weduwe met attestatie van Delft
11-09 Johannes Reyerts van Lelyvelt j.m. van Hasersou ende Dirkje Pieters Roeleveen j.d. uut het Langelant hebben hare geboden laten aenteickenen, hebben hare voorstellingen gehadt en attestatie ontfangen om elders te trouwen
29-09 hebben Adriaen Claesse van Rhijn j.m. van Wilsveen en Trijntge Willems j.d. in Tedingerbroeck hare geboden laten aenteickenen en nae hare proclamatien ontfangen attestatie om elders te trouwen
06-10 hebben Adriaen Cornelissen weduwnaar van Annetge Willems tot Hasersoude met Neeltge Jacobs Hogerscheit j.d. tot Nootdorp hare geboden laten aenteickenen en nae gedane proclamatien attestatie ontfangen om eldert te trouwen
10-10 Willem Crijnen van Balen j.m. uut Clein-Vrijenban ende Cornelia Leenderts van Veen j.d. van Wassenaer hebben hare geboden met attestatie van Wassenaer laten aenteickenen en nae gedane proclamatien attestatie ontfangen om te trouwen
28-10 Harman Janse van Noorden j.m. met Pleuntge Daniels de Bruine j.d. met attestatie van Delft
04-11 Daniel Mauritsz j.m. met Volckje Leenderts Thoen j.d. met attestatie van Delft
02-12 Pieter Jansz Dien j.m. met Catharina Michiels Heude j.d. met attestatie van Delft
23-12 Gerrit Arentse van Spavelt weduwnaar met Neeltgen Jacobs weduwe van Steven Carelsse Roman met attestatie van Delft en 's Gravenhage
30-12 Jan Cornelisse van den Berch j.m. en Heiltge Jacobs van der Tack j.d. met attestatie van Delft


1664

01-01 Jacob Jacobse j.m. van Noetdorp woonende tot Hasersoude met Lijsbeth Aryens j.d. mede aldaer met attestatie van Hasersoude
06-01 Reinier van der Roer weduwnaar met Claertgen Jans weduwe met attest van Delft
13-01 Matthijs Janse Duc j.m. met Marijtge Jans j.d. met attestatie van Delft
13-01 Willem Janse van Goverwelle weduwnaar met Pieternelle Pieters weduwe met attest van Delft


Naemen der persoonen die in de kercke tot Nootdorp sijn getrout geduirende den dienst van Theodorus van der Lee

1664

Cornelis Cornelisse (O)osterwijck j.m. van Nootdorp met Aagjen Huibrechts j.d. van Soetermeer met attestatie van Nootdorp tot Soetermeer getrout 16-03
23-03 Adriaen Hoppestem weduwnaar met Geertruit Fijcke van Lintschooten j.d. sijn getrout den 23-03 met attestatie van Delff
23-03 Bartel Harmans van Dort j.m. van Aernem met Neeltge Cornelis van Breroo j.d. met attestatie van Rijswijck
30-03 Arij Joppen j.m. met Barbar Bouwens weduwe van Pieter Cornelisse beide alhier woonachtich
13-04 Aryen Janse Brioene weduwnaar met Trijntge Louris j.d. met attestatie van Delft
14-04 Jan Theunisse van der Laecke j.m. met Jannetge Jacobs van der Haegen met attestatie van Delft
04-05 Jan Janse Boudens j.m. met Maria Jacobs j.d. met attestatie van Delft
04-05 Aelbrecht Andriesse van Noorden j.m. met Annetge Stoffels Vosson weduwe van Cornelis Cornelis Roskam met attestatie van Delft
18-05 Heindrick Aelbrechtse Weling j.m. met Annetge Abrahams Fossol j.d. met attestatie van Delft
25-05 Jan Gerritsen van Staveren j.m. van Voorburch met Apollonia Cornelis van Zeestraeten j.d. mede aldaer met attestatie van Voorburch
25-05 Pieter Heindrickse Pierrae j.m. met Trijntge Thomas van Aecken weduwe van Pieter Laurense Ranjoen met attestatie van Delft
25-05 Cornelis Jacobse Hoogerscheit j.m. van Nootdorp en Geertge Maertens Roobol j.d. van Pijnaecker hebben alhier haer voorstellingen gehadt
15-06 Gerrit Dirckse van der Weide j.m. met Annetge Jans van Spae j.d. met attestatie van Delft
06-07 Crijn Gerritse Quackestein weduwnaar met Maertge Willems j.d. van Berckel beide hier woonachtich
06-07 Lambrecht Bogaert j.m. met Fijtge Jacobs van der Lee j.d. met attestatie van Delft
17-08 Jan Pieterse Buis weduwnaar van Neeltge Jans met Jannetge Jans Quackestein weduwe van Cornelis Huigen van den Enden beide alhier
24-08 Pieter Abrahamse Lamier j.m. met Claertge Cornelis van Leeuwen j.d. met attestatie van Delft
31-08 Philps Erckelbout weduwnaar met Magdalena Isaax Batten j.d. met attestatie van Delft
14-09 Cornelius Vennecool met Jannetge Hollant met attestatie van Leiden
05-10 Anthony Janse van Gennip j.m. met Grietge Pieters van Duiren j.d. met att van Delft
08-11 hebben Jan Janse Moyman j.m. en Grietge Cornelis van der Sman j.d. haere geboden laten aenteickenen en sijn nae datse haere voorstellinge sonder verhinderinge hadden gecregen den 23-11 alhier getrout
21-11 hebben Pieter Pieterse Hogeveen j.m. en Jaepje Aryens van der Sman j.d. hare geboden laten aenteickenen en sijn den 14-12 met attestatie van Overschie alhier getrout
28-11 hebben Cornelis Aryense Groenheide j.m. van de Delfsche Schie en Neeltge Alderts van der Klerck j.d. van Nootdorp haere geboden laten aenteickenen en sijn den 21-12 met attestatie van Pijnaecker alhier getrout
30-11 Jacob Boudensz van der Lande j.m. en Aeltge Jans Bresjes j.d. sijn met attestatie van Delft alhier getrout
07-12 Pieter Janse de Jong weduwnaar met Jaquemijntge Pieters van Alckemade weduwe met attestatie van Delft


1665

23-01 hebben Jacob Heindrickse Dwaling weduwnaar van Maertge Heindricks van Segwaert en Neeltge Cornelis van der Sman j.d. van Nootdorp hare geboden laten aenteickenen en sijn den 08-02 na datse hare voorstellingen onverhindert hadden gecregen met attestatie van Soetermeer alhier getrout
23-01 den selfden dito hebben Inge Janse Jongeleen weduwnaar van Ingetge Gerrits met Maertge Willems weduwe van Crijn Gerritse Quackestein beide alhier hare geboden laten aenteickenen en sijn na onverhinderde voorstellingen met attestatie van hier elders getrout
28-01 Wouter Janse Berestein weduwnaar van Aagje Cornelis van Torenburch en Aeltge Crijnen Koy weduwe van Cornelis Pieterse van Esch hebben hare geboden laten aenteickenen den 28-01 en sijn na datse hare geboden onverhindert hadden gehadt met attestatie elders getrout
07-02 Cornelis Janse den Ouwe j.m. van Stompwijck en Hilletge Cornelis van Alphen j.d. van Nootdorp hebben hare geboden laten aanteickenen den 07-02 en sijn na datse hare geboden onverhindert hadden gecregen met attestatie elders getrout
22-02 Gerrit Janse Koy weduwnaar met Annetge Heindricks weduwe sijn alhier met attestatie van Delft getrout
28-02 hebben Inge Cornelisse Croneveen j.m. en Jaepje Blasen van der Sman j.d. hare geboden laten aanteickenen en sijn na datse hare voorstellingen onverhindert hadden gecregen den 22-03 alhier getrout
01-03 Rijckert Stoffelse van Greuningen weduwnaar met Sara Jacobs Broederstein weduwe van Dirck Claesse de Vos met attestatie van Delft
05-03 hebben Claes Leenderse van der Wilde weduwnaar van Grietge Jans en Barber Bouwens weduwe van Arij Joppen van der Sman hare geboden aen laten teickenen en sijn na datse deselve onverhindert hadden gecregen den 29-03 alhier getrout
08-03 Joost Arentse Keiser j.m. en Francijntge Gerrits j.d. met attestatie van Delft
14-03 hebben Leendert Sijmonse de Haas weduwnaar van Maertge Jans van Berckel en Claesje Jans Berckelo weduwe van Aldert Cornelisse Huisman tot Nootdorp hare geboden laten aanteickenen en na datse de selve onverhindert hadden gecregen sijn se den 29-03 alhier getrout met attestatie van Berckel
20-03 hebben Crijn Janse van Langevelt j.m. en Neeltge Cornelis van Leeuwen j.d. beide alhier hare geboden laten aanteickenen en na datse de selve sonder verhinderinge hadden gecregen sijn se den 06-04 op den tweden paeschdach alhier getrout
22-03 Barent Roelantse Melleboom j.m. van Nootdorp en Cornelia van der Lee met attestatie van Delft
22-03 Pieter Janse van der Schas j.m. en Jannetge Dircks van der Wey j.d. met attestatie van Delft
22-03 Pieter de Roo weduwnaar met Jannetge Pieters Craenhals weduwe van Jacob Josua met attestatie van Delft
29-03 Cornelis Janse van der Valck weduwnaar met Meinsge Andries weduwe van Claes Claese met attestatie van Delft
29-03 Claes Aryense Coster j.m. met Lijsbeth Maertens van der Meer j.d. met attestatie van Delft
06-04 Aryen Janse van der Velde j.m. met Marijtge Blasen Hoochwerf j.d. met attestatie van Delft
03-05 Maerten Carpentier weduwnaar met Claesje Claes j.d. met attestatie van Delft
03-05 Michiel de Cocq weduwnaar met Catharina Willems van der Putte weduwe van Frans Jans met attestatie van Delft
17-05 Joris Adriaentsche van der Hoef j.m. uut de Lier met Trijntge Dirx van den Acker j.d. van Schiplui met attestatie van de Lier en Schiplui
30-05 hebben Jacob Gerritse Hogervorst weduwnaar van Grietge Pieters van Esch en Annetge Maartens van der Meer j.d. beide wonende tot Nootdorp hare geboden laten aanteickenen en en sijn na dat se de selve onverhindert hadden gehad den 14-06 alhier getrout
14-06 Dammes Willemse Quedous j.m. met Grietgen Aryens weduwe van Isaac Muinje met attestatie van Delft
05-07 hebben Pieter Andriesse Hogeveen j.m. van Pijnaacker en Jannetge Joris van der Groen j.d. tot Rhijnsburch met attestatie van Rhijnsburch alhier hare geboden laten afcondigen en na datse de selve onverhindert gecregen hadden attestatie geeist om elders te trouwen
26-07 Jacob Borsen Weyman j.m. met Aeltgen Gerrits ter Heggen weduwe van Andries Frederickse van Lingen met attestatie van Delft en 's Gravenhage
02-08 Juriaan Janse Borreman j.m. met Barber Jans Portier j.d. met attestatie van Delft
13-09 Aryen Heindrickse Hoedemaacker weduwnaar met Marijtge Lambrechts weduwe van Christiaaen Ha… met attestatie van Delft
14-08 hebben Aldert Arentse weduwnaar tot Nootdorp met Aryaantge Jacobs weduwe tot Soetermeer met attestatie van Soetermeer alhier hare geboden laten afcondigen en na dat het selve onverhindert was geschiet attestatie geeist om elders te trouwen
12-09 hebben Cornelis Lambrechtse de Grijse weduwnaar van Aryaantge Cornelis Westerlaan met Weintge Jans j.d.
12-09 Willem Lambrechtse de Grijse j.m. met Crijntge Pieters Veenman weduwe van Pieter Janse Bouman hare geboden laten aanteickenen en sijn den 10-10 alhier getrout
10-10 Anthony Janse van Houten weduwnaar met Metgen Heindricks weduwe van Harmen Jonasse met attestatie van Delft
25-10 Johannes Jacobse de Graaf j.m. met Aagjen Aryens van den Haspel j.d. met attestatie van Delft
01-11 Pieter Aryense van Eick weduwnaar met Maartge Maartens weduwe van Dirck Pieterse van Esch met attestatie van Delft en den Leitschendam
08-11 hebben Cornelis Jacobse j.m. van Nootdorp en Jannetge Hubrechts j.d. van Sevenhuisen met attestatie van Sevenhuisen alhier hare geboden laten afcundigen
27-12 Jan de Witte j.m. met Martijntge Jans Soret j.d. met attestatie van Delft


1666

31-01 Jacob Jansz Hamme j.m. met Willemijntge Fransse Ballenboes j.d. met attestatie van Delft
14, 21, 28-02 hebben Inge Jacobse Geerlof j.m. van Nootdorp met Lijsbeth Jans Vermeulen met attestatie van Hasersoude alhier haare geboden laten afroepen en sijn den 07-03 alhier getrout
28-02 Paulus Heindrickse j.m. met Meinsje Pieters j.d. met attestatie van Voorburch alhier getrout
28-02 Jan Rijcke j.m. met Annetge Jans Langoua met attestatie van Delft
28-02 Claas Thomasz Gevens j.m. met Ariaantge Willems Terrienjo j.d. met attestatie van Delft
13-03 hebben Jan Willemse Olsthoorn j.m. en Maartgen Aryens beide woonachtich onder de parochie van Nootdorp hare geboden laten aanteickenen en sijn den 28-03 alhier getrout
21-03 Joost Janse (Bernart) j.m. met Lijsbeth Adams weduwe van Leendert Aryense de Lange met attestatie van Delft
27-03 hebben Arij Cornelisse van der Sman j.m. en Marijtge Dircks Westervelt beide wonende in Klein Vrijenban hare geboden laten aanteickenen en sijn den 11-04 alhier getrout
24-04 hebben Cornelis Leendertse Borst j.m. in Nieuweveen met Maartge Pieters Cleiwech j.d. van de Ketel hare geboden laten aanteickenen en na datse die onverhindert hadden gecregen attestatie geeist om elders te trouwen
09-05 Pieter de Hou weduwnaar met Mary de Raat j.d. met attestatie van Delft
09-05 Harmen Arentse van Buseroy j.m. van Maassluis met Maartge Gijsbrechts j.d. tot Delft met attestatie van Delft en Sluis
16-05 Daam Claasse van Schie weduwnaar met Marijtge Harmans van Boetbergen weduwe van Jacob Claasse van Dijck met attestatie van Delft
16-05 Pieter Pieterse de Vroom j.m. met Marijtge Dirx van Duin j.d. met attestatie van Delft
06-06 Cornelis Pietersz Baas j.m. met Marijtge Michiels Vas j.d. met attestatie van Delft
18-06 hebben Jan Pieterse van Velsen j.m. van Wilsveen en Aryaantge Pauwels Hogeveen j.d. tot Nootdorp hare geboden laten aanteickenen en sijn den 04-07 alhier getrout
18-07 Jacob Cornelisse Macreel weduwnaar met Catharina Jacobs Thierens weduwe van Jan Teunisse van der Burch met attestatie van Delft
21-07 Gerrit Heindrickse van der Horst j.m. met Lijsbeth Gerrits van Kerckhoven j.d. met attestatie van Delft
01-08 Pieter Claasse van der Steen weduwnaar met Maartge Cornelis weduwe van Jacob Cornelisse van Dam met attestatie van Delft
01-08 hebben Johan Hendrick Boetelman geboortich van Bremen ruiter onder de compangye van den heer sergt major Schrevenmoer met Angenieta Willems van Doesburg j.d. wonende tot Nootdorp met attestatie van den Haach alhier hare geboden laten proclameren en sijn den 15-08 alhier getrout
30-09 hebben Gerrit Dirckse Westervelt j.m. en Jannetge Cornelis Verkade j.d. beide in Vrijenban hare geboden laten aanteickenen en sijn den 17-10 alhier getrout
17-10 Jacobus Arentse van der Sloot j.m. met Elsje Willems van Houten j.d. met attestatie van Delft
30-10 Cornelis Pieterse Luchtenburch weduwnaar van Jannetge Cornelis woonende aan de Veenweg met Soetge Leenders Olsthoorn weduwe van Willem Cornelisse Dergant hebben hare geboden laten aanteickenen den 30-10 en sijn den 14-11 alhier getrout
30-10 Cornelis Janse van Noorden j.m. van Pijnaacker en Trijntge Cornelis van Leeuwen j.d. van Nootdorp hebben hare geboden laten aanteickenen den 30-10 en sijn met attestatie elders getrout
24-10 Frans Theunnisse Ballenboes weduwnaar met Annetge Joris van Molebeeck j.d. met attestatie van Delft
31-10 Echbert Dirckse van der Bijl j.m. met Geertge Jans Lantmeter j.d. met attestatie van Delft
31-10 Govert Aartse j.m. met Stijntge Jans van Hees j.d. met attestatie van Pijnaacker
28-11, 05-12, 12-12 Cornelis Maartense van Nierop weduwnaar van Nootdorp en Maartge Cornelis j.d. van Soetermeer hebben alhier hare geboden laten afcundigen en sijn met attestatie elders getrout
26-12 Sion Christiaan j.m. met Rebecca Jans j.d. met attestatie van Delft alhier getrout


1667

15-01 Aldert Aryense van der Burch j.m. in Vrijenban met Baartge Aryens van der Sman weduwe van Pieter Willemse Langenbent wonende alhier hebben hare geboden laten aanteickenen den 15-01 en sijn den 30-01 alhier getrout
16-01 Ambrosius Soue corporaal onder de comp van cap Pauw met Jannetge Pieters weduwe van Pieter Molier met attestatie van Delft
19-02 hebben Jan Maartense Westervelt j.m. en Meinsje Teeuwis van Gorper j.d. hare geboden laten aanteickenen en sijn den 06-03 alhier getrout
27-02 Claas Cornelis Coster weduwnaar met Aryaantge Aryens van der Boot j.d. met attestatie van Delft
27-02 Corstiaan Dirckse Meeshoeck j.m. met Geertge Boudewijns j.d. met attestatie van Delft
27-02 Pieter Claasse Wagemans j.m. soldaat met Jannetge Cornelis Coster j.d. met attestatie van Delft
05-03 Jan Janse Jongeleen j.m. en Grietge Corsse Leeflang j.d. beyde alhier hebben hare geboden laten aanteickenen den 05-03 en sijn met attestatie van hier elders getrout
10-04 Wouter Timmer weduwnaar soldaat met Annetge Jans Everts j.d. met attestatie van Delft
11-04 Marinus Maartens Groenwech j.m. met Maartge Cornelis van Noorden j.d. beyde van Delft met attestatie der selver stede
16-04 op huyden den 16 april 1667 sijn aengeteyckent de huywelicxse proclamatien van ds Theodorus van der Lee bedienaer des Goddelijcken woorts alhier j.m. ende van Petronella Rotteveel j.d. van Delft na dat een wettigh betoogh van Delft gedateert den 16 april 1667 ende geteyckent P.H. van Ruyven is vertoont aen mij onderges als den voorn predicant daer in vervangende S van West
01-05 de boven gemelde personen sijn den 01-05 alhier in den huwelicken staat bevestigt door Petrus van Poot predicant tot Pijnaacker
16-08 Willem Janse van Sloth j.m. en Pleuntgen Ingens Geerlof j.d. beyde alhier hebben hare geboden laten aanteickenen den 16-04 en sijn den 01-05 alhier getrout
17-04 Adam Philipsz Schravelaar j.m. met Soetge Hollants j.d. met attestatie van Delft
17-04 Adriaan Simonss van West j.m. met Grietge Heindrix Mulder met attestatie van Delft
01-05 Reinier Pietersse van Dijck j.m. met Geertje Cornelis j.d. met attestatie van Pijnaacker
21-05 Claas Danielse vana der Grouw j.m. en Jannetge Pieterse van Esch j.d. beide alhier hebben hare huwelijckse geboden laten aanteickenen den 21-05 en sijn den 05-06 alhier getrout
09-07 Cornelis Teunisse van der Does weduwnaar van Trijntge Cornelis van der Bijl tot Segwaart en Sara Cornelis Baarsenburg j.d. alhier hebben hare geboden laten aanteickenen den 09-07 en sijn den 24-07 alhier in den huwelijcken staat bevestigt met attestatie van Soetermeer
24-07 den selfden dito Paulus Aryense van Loo weduwnaar met Trijntge Harmens j.d. met attestatie van Delft
28-08 Abraham Jansse Macha j.m. met Marijtge Jans van der Bijl j.d. met attestatie van Delft
23-09 hebben Dirck Jeunissen Voorstadt j.m. tot Delft buiten de Ketelpoort met Marijtgen Tijssen Poyer j.d. hare geboden laten aanteickenen en sijn met attestatie van hier elders getrout
23-10 Bonifaas Monsje j.m. met Anna Hom j.d. beide van Delft
06-11 Jan Gerritsse Crijger j.m. soldaat met Maria Munts j.d. met attestatie van Delft
27-11 hebben Jacob Jacobse van der Klerck j.m. met Maartgen Alderts van der Schenck j.d. beide in Hogeveen hare geboden laten aanteickenen en sijn met attestatie van hier elders getrout
10-12 hebben Aryen Aryense Molenaar j.m. van Wilsveen en Lijsbeth Crijnen Bosman j.d. in Klein Vrijenban hare geboden laten aanteickenen en na dat se die onverhindert hadden gecregen attestatie geeist om elders te trouwen
22-12 hebben Abraham Cornelis van Alphen j.m. in Nieuweveen en Marijtge Wiggerts j.d. van Ouwerschie hare geboden laten aanteickenen en sijn den 08-01 1668 alhier getrout
26-12 Evert Maartensse j.m. soldaat met Agniesje Fanjerts j.d. met attestatie van Delft


1668

15-01 Claas Andriesse van Harlingen j.m. met Aryaantge Jacobs wed van Dirck Heindrickse van der Bloem met attestatie van Delft
22-01 Cornelis Jansen Klerck j.m. soldaat met Martijntge Jans Wassenberch j.d. met attestatie van Delft
29-01 Wouter Boxtal j.m. soldaat met Sara Jans weduwe van Jacob Arckelbout met attestatie van Delft
05-02 Bartholomeus Dare j.m. met Aryaantge Cornelis weduwe van Johannes Michielse met attestatie van Delft
12-02 Claas Cornelis Coster j.m. met Annetgen Aryens van der Burch j.d. met attestatie van Delft
04-03 Roelof Pieterse j.m. soldaat met Maria Frans j.d met attestatie van Delft
11-03 Reinier Janss van Bole j.m. met Trijntge Thomas van Diemalen j.d. met attestatie van Delft
16-03 hebben Andries Dirckse Langelaan j.m. int Langelant en Neeltge Cornelis van der Enden j.d. aan de 's Graafwech hebben hare geboden laten aanteickenen en sijn met attestatie van hier elders getrout
18-03 Nicolaas de Meyer j.m. soldaat met Martijntge Joosten van der Aart j.d. met attestatie van Delft
06-04 hebben Niclaas Andriesse Hartevelt j.m. van Delft en Marijtge Roelants Melleboom j.d. tot Nootdorp hare geboden laten aanteickenen en sijn den 22 dito alhier getrout
13-05 Jan Janse van der Ham j.m. met Petronella Sijberts van der Uil j.d. met attestatie van Delft
21-05 Joost Franse j.m. met Claasje Roele j.d. met attestatie van Voorburg
17-06 Thomas de Hart weduwnaar met Maria Pierson weduwe van Jan de Boy met attestatie van Delft
01-07 Dirck Andriesse de Jonge j.m. met Susanna Anthonis Veis j.d. met attestatie van Delft
08-07 Claude Marroy j.m. soldaat met Francijntge Pieters weduwe van Jan Bartesse met attestatie van Delft
13-07 hebben Adriaan Heindrickse Kerckhove j.m. van Soetermeer ende Catharina Cornelis Baarsenburg j.d. tot Nootdorp hare huwelijcksche geboden laten aanteickenen en sijn den 29 dito met attestatie van Soetermeer alhier getrout
29-07 Heindrick Jacobse Backer j.m. van Wilsveen met Jannetgen Abrahams van der Hout j.d. van Delft met attestatie van beide die plaatsen
29-07 Dirck Janse Hoochwech j.m. met Susanna Willems van Scheitenburch j.d. met attestatie van Delft
18-08 Claas Janse j.m. aan den Achterwech en Jannetge Cornelis j.d. mede aldaar hebben den 18-08 hare geboden laten aanteickenen en sijn den 23-09 alhier getrout
06-10 Isaac Roelantse Melleboom j.m. alhier en Aaltge Dircks weduwe van Ruth Andriesse Hartevelt tot Hellevoetsluis zijn met attestatie van daar hare huwelijcksche geboden toegestaan en den 11-11 alhier getrout
25-10 hebben Pieter Aalbrechtse Koot j.m. tot Soetermeer en Aryaantge Pieters Hogeveen j.d. alhier hebben hare geboden laten aanteickenen en sijn met attestatie van hier elders getrout
11-11 Jan Govertsse j.m. schoenmaacker met Maria Cornelis van Leeuwen met attestatie van Delft
18-11 Mees Lambrechtsse van der Linden weduwnaar met Maartge Jacobs van Steen j.d. met attestatie van Delft
06-12 Jan Claasse weduwnaar van Maartge Crijnen met Maartge Jacobs Roderkerck weduwe van Blaas Janse van der Sman beide aan den Achterwech hebben hare geboden laten aanteickenen en sijn den 30-12 alhier getrout
08-12 hebben Cornelis Pieterse Boeckestein j.m. in de Lier en Jannetge Joris van der Groen weduwe van Pieter Andriesse Hoogeveen wonende alhier hare huwelijcksche voorstellingen laten aanteickenen en sijn den 23-12 alhier getrout
16-12 Dirck Dircksse Vermeulen weduwnaar tot Pijnaacker met Maartge Goverts van der Vaart j.d. tot Delfgauw met attestatie van Delft en Pijnaacker


1669

06-01 Arent Arentsse van der Meulen j.m. met Maria Abrams van Papsou j.d. met attestatie van Delft
10-01 Cornelis Blasen Sman j.m. in Nieuweveen en Marijtge Maartens j.d. van Waddinxveen hebben alhier met attestatie van daar hare geboden gehadt en met betooch van hier elders getrout
25-01 hebben Doe Huigen van der Sman weduwnaar van Aafge Sijmons met Aafje Cornelis Oosterwijck weduwe van Leendert Aryens Moyman hare geboden laten aanteickenen en sijn den 10-02 alhier getrout
01-02 Heindrick Gerritsen Hartevelt j.m. van Bleiswijck met Ingetge Ingens Geerlof j.d. in 't Langelant hebben hare geboden laten aanteickenen en sijn met attestatie van Bleiswijck alhier getrout op den 24-02
17-02 Frans Janse Sjanti weduwnaar met Maartge Jans Visscher j.d. met attestatie van Delft
28-04 Jan Verroest weduwnaar saywercker met Stijntge Jans weduwe van Jan Bouwers Delft
28-04 Johannes Dirckz jongman met Maria Cornelis j.d. met attestatie van 's Gravenhage
05-05 Michiel Sevenhuisen j.m. met Annetge van Bronsgeest j.d. met attestatie van Delft
12-05 Johannes Pieters Cocq j.m. van Leyden met Neeltge Jans j.d. met attestatie van Delft en Leyden
26-05 Pieter Jacobsz Stalper j.m. met Ermpje Jans van Dijck j.d. met attestatie van Delft
10-06 Cornelis Claasz de Haan weduwnaar met Aryaantge Gerrits j.d. met attestatie van Delft
16-06 Jan Claasz Bolijn j.m. met Jannetge Pieters de Roos j.d. beyde van Delft
16-06 Cornelis Brasser j.m. met Anna Mourinx j.d. met attestatie van Delft
14-09 hebben Pieter Crijnen Bosman j.m. met Grietge Cornelis van der Sman j.d. beide wonende in Vrijenban hare geboden laten aanteickenen
04-08 Pieter Fontein weduwnaar met Thamar Vermeulen weduwe van Frans Andriesse met attestatie van Delft
Arent Jaspersse van den Berch weduwnaar met Angeniesje Sijpenberch weduwe van Dirck Janss Braackel ut supra
25-08 Adriaan Janss weduwnaar met Marijtge Abrahams van der Vinck met attestatie van Delft
07-09 hebben Jan Pieterse Buis weduwnaar van Jannetge Jans tot Nootdorp met Sara Jans Havelaar weduwe van Jacob Aryens Fas tot Hillegersberch alhier met attestatie van den Berch hare geboden laten gaan en sijn den 29-09 alhier getrout
08-09 Abraham Deusjenne j.m. met Jaquomijntje Anthonis Feis j.d. beide van Delft
14-09 hebben Pieter Crijnen Bosman j.m. met Grietge Cornelis van der Sman j.d. beide in Vrijenban hare geboden laten aanteickenen en sijn den 06-10 alhier getrout
26-09 hebben Cornelis Cornelisse van Rhijnsent j.m. van Katwijck op Rhijn met Marijtge Aryens Blanck j.d. tot Nootdorp hare geboden laten aanteickenen en sijn den 20-10 alhier getrout
11-10 hebben Jan Dirckse van der Laan j.m. woonende in 't Langelant met Jannetge Cornelis van den Enden j.d. aan 's Graafwech hare geboden laten aanschrijven en sijn den 27-10 alhier getrout
27-10 Harmen Heindricks van der Trommel j.m. met Lijsbeth Jacobs de Ruiter j.d. beide van Delft
01-12 Reynier Willemse Passaar j.m. met Jannetge Leenderts j.d. met attestatie van Delft
22-12 Frans Oelemans j.m. met Aaltgen Heindrix van der Gun j.d. met attestatie van Delft
25-12 Abraham Lambrechts van Gopze j.m. met Grietje Abrahams de Bul j.d. met attestatie van Delft


1670

16-02 Dirck Jacobss de Raat j.m. met Grietge Lambrechts van der Linde j.d. met attestatie van Delft
23-02 Heindrick de Haan weduwnaar met Jannetge Batholomeus van der Houck j.m. met attestatie van Delft
05-04 Frans Jacobss Kluts j.m. met Jaapje Cornelis Conijnenburch j.d. in Nieuweveen hebben hare geboden laten aanteickenen en sijn den 20-04 alhier getrout
05-04 Arij Blasen van der Sman j.m. alhier met Leuntge Claas van Nierop j.d. in Wilsveen hebben met attestatie van Wilsveen alhier hare voorstellingen gehadt en sijn den 06-04 met attestatie van hier tot Wilsveen getrout
07-04 Jan Teuniss Swart in 't Velt j.m. met Jannetge Jans de Ketel j.d. met attestatie van Delft
04-05 Jacobus Willemss van Schreve j.m. met Catharina Matthijs weduwe van Jan Pieterss Wolspinder met attestatie van Delft
04-07 Frans Heindrickse Rous weduwnaar van Pleuntge Willems van Hogeveen en Neeltge woonende in Klein Vrijenban buiten de Haachpoort en Neeltge Jans Moyman j.d. aan de Dwerswatering hebben hare geboden laten aanteickenen en sijn den 20-07 met attestatie van Delft alhier getrout
25-05 Jan Jacobss Groen j. m met Jannetge Stevens j.d. met attestatie van Delft
29-06 Jan Pieterss Piero weduwnaar met Maria Gijsbrechts (weduwe) van Jacobus Pieterss van Monsoy met attestatie van 's Gravenhage
27-07 op vertooninge van behoorlijcke attestatie van Delft sijn aan Cornelis Janss van Ter Tolen weduwnaar van Grietge Teunis woonachtich aan de Dwerswatering met Jannetge Jans weduwe van Pieter Willemse van Dijck tot Delft huwelijxe proclamatien toegestaan en sijn den 10-08 alhier getrout
10-08 Jan Joriss Letten j.m. met Lijsbeth Franss Allemans j.d. met attestatie van Delft en 's Gravenhage
17-08 Cornelis Abrahamss van Dalen j.m. met Agniesge Abrahams de Bij j.d. met attestatie van Delft
14-09 Willem Pauluss de Veth j.m. met Marijtge Pieters Mol j.d. met attestatie van Delft
21-09 Jan Pieterss j.m. van Sevenhuisen met Barbara Arents van Honneuf j.d. met attestatie van s' Gravenhage
27-09 Willem Willemss van den Berch weduwnaar van Neeltge Jacobs wonende in den ambachte van Rijswijck met Maartge Willems weduwe van Inge Janss Jongeleen alhier hebben hare geboden laten aanteickenen en na datse die onverhindert en hier en te Rhijswijck hadden gehadt sijn se te Delft getrout
19-10 Wouter Claass van der Sman j.m. met Maria Frederix van Diepenhoven j.d. met attestatie van Delft
19-10 Mattheus Maartenss j.m. met Annetge Janss de Ketel j.d. met attestatie van Delft
19-10 Arij Franss van der Lee j.m. met Cornelia Querlinchs weduwe van Jan Magon met attestatie van Delft
26-10, 02-11 en 09-11 Cornelis Corneliss van der Sman j.m. in Vrijenban met Barber Cornelis j.d. van Sechwaart hebben met attestatie van Soetermeer alhier onverhindert hare geboden gehadt
09-11 Jacob Pieterss in Bona weduwnaar met Urseltge Janss Grotekerck weduwe van Valenchijn Rosenwich met attestatie van Delft
30-11 Heindrick Andriess de Jong j.m. met Cornelia Theunis van Maas j.d. met attestatie van Delft
14-12 Isaac Janss Remy j.m. wollekammer met Aaltge Aryens de Bruin j.d. met attestatie van Delft
14-12 Steven Heetkam j.m. soldaat met Annetge Jans Speck j.d. met attestatie van Delft


1671

11-01 Govert Janss Cluit j.m. met Trijntge Corstyaans Dasselaar j.d. met attestatie van Delft
11-01 Claas Franss Folters j.m. met Willemtge Frans Baluiboes weduwe van Jacob Janss Ham met attestatie van Delft
13-01 hebben Dirck Cornelis Coster weduwnaar van Aryaantge Cornelis en Aryaantge Heindrix j.d. woonachtig te Nieuwerkerck hare geboden laten aanteickenen deese personen sijn op den 08-02 alhier in onse kerke getrout
24-01 Jan Joriss Outvoorburch weduwnaar van Neeltgen Huigen van Koedijck woonachtig tot Voorburch met Pleuntge Aryens van der Blanck j.d. alhier hebben hare geboden laten aanteickenen en sijn op den 08-02 alhier in onse kerke getrout
08-02 Hubert Corneliss Huysman j.m. van Nootdorp met Neeltgen Alderts weduwe van Cornelis Arienss Groenheide wonende in den Bent na datse haare drie sondaghsche geboden alhier en in de kerke van Haserswoude onverhindert gehad hebben sijn alhier op den 08-02 in onse kerke getrouwt
22-02 Pieter Janss van der Crans j.m. met Helena Pieterss de Ridder weduwe van Cornelis Teuniss thuynder met attestatie van Delft
15-03 Willem Willemss Delster j.m. met Angeniesje Joosten j.d. met attestatie van Delft


Namen der personen welke alhier in de kerke tot Nootdorp sijn getrouwt gedurende den dienst van mij Johannes Huysinga

1671

17-05 Arije Corneliss Bleyswijk weduwnaar tot Delfgauw met Jaepge Pieters van Dijck weduwe van Maarten Jacobs Hogerscheyt tot Nootdorp na dat hare drie sondaghsche voorstellingen alhier hadden gehat sijn met attestatie van Delft in dese kerke getrouwt
17-05 Cornelis Bloem weduwnaar van Annetie Cornelis Dolphijn met Lijsbeth Bastiaens weduwe van Jacob Corneliss de Swart met attestatie van Delffhaven
05-07 Heyndrik van Leeuwen weduwnaar met Judick Pieters Luyt weduwe van Joost Janss de Mes met attestatie van den Haagh
26-07 Jan Pieterss van Cloostervest j.m. met Catharina Jacobs van der Vliegh j.d. met attestatie van Delft
04-10 Jan Rijcke j.m. met Dirkje Jans Boekwijdt j.d. met attestatie van Delft
17-10 hebben Adam Janss Straatman j.m. tot Delft en Leentie Aerts van Hees j.d. woonende in Vrijeban hare geboden laten aanteickenen en sijn den 08-11 alhier in dese kerke met attestatie van Delft getrouwt
22-11 hebben Pieter Leendertse Rodenburgh j.m. alhier tot Nootdorp met Beatris Dingenaars weduwe van Dirk Janss Schenk wonende in Nieuweveen hare geboden laten aanteickenen en na datse de selve alhier onverhindert hebben gehad sijn getrout in onse kerk
22-11 Jacobus Hubertss Beus j.m. met Jannetie Huygen van der Valk weduwe van Jan Joriss Lameter met attestatie van Delft
10-12 sijn alhier in onse kerke getrouwt Johan van Vlooswijck secretaris der stad Amsterdam met Adriana Brasser wonende in den Haagh met attestatie van Amsterdam en den Haagh


1672

10-01 Abraham Jasperss van der Bergh j.m. met Neeltie Jaspers van der Taclo j.d. met attestatie van Delft
20-02 hebben hare geboden laten aanteickenen Kreyn Janss van Brinks j.m. tot Losduynen en Aeltie Cornelis van Alphen j.d. in Nieuweveen en na datse de selve alhier onverhindert hebben gehad sijn met attestatie tot Rijswijk getrouwt
24-02 sijn alhier in onse kerke getrouwt Melchior Wittens j.m. tot Dirxlant met Maria Soetens j.d. tot Delft met attestatie van Dirxlant en Delft
27-02 hebben hare geboden laten aanteickenen Michiel Pieterss van den Ende j.m. in Vrijenban met Leyntie Pieters van Sechelen j.d. van Loon wonende in Vrijenban en na datse de selve onverhindert gehad hebben sijn alhier in onse kerke getrouwt
28-02 Gerrit Janss Beek j.m. met Steintie Thomas van der Mast j.d. met attestatie van Delft
17-04 Jacob Corneliss Braber j.m. met Catharina Simons Sebein j.d. met attestatie van Delft
01-05 Anthony Simonss Coningh j.m. met Judick Scharbouter weduwe van Wijnant Bollat met attestatie van Delft
08-05 Jan Pieterss Paping, j.m. met Catharina Pieterss de Meester weduwe van Johannis Pieterss Diependael met attestatie van Delft
24-07 Gijsbrecht Janss van Steenbergen j.m. met Annetje Jans van Quierlingen weduwe met attestatie van Delft
30-10 Christaen van Vliet weduwnaar met Geertruyt Pieters Segoor met attestatie van Delft
20-11 Arij Jans de Geus j.m. met Annetje Wouters van der Val j.d. beyde in 't Langelant
18-12 Philips Corneliss van Leeuwen j.m. met Eva Sielders j.d. beyde van Delft
16-09 hebben hare geboden laten aanteickenen Joris Joosten Groenewegen j.m. wonende aen het Scheyt met Maartien Arents van Veen wonende in Nootdorp en met attestatie tot Pijnaker getrout
29-10 hebben hare geboden laten aanteickenen Gerrit Janss Kuyper weduwnaar met Madeleentie Abrahams j.d. van Pijnaker en zijn met attestatie van Pijnaker in onze kerke getrouwt 20-11


1673

24-03 Aldert Arienss van der Burg weduwnaar wonende in Vrijenban met Leentje Dirks van Buyten
09-04 Claas Claass soldaat j.m. met Maria Jans j.d. beyde van Delft
30-04 Jochem Poplens j.m. met Tietje Jans j.d. beyde van Amsterdam
19-03 Jacobus Janss van Dale j.m. met Christijntge Claes van der Winckel j.d. beyde van Delft
19-02 Joris Jacobss Kool j.m. met Trijntje Cornelis Mol j.d. beyde van Delft
19-02 Gerrit Maartens van Dorste j.m. met Crijntje Maartens (Heyndrickx) j.d. van Delft
14-04 Heyndrick Pera (chergeant) j.m. met Margreta Lanje de Monto j.d. beyde van Delf
28-05 Hans Sch…lauw j.m. uyt Polen soldaat met Jacobina Bersen j.d. beyde van 's Gravenhage
18-06 Mathijs Oost j.m. met Hester Jans Clotte j.d. beyde van Delft
18-06 Arij Joosten van Groenewegen j.m. Lijsbeth Pieters van Esch j.d. beyde van Nootdorp
25-06 Jan Jacobs j.m. met Cecilia Jans j.d. beyde van 's Gravenhage
22-07 Theunis Gerrits j.m. van Nootdorp Neeltje Cornelis Westerlaan j.d. van Wilsveen hare voorstellingen gehad en tot Pijnaker getrouwt
09-08 Dirck Corneliss van Elterenburg j.m. Maria Enten van Helde j.d. beyde van Delft
03-09 Huybrecht Cornelis van der Hoock j.m. met Catharina Boot j.d. beyde van Delft
09-09 D: Johannes Huysinga j.m. met Johanna van Diemen j.d. met attestatie van Delft
29-10 Louys Grobo j.m. soldaat met Maria du Bois j.d. beyde van Delft
19-11 Anthony Castange j.m. met Franchijntge Jans Hofman j.d. beyde van Delft
03-12 Joachim Teuniss van Eck j.m. Cornelia Belthuysen j.d. beyde van Delft
04-12 in ondertrouwe opgenomen Dingenaar Dircks Schenk j.m. met Pietertje Blase van der Sman j.d. beyde wonende in Nieuwveen en sijn getrouwt


1674

14-01 Jan Boyeval j.m. met Grietje Jans van Eynspick j.d. beyde van Delft
11-02 Gerrit van Gilstre j.m. ruyter van 's Gravenhage met Catharina Warnaars weduwe van Delft
16-02 in ondertrouw opgenomen Jan Blase van der Sman j.m. in Nieuweveen met Neeltje Pieters Roeleveen j.d. in Hogeveen en zijn getrouwt
18-02 Jan Bree j.m. met Lijsbeth Warnaars j.d. beyde van Delft
08-04 Jacob Gerrits van Schagen j.m. in Pijnaker met Jannetje Joris weduwe van Cornelis Bokkesteyn zijn bij ons in ondertrouw opgenomen en getrouwt
18-02 Abraham La Porte weduwnaar soldaat met Catharina Jans weduwe beyde van de Haag
21-04 Cornelis Wouterssen Treck met Catharina Jacobs van Leuwen beyde van Rotterdam
21-04 Jan Buys j.m. met Maria van den Landen j.d. beyde van Delft
14-07 Arij Cornelis van der Sman weduwnaar met Annetje Jans Moyman j.d. beyde aen de Dwerswatering in ondertrouw opgenomen en onverhindert hare huwelijksche voorstellingen gehadt
Jan Claas …tson j.m. met Petronella Ariens van Elburgh
16-11 in ondertrouw opgenomen Jan Gerrits Koster j.m. in Nieuweveen Maartje Ariens Verdoes j.d. van Bleyswijck en hebben onverhindert hare huwelijkxe voorstellingen gehadt


1673

19-02 Joris Isaackx Kool j.m. met Trijntje Cornelis Mol j.d. beyde van Delft
05-03 Dirck Maartens de Roon j.m. van Soetermeer en Annetje Willems weduwe van Maarten Pieters in ondertrouw opgenomen en tot Soetermeer getrouwt
16-07 Johannes Everts (van Kempen) j.m. met Elizabeth Reiniers Bol j.d. beyde van Delft
26-07 Jan Pieters van Cloostervest j.m. Clatharina Jacobs van der Vliegh j.d. beyde van Delft
15-10 Jan Ariens Jongeleen j.m. van de Moerkapelle met Jannetje Jacobs Sman in Nieuweveen hebben hare huwelijkxe voorstellingen gehad zijn getrouwt
22-10 Jan Brasseur j.m. soldaat met Annetje Jans van der Plaat j.d. beyde van Delft
10-11 Paschier Dirks van den Bosch j.m. met Magdaleentje Klaas weduwe beyde van Delft
12-11 Wouter Arents Snoeck weduwnaar met Pietertje Lambrechts Colo j.d.
17-12 Niclaas Corf j.m. van Vlaardingh Magtelt van Leuwen j.d. van Segwaart


1674

03-02 in ondertrouw opgenomen Willem Jans de Geus j.m. Arriaentje Pieters Roeleveen j.d. in 't Langelant en hebben onverhindert hare voorstellingen gehadt en zijn getrouwt


1675

10-03 Walraven Jans j.m. met Rempge Jans van Bockum beyde van Delft
28-04 Cornelis Sas j.m. met Arriaentje Jaerling j.d. beyde van Delft
21-05 Heyndrik Willems Ras j.m. met Elsge Barens Rees j.d. beyde van Delft
19-05 Heyndrik Nieten j.m. met Cornelia van Malen weduwe van Gerrit Jans Bloklant beyde van Delft
16-06 Jasper van der Sluys j.m. met Cornelia van der Schrick j.d. beyde van Delft
24-06 Dirk Cornelis Coster weduwnaar Arriaentje Cornelis van Bergen weduwe hebben haar drie huwelijkxe voorstellingen gehad en getrouwt
27-07 in ondertrouw opgenomen Jacob Jans de Smith j.m. van Lee met Marijtje Pieters van Seggelen j.d. van Lee en hebben hare voortstellingen gehad en sijn getrouwt
22-09 Jan Dirks van der Werve j.m. met Neeltje Jans Broekhoven j.d. beyde van Wilsveen
24-11 Abraham Coningh j.m. met Jannetje Stevens Stjahein j.d. beyde van Delft
24-11 Johannes Brendon j.m. van Doesburgh met Maria Hartmans j.d. van Rijswijk


1676

12-01 Heyndrik Re--- soldaat j.m. met Marijtge Carels j.d. beyde van Delft
19-01 Anthony van der Eyck j.m. met Jacomijntje Samuels van der Woude j.d. beyde van Delft
05-01 Frans Hermering (Hemelinck) j.m. met Judik Groen j.d. beyde van Delft
01-02 Joost Dircks van der Werf j.m. van Wilsveen met Aegje Maartens Groenenboom j.d. van Soetermeer
09-02 Heyndrik Jans j.m. van Nootdorp Aeltje Ariens j.d. van Soetermeer hebben hare huwelijkxe voorstellingen gehad
08-03 Pieter van Stralen j.m. van 's Gravenhage Dieuwertje Cornelis Braber j.d. van Delft
08-03 Cornelis Dircks Vosmook (van Mook) j.m. met Maria Andries van Oosterhout j.d. beyde van Delft
14-03 Gijsbrecht Cornelis van den Bosch weduwnaar Cornelia Jans weduwe van Soetermeer
10-04 Nicolaas van Eyck j.m. met Anna Mulder weduwe van de heer Johan van Baarsdorp met attestatie van Woerden en Voorburgh
12-04 Willem Brugman j.m. met Alewina van Berkel j.d. beyde van Delft
13-04 Arent (Jacobsz) Vosmaar j.m. van Rotterdam Catharina van Son j.d. van Delft
21-04 Jan Buys j.m. met Maria van de Lande j.d. beyde van Delft
03-05 Dirk Hamaker j.m. van Amsterdam en Lijsbeth Barwe weduwe van Haarlem
01-11 Cornelis Pieters van … j.m. Trijntje Pieters j.d. van Bleyswijk hare drie huwelijkxe voorstellingen gehadt en getrouwt
08-11 Pieter Pieters G… j.m. Catharina Bliksteren weduwe van Delft
16-11 in ondertrouw opgenomen Willem Pieters van der Meer en Lijsje Ariens Verburg en getrouwt
22-11 Willem Jacobs van Santen j.m. van Delft met Clara van Nekeren (Mekeren) j.d. van Amsterdam
22-11 Evert Everwijns van Ransdorp j.m. Lijsbeth Goverts van der Steen j.d. beyde van Delft
31-12 Jan Pieters van den Enden j.m. Jannetje Adriaens j.d. van Berkel hare huwelijkxe voorstellingen gehad en getrouwt


1677

02-01 in ondertrouw opgenomen Geys Jans Kock j.m. en Geertje Kreyne Bosman j.d. beyde van de Dwerswateringe en zijn tot Pijnaker getrouwt
24-01 Adriaen Hefkes j.m. soldaat met --- van den Berg j.d. beyde van Delft
21-02 Maarten Jans Olsthoorn j.m. met Heyndrikje Cornelis van der Veer j.d. beyde van Delft
21-02 Maarten van Halst j.m. met Magdaleentje Jans j.d. beyde van Delft
28-02 Anthony Cortron j.m. met Janna Mary Dan j.d. van Delft
25-04 Mathias Havius j.m. van de Haag Machtilda Dekkers j.d. van Rijswijck
05-05 Maarten Pieters van Cleef j.m. Neeltge Jaspers j.d. van Pijnaker
30-05 Claas Jacobs van der Burg weduwnaar met Machtelt Jans de Geus j.d. hare voorstellingen gehadt en getrouwt
06-06 Cornelis Willems Roomenburg j.m. Cornelia Amale weduwe van Delft
13-06 Claes Jacobs van der Burg weduwnaar Magtelt Jans de Geus j.d. van Nootdorp
07-06 Thomas Coen j.m. met Jannetje Louris van Lith j.d. van Delft
07-06 Teunis Cornelis Verkade j.m. Fijtje Jacobs Clercq beyde tot Nootdorp
18-07 Jan Lindenbergh j.m. van … Willemina Dieskes weduwe uyt den Haag
Fredrik Aukes j.m. met Marijtje Pieters j.d. van Rotterdam
D. Johannes Huysinga predikant alhier weduwnaar Wijvaatje de Wijs j.d. van Schiedam hebben alhier hare drie huwelijcksche voorstellingen gehad en zijn op den 10-11 tot Schiedam getrouwt
28-11 Gillis Jans Bailje j.m. met Swaantje Alenson j.d. van Delft
05-12 Harmen Gerrits van Eerbeeck j.m. soldaat Marijtje Pieters van der Cijs j.d. van Nootdorp zijn bij ons in ondertrouw opgenomen hebben hare voorstellingen gehad en zijn getrouwt
19-12 Johan van Bashuysen j.m. predikant Ida Tigurinus j.d. van Delft
30-12 Willem Wouters van der Val j.m. Maartje Simons van der Wint j.d. van Schieveen hare huwelijcxe voorstellingen gehadt en getrouwt


1678

08-01 Cornelis Arents Huysman j.m. Annetje Jans weduwe beyde alhier zijn bij ons in ondertrouw opgenomen en getrouwt
06-02 Pieter Jans Geus j.m. met Arriaentje Ariens Verdoes j.d. van Bleyswijk zijn in ondertrouw opgenomen en hare huwelijcksche voorstellingen gehadt hebbende getrouwt
27-02 Cornelis Leenderts van der Voet j.m Oede Hendriks van der Vliet j.d. van Wilsveen
27-02 Jonas Stevens j.m. soldaat met Jacobmijntje Vermeule weduwe van Delft
Pieter Maas j.m. van (Nich) in Gelderlant met Margrieta van Lith j.d. van Delft
20-03 Pieter Maas j.m. van St Truyden Henrijckje Gooswijn weduwe van den Haag
27-03 Adrianus van Eck j.m van Naaltwijck Catharina Oosthoeck j.d. van Delft
27-03 .Angelot Nathans van der Marel j.m. onder Voorburh Elisabeth van der Vall j.d. tot Rijswijck
16-04 Jan Cornelis van Leeuwen j.m. van Nootdorp Annetje Jans Spanjersbergh j.d. van Schie hare voorstellingen ontfangen
10-04 Cornelis du Cerff j.m. Elizabeth van Couwenbergh j.d. van Delft
24-04 Adriaen van Westen weduwnaar Maria Wouters Lodesteins (Boutesteyn) weduwe van Delft
08-05 Denijs de Haas j.m. met Marijtje Cornelis Somma
15-05 Johannes Goeset jm. Van Leyden Johanna … van den Haag
27-11 Heyndrik van Dusseldorp weduwnaar Pieternellitge Harmes j.d. van Delft
11-12 Gerrit Wijelberts j.m. Magtelt Ewijts den Bont j.d. van Delft


1679

19-02 Arnoldus de Lasjeer j.m. Judick Groenevelt j.d. van Delft
12-03 Adriaen van der Goes here van … Maria Dubora Spiering j.d. van Delft
26-03 Fop Baarsenburg j.m. van Nootdorp Marijtge Joosten van der Houff j.d. van Pijnaker hebben hare huwelijxe voorstellingen onfangen
26-03 Pieter Pieters Cleyweg j.m. Neeltje Jans de Lose j.d. van Rijswijck
03-04 in ondertrouw opgenomen Pieter Cornelis Heijn j.m. van Willege Langerak met Pleuntje Cornelis Kemp weduwe, en getrouwt
09-04 Pieter Pieterss Berkhout weduwnaar van Schiedam met Weyntje Flore weduwe in de Ketel-polder
Frans Dirkss Scharp j.m. Trijntje Pieters Schieveen j.d. van Schiedam
21-04 Willem Lambrechts de Grijse weduwnaar Cornelia Dirks van der Moot j.d. van Wateringe hebben hare drie huwelijkxe voorstellingen gehad en zijn eyndelic getrouwt
Heyndrik van West j.m. met Louwijsje van Thol j.d. beyde wonende alhier zijn bij ons in ondertrouw opgenomen en getrouwt
29-04 Arij Claas Langevelt weduwnaar van Soetermeer met Annetje Maartens weduwe alhier zijn bij ons in ondertrouw opgenomen en getrouwt
07-05 Cornelis Dominicus Quackesteyn j.m. in 's Gravenhage met Aeltge Pieters van den Bosch j.d. van Delft
09-05 Jacobus (Toren) j.m. tot Rotterdam Jacoba van Nierop weduwe tot Delfgauw
21-05 mr, Willem van der Graaf j.m. Alida Verburch j.d. van Delft
28-05 Pieter Corneliss van der Sman j.m. van Nootdorp en Ariaentje Arents Wassenaar hebben hare voorstellingen gehad en zijn getrouwt
28-05 Claas Cornelis van der Sloot j.m. Jannetje Quierings de Mey j.d. van Delft
24-07 Heyndrik Crumel weduwnaar van Rotterdam Catharina Croeser j.d. van Delft
01-09 Christoffel Tromer j.m. met Sara Otten j.d. van 's Gravenhage
10-09 Jan Loeye j.m. met Margriet Rotterdam j.d. van Delft
10-09 Joost de Jongen weduwnaar in 's Gravenhage Cornelia Versteeg j.d. tot Delft
01-10 Jacob Thoniss van Oosenblock j.m. Grietge Dammis van der Steyn j.d. van Delft
08-10 Johan van den Bosch j.m. tot Rotterdam Margareta Thierens j.d. van Delft
08-10 Simon Andriess j.m. Jannetje Andries j.d. van Schiedam
29-10 Pieter Abrahamss Bredan weduwnaar Ermpge Vechters j.d. van Delft
12-11 Gerrit Dirks de Bije j.m. Jacomijntje Anthonis Feys weduwe van Delft
18-11 Lambrecht Janss de Grijse weduwnaar Grietje Jans weduwe beyde wonende tot Delft en met attestatie van daar
29-11 Pieter Gerritss Borst weduwnaar in Wilsveen met Aeltje Jacobs de Bruyn weduwe van Maarten Cornelis Huysman in Nieuweveen in ondertrouw opgenomen en getrouwt
03-12 Jan Ducrocq j.m. met Jenneke van Gorchum van Delft
03-12 Pieter Corneliss Langevelt j.m. Dirkje Dirks Vermeulen j.d. van Pijnaker
09-12 Cnelis Cnelisse Huysman j.m. Tijsje Dirks Schenck j.d. beyde wonende alhier zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen en getrouwt
29-12 Arij Corneliss Jongeneel j.m. van den Berg met Aechje Alders Huysman wonende alhier zijn bij ons in ondertrouw opgenomen en naderhant getrouwt


1680

21-01 Arien Dirkx Lesse weduwnaar Cornelia Heyndrikx van Gijsen j.d. van Delft
28-01 Anthony van der Velde j.m. met Lijsbeth Lodensteyn j.d. van Delft
28-01 Pieter Jans Moyman j.m. en Lijsbeth Jans Kock j.d. beyde aen de Dwerswateringe zijn bij ons in ondertrouw opgenomen en hare drie huwelijkxe voorstellingen gehadt hebbende elders getrouwt
06-04 Jakob van der Sman jongman van Nootdorp en woonende aldaar en Soetje (Best) wede wijlen Johannes van Woenselen woonende in den Haage hebben hier haare drie huwelikse voorstellingen gehad en zijn elders getrouwt
08-04 sijn alhier getrouwt Willem Pietersz van der Meer weduwnaar van Lijsbet Ariens van der Burg met Annetje Jans Moyman weduwe van Arij Cornelisz van der Sman beide woonende alhier aan de Dwerswatering
28-04 Jan Gellert j.m. met Willemijntje van Asch j.d. met attestatie van Delft
05-05 Jan Philipsz van Dijk j.m. met Annetje Pieters van den Ende j.d. met attestatie van Delff
05-05 Arent Coster j.m. met Neeltje Jans Oosthoorn weduwe van Frans Heydrixz Rous met attestatie van Delff
12-05 Hans Sneyder j.m. uyt Bohemen soldaat onder de comp gardes van sijn hoogheid geleid werdende bij de heer capt Cretschmar met Lijsje Dirx van Rijsselberg j.d. uit 's Gravenhage met attestatie van daar
16-06 Cornelis Ariensz van Rijsselberg j.m. met Geertruyt Joosten van der Croes j.d. met attestatie van Delft
03-11 Pieter Jansz j.m. van Nootdorp soldaat onder de compagnie van capt Broun onder sijn hoogheids guarde te voet met Willemijntje Cornelis Koykaas j.d. van Gorkum hebben alhier haare drie huweliksche voorstellingen gehad en zijn naderhadt te Dalem getrouwt


Namen der persoonen die alhier zijn getrouwt of haar gebooden hebben laaten aanteekenen geduurende den dienst van Adrianus Moll

1680

11-08 Jan Pietersz Buys weduwnaar van Sara Jans in Nieuweveen met Trijntje Jans van Slot weduwe van Arris Willemsz de Loose mede woonende alhier hebben hier eerst haare drie voorstellingen gehad en zijn daarop ook alhier getrouwt
01-09 Theophilus van der Hoek j.m. met Elizabeth Duljen j.d. met attestatie uit den Haag
01-09 Barent Dirxsz van Ysenberg j.m. met Dina Gillis Vervliet j.d. met attestatie van Delft
06-10 Christiaan Boon weduwnaar capt luyt te paart ten dienst van deze landen met Johanna de Haan weduwe wijlen Johan Brender met attestatie uit den Haag
07-10 Willem Juyst j.m. met Anna van der Veen j.d. met attestatie van Delff
27-10 Johannes Gerritsz Bolk en Grietje Meynders van Leeuwen met attestatie van Delff
20-10 Mattheus van Pollenburg j.m. woonende in 's Gravenhage met juffr Geertruyt Croesert weduwe van N.N. van Son woonende te Delft
03-11 Kornelis van Stralen met Jannetje Abrahams met attestatie van Delff
17-11 Mattheus Jansz van Heyningen weduwnaar met Johanna Catharina van der O j.d. van Elseneur met attestatie uit den Haag
24-11 Willem van Schie j.m. en Maria Versteeg j.d. met attestatie van Delff
24-11 Geurt Otten j.m. soldaat onder de comp van cap Essen en Catharina van den Berg weduwe van Adolf Schefkens met attestatie van Delft
24-11 Philippus Mesch j.m. woonende te Delff en Maria Panser weduwe wijlen Arnoldus van Eeden woonende in den Haag met attestatie uit den Haag en van Delff
01-12 Govert van Houten weduwnaar en Sara van der Burg j.d. met attestatie van Delff
08-12 Dirk Joosten de Bruin j.m. van Soetermeer met Grietje Cornelis van Leeuwen j.d. van Nootdorp hebben hier eerst haare drie voorstellingen gehad
22-12 Heyndrik de Roer j.m. en Maria van Sennen j.d. met attestatie van Delff


1681

05-01 Jan Dirksz Schenk j.man van Nootdorp en Trijntje Dirks Boovewaater j.d. van Soetermeer hebben hier haare drie huweliksche voorstellingen gehad en sijn te Soetermeer getrouwt
19-01 Willem Lambertsz de Grijse weduwnaar en Maria de Vos weduwe van Ignatis Casteleyn hebben hier eerst haare drie huweliksche voorstellingen gehad en zijn hier getrouwt
26-01 Pieter Pietersz Halever j.m. en Geertruid Barents van Swennen j.d. met attestatie van Delff
09-02 Jan Bedwat weduwnaar en Annetje Stevens weduwe van Abraham de Koning met attestatie van Leyden en Delff
23-02 Michiel Jakobsz j.m.en Maria Jans van der Veer j.d. met attestatie van Delff
26-02 Johannes Henricus Co…jus S.S. theol doctor J.M. met Maria Heynsius j.d. met attestatie van Leyden en Delff
16-03 Hendrik van Flisten j.m. en Eva Adams Marcellus j.d. met attestatie van Delff
30-03 Hillebrand Pietersz Roeleveen j.m. in 't Langeland en Meynsje Dirx Schenk j.d. in Nieuweveen hebben hier eerst haare drie huweliksche voorstellingen gehad en zijn den 30-03 alhier getrouwt
07-04 Dirk Evertsz van der Hoeve j.m. van Delff en Femmetje Barents van Lammerlaan j.d. van Nootdorp hebben alhier haar drie huweliksche voorstellingen gehad en zijn den 07-04 te Delff getrouwt
07-04 Arent Ariensz Vois weduwnaar en Lijsbet Beman j.d. met attestatie van Delff en Maassluys
09-04 De hr Johan … weduwnaar tot Utrecht en juffr Maria Moerman j.d. tot Delff met attestatie van Utrecht en Delff
23-04 Gillis van Gromme j.m. en Alida van Middelhoek j.d. met attestatie van Delff
04-05 Aelbrecht Leendertsz van Schie weduwnaar en Aaltje Jans van Wassenberg j.d. met attestatie van Delff
26-05 Willem Cornelisz van Swieten j.m. van Waddingsveen en Maartje Tijssen Poyer weduwe van Dirk Jonasz Voorstad woonende alhier in Nooddorp hebben in onze kerk haare drie huweliksche voorstellingen gehad en zijn den 26-05 te Voorburg getrouwt
01-06 Jacobus van Dijk j.m. met Margareta Kamermans weduwe van Frederik Nederhout met attestatie van Rijswijk in Delffland
22-06 Joost Samuelsz van der Heyde j.m. en Grietje Jans j.d. met attestatie van Delff
22-06 Johannes van Wassenburg j.m. van Mechelen en Petronella van Veen j.d. van 's Gravenhage met attestatie van 's Gravenhage
20-07 Arij Cornelisz Kolster j.m. en Lijsbeth Brassers j.d. met attestatie van Delff
27-07 Willem Jansz van de Plaat weduwnaar en Annetje Klaas van der Horst weduwe met attestatie van Dellf
03-08 Willem Gelderman j.m. van Doesburg en Catharina Bop j.d. van (Deventer) met attestatie uit den Haag
07-09 Dirk Gerritsz van Dijk weduwnaar en Jannetje Thomas weduwe met attestatie van Delff
21-09 Gerrit van der Meer j.m. van Rotterdam en Maria Ketelanus j.d. van Delff met attestatie van Delff en Rotterdam
26-10 Ysbrand Aldertsz Huysman j.m. van Nootdorp en Maria Leenderts van Leeuwen j.d. van Haserswoude hebben hier eerst haare drie huwelijkse voorstellingen gehad en zijn den 26-10 daar op alhier getrouwt
25-10 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen en hebben haare drie huweliksche voostellingen gehad Bastiaan Cornelisz Luchtenburg j.m. en Aaltje Gerrits van der Spade beide woonende in Nieuweveen maar zijn elders getrouwt
16-11 de heer en mr Bruno van der Dussen secretaris van de stad Delff j.m. juffr Maria Graswinkel j.d. met attestatie van Delff
16-11 Johannes Thomasz j.m. en Catharina van Malsum met attestatie van Delff
07-12 Pieter Pietersz Love j.m. en Maria Goverts van der Slacht j.d. van Delff met attestatie van Delff
14-12 Jan Jansz van den Briel weduwnaar en Geertje Kornelis j.d. met attestatie van Delff
21-12 Jan van Tekkelburg j.m. en Maria Prins j.d. met attestatie van Delff
21-12 Pouwels Pietersz Engenraam weduwnaar en Maria Jakobs de Wit met attestatie van Delff
26-12 Johan Willem Coopsen weduwnaar en Johanna van Beekesteyn weduwe wijlen Leendert Geselle met attestatie uit 's Gravenhage


1682

06-01 de heer Dominicus Roosmale burgemeester te Rotterdam weduwnaar en juffr Soetje Putmans j.d. woonende te Delff met attestatie van Rotterdam en Delff
25-01 Ysbrant Cornelisz Huysman j.m. van Nootdorp en Dirkje Feis den Ouden j.d. uit Hoogeveen hebben hier eerst haare drie voorstellingen gehad en zijn op den 25-01 ook alhier getrouwt
25-01 Maarten Leendertsz van Hilgersom j.m. en Adriaantje Jeroenen j.d. van Moordrecht met attestatie van Wilsveen
01-02 Mathijs Krik j.m. en Sara Jans van Duyn j.d. met attestatie van Delff
22-02 Gerrit Dirksz van Dijk j.m. en Maria Leenders van de Velde j.d. met attestatie van Delff en
01-03 Adriaan van Schie j.m. en Cornelia Jans van Matere weduwe bijde van Delft met attestatie
01-03 Cornelis Lambertse weduwnaar met Gerritje Baarens weduwe van Delft met attestatie
14-03 Jan Pieterse Buys weduwnaar met Lijsbet Jacobs van den Acker weduwe hyer wonende onder Nieuweveen sijn alhier in ondertrouw getreden en haare 3 proclamatien gehad en daer op in het huwelijk bevestight
19-04 Lucas Pieterse van Son weduwnaar en Maria Joris Doetse j.d. bijde met attestatie van Delfft sijn alhier getrouwt
10-05 Francoys Versteegh j.m. en Anna van der Have j.d. bijde van Charloys en met attestatie daar van daan sijn hier getrouwt
17-05 Cornelis Nieuwerhuyse weduwnaar met Machtelt Janse van der Went… j.d. beyde van Delft sijn aghtervolgens vertoogh van attestatie alhier in het huwelijck bevestight
24-05 Joachim Brughman weduwnaar met Maria van Poelgeest j.d. beyde van Delft sijn naar attestatie alhier vertoont hebbende in 't huwelijck bevestight
15-06 Robbert de Jongh j.m. van den Hage en Maria de (Eidder) j.d. van Ijselstijn sijn naar vertoogh van attestatie uyt den Hage alhier in den trouw bevestight
26-07 Theunis Verkade weduwnaar met Jannetje Leenders de Hoogh weduwe bijde wonende alhier sijn ontrouwt en hebbende haare proclamatien gehad sijn in dien selven staat bevestigd
19-07 Jan van Baarsenburgh weduwnaar en Jannetje de Haan weduwe bijde van Delft sijn met attestatie dier steede alhier in het huwelijck bevestight
09-08 Pieter Cornelis Breroe weduwnaar en Maria Huygen D.ogenhoet j.d. bijde van Delft sijn naar vertoogh van attestatie alhier in den trouw bevestight
23-08 Hendrick Berckman j.m. en Sophia Willems van Sennewaart weduwe bij de van Delft sijn alhier naar vertoogh van attestatie dier steede in 't huwelijck bevestight
19-09 Engbreght Janse Langevelt j.m. met Ariaantje Willems j.d. bijde wonende alhier sijn ondertrouwt en haare proclamatien hebbende gehad sijn den 04-10 in het huwelijck alhier bevestight
25-09 Leendert Janse den Ouden weduwnaar van Wilsveen met Jannetje Cornelis weduwe van Nootdorp hebben alhier 3 proclamatie gehad en sijn met attestatie tot Wilsveen getrouwt
25-10 Pieter Tonneman j.m. van den Hage met Agatha Clara Gouda j.d. van De… sijn naar vertoogh van een Haaghse attestatie alhier in 't huwelijck bevestight
01-11 Creyn Janse Langervelt j.m. met Pietertje Willems j.d. bijde deses plaatse sijn ondertrouw en naar 3 proclamatien in het huwelijck bevestight
28-11 Gerrit Claasse Quackesteyn j.m. van Pijnaker met Treyntje Cornelis van Conijnenburgh j.d. van Nootdorp sijn alhier ondertrouwt en naar 3 proclamatie met attestatie tot Pijnaker getrouwt den 13-12
04-12 Cornelis Jacobz Klercq weduwnaar van Nootdorp met Neeltje Teuwis j.d. Hillegonsbergh sijn alhier ondertrouwt en naar vertoningh van attestatie van 3 proclamatien tot Hillegonsbergh sijn in het huwelijck alhier bevestight den 27-12


Hier volgen nu de namen der personen de welcke of haare geboden hebben laaten aantijckenen of naar vertoogh van attestatien getrouwt sijn geduerende den dienst van mij Hugo van der Velst

1683

07-03 Paulus Breero j.m. met Susanna Gillemond j.d. bijde van den Haagh sijn naar vertoogh van attestatie dier stede alhier in het huwelijck bevestight
21-03 Jan …ichtel j.m. van Nimmegen met Margriet van Waal j.d. van den Hage met vertoogh van een Haaghse attestatie alhier in het huwelijck bevestight
28-03 Cornelis Cornelisz van der Sman weduwnaar en Neeltje Heyndricx Broekhoven weduwe sijn aghtervolgens attestatie van Soetermeer en Seghwaart alhier getrouwt
07-05 Willem Janse den Boom weduwnaar en Elizabeth Alenson j.d. sijn aghtervolgens attestatie der stad Delft alhier in het huwelijck bevestight
30-05 De hr Johannes Feyk j.m. en joffr Elizabeth van den … j.d. sijn naar vertoogh van een Delfsche attestatie alhier in 't huwelijck bevestight
04-07 Nicolaus Soete j.m. en Anna van Bakelval j.d. sijn naar attestatie van Leyden en den Haagh alhier getrouwt
08-08 sijn naar vertoogh van een Haaghse attestatie gedateert den --- juni alhier in onse kerk getrouwt Marcelis van der Veer weduwnaar van Breda met Johanna van Wielich j.d. van den Haage
06-06 hebben Gerrit Cornelisz van Buysen j.m. van Pijnaaker J… van Nootdorp haare proclamatien in onse kerk ontfangen tot Pijnaaker ondertrouwt sijnde
22-08 sijn Theunis Pieters van der Vaart met Tijsje Dirckx Schenck alhier ondertrouwt sijnde naar vertoogh van attestatie van Schipluy oock alhier in het huwelijck bevestight
22-08 Johannes Pieterse Bum j.m. en Dorothea Jacobs j.d. met een Haaghs bewijs sijn alhier getrouwt
06-09 sijn de heer Guilliam van der Holst weduwnaar met joffr Margaretha van … j.d. naar vertoogh van een Bossche en Delfsche attestatie alhier in het huwelijck ingesegent
26-09 sijn Willem Kreyne van leewen weduwnaar met Neeltje Jacobs Oostermies j.d. naar alvorens hier ondertrouwt en 3 proclamatien gehad hebbende oock alhier in't huwelijck bevestight
05-10 is heer Jacob … j.m. met joffr Adriana van der Meer j.d. sijn alhier naar vertoogh van een Amsterdamsche en Delfse attestatie in't huwelijck bevestight
17-10 Sijmon van West j.m. schoolmeester alhier en Maria Egmont j.d. van Delft hebben alhier haar 3 proclamatien gehad
03-12 Claas Willemz Vos j.m. en Annetje Jans Spenjerswijk wed sijn alhier ondertrouwt en met attestatie tot Delft 't huwelijck ingesegent


1684

29-01 Cornelis Jans Hilgerson weduwnaar met Willemtje van der Steekhoven weduwe sijn alhier ondertrouwt en met attestatie tot Wilsveen in't huwelijck ingesegent
20-02 sijn Arent Cornelisz Quant j.m. en Petronella Jans van Duyn weduwe alhier met vertoogh van attestatie der Rijswijckse kerk alhier getrouwt
08-04 sijn Dighnaars Dirckz Schenk weduwnaar met Pietertje Gerrits Koster j.d. bijde van de Nieuweveen sijn alhier in ondertrouw getreden en op haar tijt getrouwt 23-04
22-04 sijn Jan Jorisz Oudvoorburgh weduwnaar met Jannetje Pieterz van Outshoorn j.d. bijde van Nootdorp alhier in ondertrouw getreden en getrouwt op haar tijt 07-05
05-05 Jan Pieterz Brillenburgh j.m. van Sevenhuyse met Aafje Cornelis Fockesteyn weduwe van Hogeveen onder Nootdorp sijn hier in ondertrouw opgenomen en op den 21-05 getrouwt naar vertoogh van attestatie
12-05 sijn Hijndrick Davidze Kolaa weduwnaar met Marietje Jans de Geus j.d. bijde onder Nootdorp sijn alhier in ondertrouw getreeden en getrouwt op haar tijt
23-04 Johannes van Driest j.m. met Anna van Houten j.d. sijn naar vertoogh van Haaghse attestatie alhier getrouwt
11-06 Jan Willemz Pinxter j.m. met Jannetje Daniels Vos weduwe bijde van Maasland sijn naar haare attestatie getoont hebbend alhier in't huwelijck ingesegent
16-07 Philips van der Horst j.m. met Marietje Jansz van der Meer j.d. bijde van Maasland sijn naar vertoogh van hare attestatie alhier getrouwt
25-07 ben ick Hugo van der Holst j.m. predikant alhier met Sophia Marchand j.d. van Delft naar vertoogh van een Delfse attestatie alhier door dom Clinq..ant in't huwelijck ingesegent
30-07 sijn Leendert Jansz van Outshoorn weduwnaar en Marietje Cornelis Persoon j.d. naar vertoogh van attestatie van Rijswijck en Loosduyne alhier getrouwt
06-08 Gabriel Veys j.m. met Cornelia van der … weduwe sijn naar bleyck van Haaghse attestatie alhier getrouwt
26-08 Hans Jurriaanz Meyer j.m. soldaat tot Delft met Jannetje Pieterz van Ez weduwe alhier sijn naar vertoogh van een Delfze attestatie alhier getrouwt
30-10 de heer en mr Francko van der (Burgh) j.m. met joffr Petronella Bogaart van … j.d. bijde van Delft sijn alhier in't huwelijck ingesegent
25-11 Aldert Jacobz van der Klerck j.m. met Annetje Jans van Berckel sijn alhier in ondertrouw getreden en naar 3 proclamatien in't huwelijck bevestight
25-11 Jasper Cornelisz Hogerscheyd j.m. met Lijsbeth Cornelis van Nierop j.d. sijn hier ondertrouwt en naar 3 kerkelijcke proclamatien in den trouw bevestight
30-12 Dirck Simonz Cool j.m. en Wijntje Claas Molenaar j.d. sijn naar vertoogh van attestatie uyt Soetermeer en Wilsveen alhier getrouwt


1685

14-01 de heer Gualtherus Hennekeyn j.m. en joff Geertruyd Graswinkel j.d. sijn naar vertoogh van Rotterdam een Delfse attestatie alhier getrouwt
11-03 Claas Jacobz Schoonhoven j.m. en Anna Gijsbertz van der Swan j.d. sijn met behoorlijcke attestatie van Wilsveen alhier in't huwelijck ingesegent
17-04 sijn alhier in ondertrouw getreeden Pieter Cornelisz van Leuwen j.m. met Pleuntje Cornelisz van Konijnenborgh j.d. bijde hier van Nootdorp en den 29-04 alhier in de kerck getrouwt
00-05 sijn alhier getrouwt Dirck Cordes j.m. met Petronella de Ridders op een Haaghse attestatie
26-06 sijn hier getrouwt de heer Frederick Adriaen baron van Rede vrijheer van Rijnswoude en Enninxhuysen met mevrouwe Maria Duyts van Voorhout weduwe van de heer Dirck van Hogeveen op een Delfsche, Leydse, Uytreghse en Rijnswoudse attestatie
09-09 insgelijx hier het huwelijck ingezegent Johan van der Does en Hendrina van Velsen douariere van de heer Johan van Threslon op attestatie van den Haagh en van Noortwijck
28-10 Adolf Rabel j.m. en Maria van der Bergh j.d. naar een Haaghse attestatie
04-11 Hendrick (Tosselman) j.m. Margareta Bos j.d. op een Haaghse attestatie
18-11 Frans Jacobz Klots weduwnaar met Maria van Matenes alhier sijnde ondertrouwt sijn ingesegent in't huwelijck op een Delfze attestatie
25-11 Maarte Dirckx Slot j.m. met Maria Adrians Verdoes sijn alhier ondertrouwt sijn als doen in't huwelijck op een Bleyswijckze attestatie bevestight
09-12 Kreyn Jansz Langevelt weduwnaar en Baartje Gerritz Coster j.d. sijn hier ondertrouwt en op sijn tijd alhier 't huwelijck ingezegent
09-12 Maarte Jansz Langevelt j.m. met Meynsje Cornelis Beresteyn j.d. sijn hier ondertrouwt en ter tijd int huwelijck bevestight


1686

18-01 sijn Cornelis Huyge van der Brugge j.m. van Soeterwoude en Cornelia Jans Moiman hier ondertrouwt en vervolgens na datse haer drie huwelijckse proclamatie gehad hadden elders getrouwt met attestatie
20-01 hebben Huyg Leendertsz Jongebreur j.m. van Nootdorp ende Aafje Huyge j.d. van Nieuwerkerk na voorgaande eerste en tweede ook haare derde en laaste proclamatien gehad en sijn elders getrouwt met attestatie
14-02 sijn Michiel Pietersz Buys j.m. van Nootdorp en Lijsbeth Pietersz van den Ende j.d. woonende aan de Dwarswatering alhier, hier ondertrouwt en vervolgens na datse ook drie kerkelijke proclamatie alhier gehad hadden getrouwt
01-03 sijn Michiel Dirksz Leefflang j.m. van Seevenhuysen ende Maria Alders j.d. van Nootdorp alhier in ondertrouw aangenomen en vervolgens na drie onverhinderde proclamatien gehad te hebben ook hier getrouwt
31-03 hebben Dominicus van Konijnenburg j.m. van Nootdorp en Eva Jongebreur j.d. van den Bergsenhoek beyde woonende alhier na voorgaande eerste en tweede ook haare derde proclamatie gehad en sijn vervolgens elders getrouwt met attestatie
14-04 sijn Daniel Bramond jongman van Rijswijk en Barbara Westerbaan j.d. uyt den Haag na vertooning van een Haagsche attestatie alhier in den huwelijcke staat bevestigt
19-04 sijn Pieter Jansz Moiman j.m. j.m. ende Grietje Cornelis Wind j.d. beyde woonende alhier aan de Dwarswatering hier ter plaatse in ondertrouw aangenomen en na gegaane drie huwelijckxe proclamatie met attestatie elders getrouwt
17-05 sijn David Pietersz van der Meer j.m. met Elysabeth Jans Cocq weduwe van Pieter Jansz Moiman beyde woonende alhier aan den Dwarswatering hier ter plaatse in ondertrouw aangenomen en na dat sij drie proclamartien in dese kerk gehad hadden met attestatie elders getrouwt
02-06 hebben Willem Joosten … j.m. van Nootdorp en Maria Ariens Meulers j.d. van Delfshaven na voorgaande eerste en tweede ook haare derde en laaste proclamatie alhier gehad en sijn met attestatie elders getrouwt
19-07 sijn Leendert Pietersz Roeleveen j.m. en Annetje Pauwels Hogeveen weduwe beyde woonende alhier in ondertrouw aangenomen en na gegaande drie proclamatien met attestatie elders getrouwt


Hier volgen de naamen van die geen die off haare gebooden alhier hebben laaten aanteykenen off haare proclamatien gehad off ook die na vertooning van behoorlijke attestatie alhier getrouwt sijn geduurende den dienst van mij Johannes van Staveren

1686

08-10 sijn alhier na vertooning van een Delftsche attestatie getrouwt de her en mr Dirk van der Dussen j.m. raad van scheepen der stad Delff en vrouwe Elysabeth … weduwe van de hr mr Johan van der Dussen in sijn leven mede raad en burgemr der selve steede Delft
14-10 sijn alhier na vertoning van een Haagsche attestatie getrouwt Gooswinis van Deyll j.m. van Deventer en Geertruyd van Deventer j.d. van Leyden
03-11 hebben Claas Jansz de Geus j.m. van Nootdorp en Maritje Ingen Versijde j.d. van Pijnaker na voorgaande eerste en tweede ook haare derde huwelijxse voorstellingen onverhinderd gehad en sijn met attestatie tot Pijnaaker getrouwt
06-11 sijn op een Rotterdamse en Delftsche attestatie alhier getrouwt de hr mr Johan van Kouwenhooven j.m. van Rotterdam en jufr Amarantha d'Acquet j.d. van Delft
03-12 sijn op een Delftsche attestatie alhier getrouwt de hr Cornelis Spiering j.m. en juffr Geertruyd van der Goes j.d. beyde van Delft
27-12 sijn alhier in wettige ondertrouw opgenoomen Cornelis Dammesz Bijll j.m. van Souteveen en Marijtje Dirks Schenk j.d. van Nootdorp en na dat se drie huwelijxe proclamatie ook in deese kerk onverhindert gehad hadden met attestatie elders getrouwt


1687

10-01 sijn alhier in wettige ondertrouw opgenomen Arij Maartens Huysman j.m. van Wilsveen en Ingetje Cornelis van Leeuwen j.d. van Nootdorp en na dat se drie gewoone huwelijxe proclamatie ook in deese kerk onverhindert gehad hadden met attestatie tot Wilsveen getrouwt
18-01 sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenoomen Jan Cornelis van (Warmond) j.m. van Pijnaaker en Jannetje Joris weduwe van Jacob Gerritsz van Schaagen en na datse haare gewoone huwelijxe proclamatien ook in deese kerk onverhindert gehad hadden met attestatie elders getrouwt
09-03 sijn alhier getrouwt na vertooning van een Haagse en Viaanse attestatie Daniel (Hemmes) j.m. van 's Gravenhage en Sara Jans j.d. van Vianen woonende beyde in den Haag
18-04 sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenoomen Joost Abramsz van der Meer j.m. en Marijtje Cornelis Westerveld j.d. beyde woonende aan de Dwarswetering onder Vrijenban en na dat se drie huwelijks proclamatie onverhindert gehad hadden elders met attestatie getrouwt
06-05 sijn alhier getrouwt na vertooning van een Delftsche attestatie de hr en mr Nicolaas Boogaard van Beloys en juffr Anna Corilia Boogaart van Alblasserdam beyde van Delft
08-05 sijn alhier op een Haagse attestatie getrouwt Herman van Bongaarts j.m. van 's Gravenhaage en Margaretha Judith La Fonteine j.d. woonende ter plaatse voornoemt
11-05 hebben Jacob Jacobsz Hogervorst j.m. van Nootdorp en Marijtje Dirks Vermeulen j.d. van Pijnaaker haare eerste en vervolgens haar tweede en derde huwelijxe proclamatie ook alhier onverhindert gehad en sijn met attestatie elders getrouwt
24-05 sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenoomen Pieter Bastiaansz … j.m. van Maassluys en Neeltje … van Oldshoorn j.d. wonende onder Vrijenban aan den Dwarswatering en nadat sij ook alhier haar drie gewoone huwelijxe proclamatie overhindert gehad hadden op een Maassluysse attestatie hier ter plaatse getrouwt den 08-06
08-06 sijn alhier na vertooning van een Maassluysse attestatie getrouwt dr Me… de Ro… weduwnaar juffr Elysabeth Haagwinkel j.d. beyde geboren en gewoont hebbende tot Maassluys
13-07 hebben Krijn Cornelisz van der Sterre j.m. van Nootdorp en Maria Jans van Oudshoorn j.d. van Rijswijk ook alhier haare eerste en vervolgens haare tweede en derde huwelijx proclamatie overhindert gehad en sijn met attestatie tot Rijswijk getrouwt
22-08 sijn Cornelis Fransz (Bommenaar) j.m. van Soetermeer en Soetje Gerrits Hogervorst j.d. van Nootdorp alhier in wettige ondertrouw opgenoomen en na dat se haare drie gewoonelijke huwelijx proclamatie ook in deese kerk onverhindert gehad hadde elders getrouwt met attestatie
02-11 sijn alhier na vertooning van een attestatie van Soetermeer in den huwelijkse staat bevestigt Jacob Meesse Valkenburg weduwnaar van Hilletje Gerrits (Vroom) en Willemtje Willems (Clevesteyn ) j.d. beyde woonende onder Soetermeer
19-12 sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenoomen Arij Cornelisz Oosterlee j.m. uyt de Lier en Marijtje Cornelisdr van der Klerk j.d. van Nootdorp en na dat se hier haare drie huwelijkse proclamatie onverhindert gehad hadden elders getrouwt met attestatie
26-12 sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenoomen Adriaan van Sp… weduwnaar van Aagje Bastiaans van Rotterdam en Adriana Baarsenburg j.d. van Nootdorp en na dat se haare drie huwelijx proclamatie ook alhier onverhindert gehad hadden sijn se met attestatie van Rotterdam alhier getrouwt den 11-02-1688


1688

03-01 sijn Jacob Teunisse van Es j.m. en Annetje Gerritsdr van Slott j.d. beyde van Nootdorp bij ons in wettige ondertrouw opgenoomen en hebben vervolgens alhier onverhindert gehad haare drie huwelijx proclamatie en sijn ook na de selve alhier getrouwt den 18-01
21-03 sijn alhier op een soo Delffsche als Soetermeersche attestatie getrouwt Hendrik du Pon j.m. van Delff en Ariaantje Broekhoven j.d. van Soetermeer
30-03 sijn alhier op een Steenbergsche en Haagsche attestatie getrouwt de hr Francois de R… heer van Hagedoorn en vrouwe Geertruyd Hooft weduwe van de hr Theodorus Brasser
02-04 sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenoomen Cornelis Cornelisz Westerveld j.m. en Arriaantje Abrahamsdr van der Meer j.d. woonende beyde aan de Dwarswatering onder Vrijenban en na datse haare drie huwelijx proclamatie onverhindert gehad hadden ook alhier getrouwt den 19-04 sijnde den tweede paasdag
09-05 sijn alhier op een Haagsche attestatie getrouwt Adriaan Roos weduwnaar en Ottje van Hattum j.d. uyt Gelderland beyde woonende in 's Graavenhaage
23-05 sijn op een Haagsche attestatie alhier getrouwt Adam Schaade j.m. van Rotterdam en Alida Nieuwland j.d. van 's Graavenhaage beyde woonende ter genoemde plaatse
20-06 sijn op een Soetermeersche attestatie alhier getrouwt Cornelis Arendsz Berklaar j.m. en Arriaantje Pietersdr de Kock j.d. beyde van Soetermeer
18-07 sijn bij ons na vertooning van een Haagsche attestatie getrouwt Mattheus Jansz Schoonhoven weduwnaar en Maria Oosterveen weduwe van Juriaan Vlies beyde wonende in 's Graavenhaage
20-11 sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenoomen Dirk Gerridsz van Slott j.m. en Ingetje Ingensdr Crooneveen j.d. beyde van Nootdorp en na dat se haare drie huwelijx proclamatien onverhindert gehad hadden alhier getrouwt den 12-12
11-12 sijn alhier op een Overschiesche en Leydschendamsche attestatie getrouwt Arent Jacobsz … j.m. van Overschie en Cornelia Jansdr Broekhoven j.d. van den Leydschendam
26-12 sijn alhier op een Voorburgsche attestatie getrouwt Jan Thomasz den Drijver weduwnaar en Lijsbeth Thomasdr (Ornuston) j.d. beyde woonende in Voorburg
31-12 sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenoomen Gijsbregt Jansz Cock weduwnaar van Geertje Crijnen woonende aan den Dwarswatering onder Vrijenban en Adriaantje Willemsdr de Vos j.d. van Nootdorp en na dat sij haare drie gewoonelijke huwelijx proclamatien onverhindert gehad hadden elders getrouwt met attestatie


1689

16-01 sijn alhier na vertooninge van een Soetermeersche attestatie getrouwt Pieter Joosten van der Meer j.m. en Baartje Jansdr van Vliett j.d. beyde van Soetermeer
26-01 sijn in wettige ondertrouw bij ons opgenoomen Cors Leendertsz Ockenburg j.m. en Stijntje Jansdr van Leeuwen j.d. beyde woonende onder Hogeveen en na dat sij haare drie proclamatien onverhindert gehad hadden tot Delft getrouwt met attestatie
06-02 sijn na vertooning van een Soetermeersche attestatie alhier getrouwt Joost Leendertz Visser j.m. en Neeltje Teunisdr van Groeneweegen j.d. beyde van Soetermeer
17-04 hebben Jan Pieterss Langebend j.m. en Geertruyd Adriaansdr …houdt j.d. van Hulst beyde woonende onder Vrijenban aan den Dwarswatering alhier gelegen, haare eerste en tweede so ook haare laaste voorstellinge onverhindert gehad en sijn ten selve dage alhier op een Haagsche attestatie getrouwt als beyde daar gewoont hebbende
05-05 sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenoomen Pieter Leendertsz Rodenburg weduwnaar van Beatris Dingnaars van der Blank en Adriaantje Simonsdr van Oostvoorn j.d. beyde woonende onder Nieuwveen en na dat se haare huwelijx proclamatien onverhindert gehad hadden sijn se ook alhier getrouwt den 22-05
03-07 sijn bij ons op een Haagsche attestatie getrouwt de hr Pieter Harel en juffr Barbara Disponteyn beyde woonende in 's Gravenhaage
04-08 sijn Claas Cornelisz van Rijs j.m. van Segwaart en Nelletje Jansdr Langerveld j.d. alhier in wettige ondertrouw opgenomen en na dat se alhier haare drie huwelijx proclamatien onverhindert gehad hadden elders getrouwt met attestatie
18-09 sijn alhier op een soo Delffsche als Soetermeersche attestatie getrouwt Dirk Meesz Valckenburg j.m. van Delffgauw en Maartje Jansdr j.d. van Soetermeer


1690

26-01 sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Jan Jansz Moiman weduwnaar van Grietje Cornelisdr van der Sman en Maartje Cornelisdr Beeresteyn j.d. beyde woonende onder Vrijenban aan de Dwarswatering en na dat se haaredrie huwelijx proclamatien onverhindert gehad hadden sijn se elders getrouwt met attestatie
03-02 sijn bij ons in een wettige ondertrouw opgenomen Arij Crijnen Koy j.m. Adriaantje Ariensdr Matenes j.d. hij woonende onder Nieuwveen en sij onder Nootdorp en na dat se haare drie gewoone huwelijx proclamatien onverhindert gehad hadden sijn sij alhier getrouwt op den 19-02
12-03 sijn alhier op een soo Pijnaakersche als Soetermeersche attestatie getrouwt Cornelis Crijnen j.m. van Segwaart en Grietje Dirksdr weduwe van Jacob Simonsz van Soetermeer
23-04 sijn op een Delffsche attestatie alhier getrouwt Pieter Leendertsz van der Vaart weduwnaar onder Vrijenban en Adriaantje Jansdr van Leeuwen j.d. mede aldaar
23-04 sijn op een Blijswijkse en Bergschenhoekse attestatie alhier getrouwt Claus Ariensz Matenes weduwnaar van Cijtje Cornelisdr Broekhuysen wonende op den Bergschenhoek en Grietje Floren j.d. tot Bleyswijk
07-05 sijn op een Haagsche attestatie alhier getrouwt Jacobus Barleus j.m. en Neeltje Coenen j.d. beyde van 's Graavenhaage
07-05 gelijk ook ter selver dage op een Haagsche attestatie Gillis van Stein j.m. en Anna van der Crogh j.d. beyde van 's Gravenhaage
02-07 hebben na haar eerste en tweede ook haar derde en laaste voorstellingen om in de huwelijkse staat te treden ook alhier onverhindert gehad Pieter Jansz Buys weduwnaar alhier en Anna Willemsdr van der Tromp weduwe van Fredrik Marschal van Delft en sijn se daarop met attestatie tot Delft getrouwt den 09-07
16-07 sijn op een Haagsche attestatie alhier getrouwt Hendrik van Woudenburg j.m. van … en Willemijntje Pietersdr van der Breet j.d. van Delff beyde woonende in 's Graavenhage
05-11 Isaak Abrahamsz Molenaar j.m. van Soetermeer en Cijtje Meesdr Stompwijk j.d. van Segwaart op vertooning van een Soetermeersche attestatie alhier getrouwt
13-11 sijn op een Rosendaalsche en Haagsche attestatie alhier getrouwt jonckhr Adriaan van der Zevender j.m. hooft officier van Roosendaal en Nispen etc en juffr Sara Maria Disponteyn j.d. van 's Gravenhage


1691

01-02 hebben Johannes van Veen j.m. van Nootdorp en Gerretje Cornelisdr Berkel j.d. van Soetermeer ook alhier na haare eerste en tweede ook haare derde en laaste huwelijx proclamatien onverhindert gehad en sijn daarop tot Delft met attestatie getrouwt
18-02 sijn alhier op een Haagsche attestatie getrouwt Aalbrecht Schas j.m. en Maria Benders j.d. van Gorinchem beyde woonende in 's Gravenhaage
23-02 sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Gerrid Dirksz Westerveld weduwnaar van Jannetje Cornelisdr Verkaade en Trijntje Egbertsdr van der Meer weduwe van Cornelis Pietersz Oosterwijk beyde woonende onder en aan onse parochie N.B. na dat se een dag waaren aangeteykend geweest is door de bruyd het voorstel der huwelijks proclamatien verhindert 't geen hier dient voor memorie om in het toekomende voorsigtig met haar te handelen
23-03 sijn door ons in wettige ondertrouw opgenoomen Joost Michielsz van der Cijs j.m. van der Bergsenhoek en laast voor dese gewoont hebbende tot Benthuysen en Aaffje Cornelisder Quakkesteyn weduwe van Jan Pietersz Brillenburg beyde woonende onder Hogeveen alhier … na datse haare drie gewoone proclamatien alhier gehad hadden is haar attestatie gegeven om elders te trouwen
05-05 sijn alhier op een Haagsche en Monstersche attestatie getrouwt Johannes van Stralen j.m. van Monster en Francijna van Eyk j.d. van 's Gravenhage
13-05 sijn op een Haagsche attestatie alhier getrouwt Joost van Hulst weduwnaar en Agnes Montes j.d. beyde woonende aldaar
27-05 sijn op een Haagsche en Voorburgsche attestatie alhier getrouwt Nicolaas Bronkhorst wonende in 's Gravenhaage en Pieternelle Foreest wonende tot Voorburg
01-11 Sijn alhier in wettige ondertrouw op genomen Cornelis Pietersz van Sprankhuysen j.m. wonende tot Delfft en Leuntje Pietersdr Oltshoorn j.d. wonende alhier en nadat se haare drie huwelijxsche voortellingen ook alhier gehad hadden sijn se elders getrouwt met attestatie
02-12 Hebben Arij Pietersz Sootvis j.m. van Nootdorp en Aaltje Willemsdr Witsenburgh j.d. uyt Wilsveen ook alhier na haare eerste en tweede ook haar derde huwelijksche voorstellinge onverhindert gehad en sijn daar op met attestatie tot Wilsveen getrouwt


1692

13-01 sijn alhier in wettige ondertrouw opgenomen Hendrik Jansz Langerveld weduwnaar van Aaltje Adriaansdr Bovewater en Annetje Wouters van der Valk wed van Arij Jansz Geus beyde wonende alhier en na dat sij haare drie huwelijksche voorstellingen onverhindert gehad hadde sijn se ook alhier getrouwt op den 17-01
15-01 sijn door ons in wettige ondertrouw opgenomen Antony Reyndertsz Rensen j.m. van Doesburg wonende tot Delff en Grietje Cornelisdr de Wind weduwe van Pieter Jansz Moiman wonende aan den Dwarswatering onder Vrijenban na dat se haare drie huwelijksche voorstellingen ook alhier onverhindert gehad hadden sijn se met attestatie van Delff alhier getrouwt den 10-02
10-02 sijn op Leydsche attestatie alhier getrouwt David du Rieu j.m. en Anna van Bree weduwe beyde van Leyden
10-02 Hebben haare drie huwelijksche voorstellingen ook alhier onverhindert gehad Willem Jansz van Slott weduwnaar van Jaapje Blaase van der Sman en Adriaantje Ariensdr Vrijenhoek j.d. van Segwaard en sijn daarop met attestatie van Soetermeer alhier getrouwt den 17-02
17-02 sijn op een Haagsche attestatie alhier getrouwt Jan van Nierop j.m. en Hendrina Sprouw j.d. beyde van 's Gravenhaage
23-02 sijn door ons in wettige ondertrouw opgenoomen Claas Gerridsz Koster j.m. en Crijntje Gerridsdr van Slot j.d. beyde woonende alhier en na dat se haare drie huwelijksche voorstellingen onverhindert gehad hadden sijn se alhier getrouwt den 09-03
28-03 sijn door ons in wettige ondertrouwt opgenomen Simon Ariensz Cebel j.m. en Leentje Jacobsdr Clerck j.d. beyde woonende onder Hogeveen en na datse haare drie huwelijksche voorstellingen onverhindert gehad hadde sijn se alhier getrouwt den 13-04
20-04 sijn op een attestatie van Pijnacker alhier getrouwt Alewijn Tijsz Maa… j.m. en Adryaantje Cornelisdr Vermeer j.d. beyde van Pijnacker
22-06 sijn op een Bleyswijksche en Wilsveensche attestatie alhier getrouwt Pieter Jansz Hogeveen weduwnaar van Maartje Dirks en Margarietje Cornelisdr Overrijnder sijnde hij wonende tot Blijswijk en sij in de Soetermeersche meer onder den banne van Stompwijk
21-09 sijn op een Haagsche attestatie alhier getrouwt Joachim Geisdorst j.m. uyt Denemarken en Alida Buys j.d. van 's Gravenhage en beyde woonende aldaar
11-10 sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Jan Pietersz Langebend wed van Geertruyd Adriaans Mikhout en Marijtje Jansdr Moiman j.d. beyde woonende aan den Dwarswaatering onder Vrijenban en na datse haar drie huwelijksche voorstellingen onverhindert gehad hadden sijn se ook alhier getrouwt den 26-10
11-11 sijn op een Haagsche attestatie alhier getrouwt de hr Hieronimus van der Helst j.m. en juffr Adriana de Swart j.d. beyde woonende in 's Gravenhaage
14-12 hebben Bartholomeus Claasz van Assendelft j.m. van Delff en Annetje Claasdr van der (Grouw) j.d. van Nootdorp ook alhier na haare eerste en tweede ook haare laaste voorstellinge onverhindert gehad en sijn daarop elders getrouwt met attestatie
19-12 sijn alhier in wettige ondertrouw opgenoomen Cornelis Cornelisz de Groot j.m. van Wilsveen en Annetje Dirksdr van Slott j.d. van Nootdorp en na dat se haare drie huwelijksche voorstellingen onverhindert gehad hadden sijn se elders getrouwt met attestatie


1693

27-02 sijn alhier in wettige ondertrouw opgenoomen Arij Jansz Oudvoorburg j.m. woonende onder Tedingerbroek en Marijtje Cornelisdr Sman j.d. van Nootdorp en na dat se haare drie huwelijksche voostellingen alhier onverhindert gehad hadde sijn se met attestatie getrouwt aan den Leidschendam den 10-03
12-03 sijn op een Delffsche attestatie alhier getrouwt de hr en mr Willem Spiering j.m. en juffrouw Cornelia Margaretha Boogaart j.d. beyde van Delff
22-03 sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Willem Pietersz van der Merwe j.m. van Woudrichem en Gerretje Gerridsdr Hogervorst j.d. van Nieuwveen en na dat se haare huwelijksche voorstellingen ook alhier onverhindert gehad hadden sijn se op een attestatie van Woudrichem alhier getrouwt den 19-04
05-04 sijn alhier op een Haagsche attestatie getrouwt Mathias Havius weduwnaar en Margarretha Gaetmans j.d. beyde woonende aldaar
24-05 sijn op een Haagsche attestatie alhier getrouwt de hr Francoys van Soutelande en juffrouw Quirina van Soutelande beyde woonende aldaar
24-06 sijn op een Delffsche en Rotterdamsche attestatie alhier getrouwt de hr Goovert Koolbrant weduwnaar van Rotterdam en juffrouw Jacoba Graswinkel j.d. van Delff
01-07 sijn op een Delffsche en Rotterdamsche attestatie alhier getrouwt de hr Sijbrand van der Lely j.m. van Rotterdam en juffrouw Maria Heemskerk van Beest j.d. van Delff
13-09 sijn op een Delffsche attestatie alhier getrouwt Laurens Jansz van den Velde weduwnaar en Jannetje de Coning j.d.
20-09 hebben Leendert Cornelisz van Ruyven j.m. tot Nootdorp en Marijtje Pietersdr Dijkshoorn j.d. van Delff alhier haare drie voorstellingen gehad en sijn met attestatie tot Delff getrouwt
04-10 sijn alhier in wettige ondertrouw opgenoomen Jan Abrahamsz Molenaar j.m. van Soetermeer en Marijtje Cornelisdr Droog j.d. van Nootdorp en na dat se haare drie huwelijksche voorstellingen ook alhier onverhindert gehad hadden sijn se elders getrouwt met attestatie
09-10 sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Isaak Jacobsz Molenaar j.m. van Stompwijk en Marijtje Adriaaensdr van der Sman j.d. van Nieuwveen en na dat se haare drie huwelijksche voorstellingen ook alhier onverhindert gehad hadden sijn se elders getrouwt met attestatie
19-11 sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Feys Ariensz den Oude weduwnaar van Trijntje Dirksdr Roskam woonende alhier en Neeltje Cornelisdr van Leeuwen weduwe van Crijn Jansz Langerveld woonende onder Nieuwveen en na datse haare drie huwelijksche voorstellingen onverhindert gehad hadden sijn se alhier getrouwt den 06-12
22-11 sijn na dat sij haare drie huwelijksche voorstellingen ook alhier onverhindert gehad hadden op een attestatie van Maasland door ons getrouwt Andries Pietersz Oltshoorn j.m. van Nootdorp en Jaapje Cornelisdr Holierhoek j.d. van Maasland
31-12 sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenoomen Pieter Teunisz van Es j.m. van Nootdorp en Lijsbeth Cornelisdr van der Kaade j.d. onder Nieuwveen en na dat se haare drie huwelijksche voorstellingen onverhindert gehad hadden sijn sij alhier getrouwt den 17-01-


1694

16-01 sijn alhier in wettige ondertrouw opgenomen Joost Cornelisz Beeresteyn j.m. en Jaapje Jansdr van der … j.d. beyde woonende alhier onder Nieuwveen en na dat sij haare drie huwelijksche voorstellingen onverhindert gehad hadden sijn sij ook alhier getrouwt den 31-0
31-01 Hebben alhier haare derde gelijk te voren haare eerste en tweede voorstellingen onverhindert gehad Mees Leendertsz Boot j.m. van Soetermeer en Marijtje Jansdr Oudvoorburg j.d. onder Nieuwveen alhier en sijn ook daar op met een Soetermeersche attestatie alhier getrouwt
05-02 sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenoomen Cornelis Huyge van Buysen j.m. van Pijnaker en Marijtje Crijnen Langerveld j.d. van Nieuwveen alhier en na dat sij haare drie huwelijksche voostellingen onverhindert gehad hadden sijn sij met een attestatie van Pijnakker alhier getrouwt
19-02 sijn alhier in wettige ondertrouw opgenoomen Jacob Jansz Immerseel j.m. van Soetermeer en Catharina Dirksdr van Slott j.d. van Nootdorp en na dat sij ook alhier haare drie huwelijksche voorstellingen onverhindert gehad hadden sijn sij elders getrouwt met attestatie
04-04 sijn op een Haagsche attestatie alhier getrouwt Nicolaas van der Beeck weduwnaar en Maria van Rees beyde woonende aldaar
17-04 sijn op een Delffsche en Soetermeersche attestatie … getrouwt Dirk Adriaansz Prins j.m. van Soetermeer en Leentje Jacobsdr de Loose j.d. van Delffgauw
18-04 Hebben alhier haare derde en laaste gelijk ook te voren de twee eerste huwelijksche voorstellingen onverhindert gehad Cornelis Cornelisz Oosterwijk j.m. onder Vrijenban alhier en Grietje Jansdr van den Ende j.d. van Pijnaker woonende onder Schipluyde en sijn de selven … alhier getrouwt op een attestatie van Schipluyde
09-05 sijn alhier op een attestatie van Soetermeer getrouwt Claas Leendertsz Visser j.m. en Jannetje Goossensdr de Roy j.d. beyde van Soetermeer
23-05 sijn op een attestatie van Wilsveen alhier getrouwt Gerrid Jansz Boheemen weduwnaar van Neeltje Leendertsz Warrebout en Commertje Cornelisdr Smet j.d. beyde van Stompwijk
26-07 sijn op een Amsterdamsche, Haagsche en Oosterhoudsche attestatie getrouwt de heer Joan Schorel j.m. van Amsterdam … van Oosterhout en … de juffrouw … Disponteyn j.d. van 's Gravenhaage
14-11 sijn op een attestatie van Rijswijk bij den Haage alhier getrouwt Cornelis Leendertsz van Ockenburg j.m. Gerretje Dirksdr van der Plas j.d. beyde woonende aldaar
21-11 hebben alhier na voorgaande eerste ende tweede ook haare laaste voorstellingen alhier onverhindert gehad Teunis Jacobsz Hogervorst j.m.van Nootdorp en Neeltje Jansdr j.d. woonende tot Pijnaker en sijn sij daarop met attestatie elders getrouwt
16-12 sijn op een Haagsche attestatie alhier getrouwt de heer Francois van Bronsveld j.m. en juffrouw Catharina Elisabeth van der Meyden j.d. beyde woonende aldaar
19-12 sijn op een attestatie van Voorburg alhier getrouwt Simon Jansz van den Ende j.m. ende Geertje Cornelis van Swieten j.d. beyde woonende aldaar